De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

rekenen-wiskunde in de groepen 3 en 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "rekenen-wiskunde in de groepen 3 en 4"— Transcript van de presentatie:

1 rekenen-wiskunde in de groepen 3 en 4
blok 1 - les 4 vermenigvuldigen tot 100 Mark van Houwelingen

2 Cursusevaluatie Lever straks een briefje (anoniem) bij mij in met je tips en/of tops voor: Cursushandleiding Top: …… Tip: ……. Cursusopbouw/-inhoud Werkvormen Andere tops of tips: ……….. Fijn ook als je eventuele vragen opschrijft, die jij over deze cursus wil stellen De evaluatie van de docent hoort hier niet bij (die komt pas na de Kerst)

3 0. Warming-up de tafel van 9 met je vingers hier staat 4 x 9 = 36
Kun je zo de hele tafel van 9 laten zien? Ken je nog meer tafeltrucjes?

4 1. lesoverzicht warming-up lesoverzicht periodieke korte herhaling
leerlijn rekenen tot 100 en strategieën presentatie lesonderdelen 4 fasen van aanleren - vermenigvuldigen tot 100 3 niveaus van opereren - vermenigvuldigen tot 100 verwerking oefenen met strategieën observeren Evaluatie formatieve toets

5 2. periodieke, korte herhaling
Waar denk je aan bij: tellend rekenen tot 100 niveauverhoging 1-2 structurerend rekenen tot 100 niveauverhoging 2-3 formeel rekenen tot 100

6 optellen en aftrekken tot 100
3 Formeel rekenen 2 Structurerend rekenen 1 Tellend rekenen Tellend rekenen met gebruik van de grote en de kleine telrij. Rekenen met de 100-ketting en op de lege getallenlijn met gebruik van de sprong via het 10-tal en de 10-sprong. Rekenen op de manier van het rekenen op de lege getallenlijn; het zgn rijgen. Rekenen uit het hoofd of met notatie van tussenstappen. Later: Splitsen, Varia aanpakken. Structuurmateriaal: lege getallenlijn Splitsen: 10-tallen en 1-heden apart verrekenen; gebruik maken van tekorten bij aftreksommen. Varia aanpakken: Termen veranderen, Compenseren. Niveauverhoging 2-3 door het redeneren op grond van getalrelaties en eigenschappen van bewerkingen. Niveauverhoging 1-2 door gebruik van lege getallenlijn met sprong via het 10-tal en de 10-sprong.

7 2. periodieke, korte herhaling
rekenstrategie rijgen 56 – 17 = aanrijgen, de winkelmethode

8 2. periodieke, korte herhaling
rekenstrategie splitsen 56 – 17 = =

9 2. periodieke, korte herhaling
Bedenk een voorbeeld van de strategie: combinatie splitsen en rijgen =

10 2. periodieke, korte herhaling
rekenstrategieën varia termen veranderen 56 – 17 = compenseren

11 stage in groep 3 of 4 stage-ervaringen? theorie in de praktijk gezien?
telrij tot 100 operaties tot 100 structuurmodellen tot 100 activiteiten tot 100 werkvormen? materialen?

12 3. presentatie lesonderdelen
Waar gaat het mis? 83 – 27 = 64 8 – 2 = 6 ; 3 – 7 = 4, dus – 27 = – 20  70, 60 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57

13 3. presentatie lesonderdelen
Waar gaat het mis? 13

14 3. presentatie lesonderdelen
Voorkennis ophalen vragen over hd 4: blz 159 t/m 196? Hoe heb je zelf de tafels geleerd? 14

15 3. presentatie lesonderdelen
Doelstellingen Na de les… … heb je kennis van de tafeldidactiek en tafelstrategieën … heb je een mening gevormd over het aanleren van tafels .. ken je een paar tafels tot 100 [bord] in Okt

16 4 fases in het leerproces
Vermenigvuldigen 4 fases in het leerproces begripsvormende fase, reconstructiefase, reproductiefase, consolidatiefase 3 niveaus van opereren tellend, structurerend, en formeel vermenigvuldigen

17 3. presentatie lesonderdelen
brede, begripsvormende fase concrete situaties herhaald optellen, tellend vermenigvuldigen lijnstructuur groepjesstructuur

18 3. presentatie lesonderdelen
reconstructiefase modelrijke contexten rechthoekstructuur wisseleigenschap verdeeleigenschap steunpunten voor het memoriseren: tafelstrategieën…

19 3. presentatie lesonderdelen
Gebruik van modellen, dus ... structurerend vermenigvuldigen volgorde van behandelen tafels van 10, 5 en 2 tafels van 3, 9, 4, 8, 6, 7 waarom zo?

