De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 1 Karen vd Zande

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 1 Karen vd Zande"— Transcript van de presentatie:

1 1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 1 Karen vd Zande loosk@hr.nl http://med.hr.nl/loosk

2 Vandaag: 2 Artikel A Grondleggers Introductie H1

3 3 Weetjes over…. ●Hoorcollege en werkcollege  Week 3 : tijdens het werkcollege naar het museum! ●Toets: MC- toets & inspanningsverplichting  Museumbezoek  Opdracht museumbezoek  Opdracht Je eigen diversiteitscirkel  Presentatie ●Literatuur:  Boek: Sociologie voor de praktijk  Artikelen n@tschool 4 ECTS = ? uur = ? uur/week

4 4 “De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven”. centrale vraag: Hoe slagen mensen er in samen te leven? Sociaal: slaat op de menselijke betrekkingen Wat is sociologie …??

5 Boek Hoofdstuk 1 5 WAAROM SOCIOLOGIE?????

6 66 Specialisaties ●Arbeidssociologie ●Organisatiesociologie ●Rechtssociologie ●Kunstsociologie ●Godsdienstsociologie ●Stadssociologie ●Onderwijssociologie ●Medische sociologie Sociologie: wij hebben het hier vooral over de toepassing

7 Functies van de sociologie ●Ideologiekritiek  Bestaande machtsverhoudingen bloot leggen. ●Beheersfunctie  Instrument om mensen te beïnvloeden. ●Ordenende functie  Samenhang aanbrengen 7

8 Positie Rol Status Sociale relaties (artikel A) 8 Sociale structuur Sociale relaties tussen mensen Groepen Dyade Kenmerken: stabiel, voorspelbaar Sociale normen Sociale afstand Sociale integratie Sociale rang Samenhang

9 9 Ordening: tot welke groepen behoor jij? Grootste sociale structuur? Kleinste sociale structuur?

10 Wanneer spreek je van een ‘sociologisch issue’? Wanneer worden private troubles public issues? 1.Veel ‘getroffenen’ 2.Persoonlijk letsel vd getroffenen 3.Samenhang met andere problemen 4.Niet tijdelijk maar structureel 5.Bovenpersoonlijke oorzaken 6.Gaat in tegen serieuze waarden 10 Over ‘private troubles’ en ‘public issues’

11 Sociologische en niet- sociologische vraagstukken? 11 AgressieOngelijkheid

12 Dus waarover gaat het bijvoorbeeld? ●‘Zwarte school ook negatief voor autochtoon’ (Volkskrant, 11 november ‘14, p. 7) ● ‘50 Procent gebruikt hem (de scootmobiel) maximaal drie keer per week’ (Volkskrant, 11 november ‘14, p. 6) ●Onderzoek ministerie: jongeren kunnen online makkelijk alcohol kopen. (NRC-NEXT, 21 januari ‘14) 12

13 Sociologische verbeeldingskracht Sociologische verbeeldingskracht: Dit gebruik je om de koppeling te leggen tussen je eigen handelen en maatschappelijke ‘logica’ 13

14 14 Macht: het vermogen om vorm te geven aan je toekomst Cultuur Structuur Sociale verandering macht

15 Artikel A 15 Belangrijkste grondleggers van de sociologie: Karl Marx Emile Durkheim Max Weber Sociale veranderingen Sociale structuur Sociaal handelen

16 Karl Marx (1818-1883) Kernpunten: ●Sociale veranderingen ●Verschillen in macht ●Ongelijkheid 16 Tijdsbeeld??? Industriële revolutie LEVENSWERK: Sociale veranderingen

17 Ongelijkheid tweedeling conflictsociologie ArbeidersKapitalisten 17 Wat zijn ‘schaarse’ middelen?

18 Karl Marx ●Confictsociologie:  voor een betere wereld is strijd/ conflict nodig  Strijd tussen tegenover elkaar staande klassen / klassenstrijd!  Objectieve en subjectieve criteria  Klasse an sich / klasse fur sich Karl Marx 18 Welke link zie je met één van de pedagogische stromingen?

19 Emile Durkheim (18 58 – 1917) ●Geboren in 1858 in de Elzas (D/F) ●Studie letteren, natuurwetenschappen én filosofie ●1e professor in de sociologie in Europa: op zoek naar de oorzaken van sociale orde en wanorde 19 Wat houdt de samenleving bij elkaar? CENTRALE VRAAG Sociale structuur

20 Emile Durkheim Desintegratie: uiteenvallen van een samenleving 20 Sociale cohesie = samenhang in een samenleving

21 Max Weber (1864 – 1920) ●Geboren in Erfurt (D) ●Studeert geschiedenis, economie en sociologie ●Wordt hoogleraar economie 21 Sociaal handelen Visie op kapitalisme: Rationeel, door regels gestuurd gedrag dat de handelingen van de kapitalist (plannen, vooruit denken, winstkansen benutten enz.) stuurt.. RATIONALISME

22 Max Weber 22 Later: Symbolisch interactionisme Religie Buro cra- tie Marktwerking Mensen hebben last van instellingen die ze zelf hebben bedacht. GEBRUIK JE VERSTAND!

23 Tot zo ver… Waar hebben we het allemaal over gehad? Roept u maar…. 23

24 Tot volgende week 24


Download ppt "1 Sociologie en Diversiteit hoorcollege 1 Karen vd Zande"

Verwante presentaties


Ads door Google