De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologische verklaringen voor sociale stratificatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologische verklaringen voor sociale stratificatie"— Transcript van de presentatie:

1 Sociologische verklaringen voor sociale stratificatie
De eendimensionele benadering van Karl Marx De meerdimensionele benadering van Weber E.O. Wright Registrar General SES

2 De eendimensionele benadering van Karl Marx
Verdienste van Marx: Structurele analyse van de werkelijkheid In die tijd was dat het kapitalisme = economisch systeem dat gekenmerkt wordt door het nastreven van winst, privé- eigendom van de productiemiddelen en de verdeling van goederen en diensten via een competitief marktsysteem. Wetenschappelijke analyse van de structuur van het kapitalisme De structuur van het kapitalisme leidde tot armoede De ontwikkeling van het kapitalisme leidt onvermijdelijk tot sociale revolutie

3 Het ontstaan van klassen
Def: een klasse is een sociale groepering waarvan de leden eenzelfde eigendomsrelatie hebben tot de productiemiddelen.  2 hoofdklassen; Klasse van de niet-productieven: Zij die de productiemiddelen kapitaal en grondstoffen bezitten (burgerij, kapitalisten) Klasse van de productieven: Zij die enkel hun arbeidskracht bezitten (proletariaat, de werkende klasse)

4 Ontstaan van klassen Horde (= primitief communisme/
overlevingseconomie) (overproductie uitvinding van landbouwtechnieken) Landbouweconomie (uitvinding van industriële productietechnieken) Kapitalisme met toenemende polaristatie  revolutie: klasseloze maatschappij: communistische maatschappij

5 De meerdimensionele benadering van Weber
Marx: 1 criterium (al dan niet bezitten van productiemiddelen) ⇔ Weber: 3 criteria: Klasse Status Macht  Klasse = een verzameling individuen die een ongeveer gelijke positie delen in de markteconomie en hierdoor ongeveer gelijke economische voordelen krijgen waardoor ze vergelijkbare levenskansen hebben.

6 Het ontstaan van klassen
Marx: 2 klassen: Diegene die de productiemiddelen bezitten Diegene die geen productiemiddelen bezitten ⇔ Weber: 4 klassen: De kapitaalbezittende hoge burgerij De bezitloze kaders of managers De kleine burgerij De handenarbeiders in loondienst

7 Marx: toenemende polarisatie
⇔ Weber: geen toenemende polarisatie Kleine burgerij MAAR: bezitloze kaders of managers niet alleen klasse speelt een rol (ook status en macht)

8


Download ppt "Sociologische verklaringen voor sociale stratificatie"

Verwante presentaties


Ads door Google