20 4. verwerking Bedenk tafelstrategieën om de tafel van 6 te reconstrueren. Kies uit: ééntje meer ééntje minder verdubbelen halveren verdelen tienregel wisselen 1 x 6 = verdubbelen 2 x 6 =

21 4. verwerking Hoe zou je leerlingen helpen
met de volgende klassieke fouten? 6 x 7 = en 9 x 7 = 61

22 3. presentatie lesonderdelen
reproductiefase vanuit redeneren op getalniveau rekenen - formeel vermenigvuldigen tafelstrategieën inzetten via automatiseren naar memoriseren

23 3. presentatie lesonderdelen
consolidatiefase verder inslijpen ook in hogere groepen gememoriseerde kennis formeel vermenigvuldigen tafelstrategieën inzetten flexibel omgaan met opgaven

24 3. presentatie lesonderdelen
3 Formeel vermenigvuldigen 2 Structurerend vermenigvuldigen 1 Tellend vermenigvuldigen Herhaald optellen Contextopgaven met structuur worden berekend met behulp van logische tussenstappen, m.a.w. er wordt een strategie toegepast op grond van modelrijke contexten Rekenen op getalniveau met gebruik van getalrelaties en eigenschappen van bewerkingen, m.a.w. met gebruik van strategieën. Structuren: Lijnstructuur, Groepjes structuur, Rechthoek structuur. Strategieën: Wisselen, Verdubbelen, Halveren, Eentje meer, Eentje minder, Verdelen, 10-regel. Niveauverhoging 2-3 door verwoorden van rekenaanpakken in modelcontexten en het redeneren op grond van getalrelaties en eigenschappen van bewerkingen. Niveauverhoging 1-2 door het werken met gestructureerde modelcontexten.

25 4. Overleg in groepen Manieren van aanleren van tafels: zoals in deze les, of eerst stampen en daarna/daardoor begrip, of anders? middel: comparitie - het naast elkaar leggen van ideeën met argumenten (dus niet tegenover elkaar) vorm: coöperatief - gespreksleider, notulist, presentator, tijd- en ordebewaker resultaat: mening vormen - van iedere groep een samenvatting

26 4. verwerking fragment: Paul en Necmiye
Observeer en beantwoord de volgende vragen: op welk niveau opereren Paul en Necmiye? hoe hebben ze de tafels geleerd? welke strategieën gebruikt Paul? hoe kun je hen verder helpen? Paul: ook na minuut 7 kijken! Necmiye: ook na minuut 2 kijken!

27 3. presentatie lesonderdelen
wat is delen? opdelen verdelen hoe delen kinderen? herhaald aftrekken omgekeerd vermenigvuldigen 32 paarden

28 4. verwerking Maak uit de reader opdracht 1 en 2 op blz 80 en 81, en
opdracht 5 op blz 82 (zie ook de volgende sheets)

29 4. verwerking Opgave Strategieën 12 x 9 = 16 x 17 = 18 x 25 =

30 4. verwerking

31 4. verwerking Opdracht 5 “Kinderen kunnen pas starten met delen als zij kunnen vermenigvuldigen.” Ben je het eens met de stelling of niet? Geef jouw mening met argumenten in jargon en op basis van literatuuronderzoek.

32 5. evaluatie Na de les… … heb je kennis van de tafeldidactiek en tafelstrategieën … heb je een mening gevormd over het aanleren van tafels

33 Huiswerk Maak een mindmap over deze cursus Laatste les:
rekenen tot 100 in het midden, en daarbuiten steeds de termen die je geleerd hebt, met voorbeelden, vooral van modellen en materiaalgebruik Laatste les: in groepen bespreken en verdiepen van je mindmap (vooral didactische modellen en materialen) vragenuur (ook voor de formatieve toets, als je die nog niet gemaakt hebt)

34 Formatieve toets Hoe ging het maken? Vragen?


Download ppt "rekenen-wiskunde in de groepen 3 en 4"

Verwante presentaties


Ads door Google