De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 7 – 8 welkom. Bart Verschuuren 39 jaar Oudenbosch Getrouwd 1 dochter, 2 e kind op komst Voetbal, carnaval en muziek voorstellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 7 – 8 welkom. Bart Verschuuren 39 jaar Oudenbosch Getrouwd 1 dochter, 2 e kind op komst Voetbal, carnaval en muziek voorstellen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 7 – 8 welkom

2 Bart Verschuuren 39 jaar Oudenbosch Getrouwd 1 dochter, 2 e kind op komst Voetbal, carnaval en muziek voorstellen

3 Organisatie Meneer Bart: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Juf Lianne\invalster: woensdag Gym= maandag en vrijdag

4 CITO vakken: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat Zaak vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuurkunde (studievaardigheden) Lezen, Schrijven, Verkeer, Kanjer, Trefwoord, Gym en Beeldende Vorming dagtaken

5 weektaken wanneer? Als ze klaar zijn met hun dagtaken Elke vrijdag om 15:15u af -Leerlingen werken zelfstandig -Differentiatie mogelijk bij leerlingen -Eigen tempo

6 Huiswerk maakwerk: -Rekenen / taal / spelling/ begrijpend lezen Leerwerk: -Dictee woorden, woordenschat samenvattingen voor aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. -Inleveren : donderdag -Mogelijkheid tot VOORblijven

7 Afspraken Samen 10 regels opgesteld KANJERGEDRAG consequenties afgesproken 3 waarschuwingen = nablijven

8 toetsen Reguliere toetsen van Cito (januari en juni. Groep 8 alleen januari) Entreetoets groep 7 (april 2015) -Cito eindtoets groep 8 -(april 2015) Methode gebonden toetsen

9 Voortgezet Onderwijs -PLAATSINGSWIJZER -Advies school ( werkhouding, betrokkenheid en kennis ) -- Cito eindtoets ( kennis ) Adviesgesprekken 29 februari 2015

10 SBO / Basisschool

11 Activiteiten Bezoek voortgezet onderwijs (jan 2016) Verkeersexamen ( april 2016 ) Musical groep 8 (12 juli 2016) Schoolkamp (18,19 en 20 juli 2016 )

12 Vragen Deur staat altijd open (na schooltijd) -Via e-mail: b.verschuuren@borgesius.net

13 Slot Wij verwachten een gezellig en leerzaam schooljaar!

14

15  Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis) De basisberoepsgerichte leerweg - leerwerktraject. Ruimte voor stage of werk. (uitstroom niveau 2 van het MBO )  Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.  Gemengde leerweg (VMBO gl) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO.  Theoretische leerweg (VMBO tl) Oude MAVO Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO.  Van leerwegkeuze naar sectorkeuze Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten leerlingen nóg een keuze maken. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de sectorkeuze. Er zijn vijf sectoren: landbouw, techniek, zorg en welzijn, intersectoraal en economie.vijf sectoren


Download ppt "Informatieavond Groep 7 – 8 welkom. Bart Verschuuren 39 jaar Oudenbosch Getrouwd 1 dochter, 2 e kind op komst Voetbal, carnaval en muziek voorstellen."

Verwante presentaties


Ads door Google