De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 1: Inleiding. De bijdrage van het christendom aan de wetenschap en de cultuur is groot. Dit is dan ook de reden waarom de Westerse wereld vrijwel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 1: Inleiding. De bijdrage van het christendom aan de wetenschap en de cultuur is groot. Dit is dan ook de reden waarom de Westerse wereld vrijwel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Paragraaf 1: Inleiding. De bijdrage van het christendom aan de wetenschap en de cultuur is groot. Dit is dan ook de reden waarom de Westerse wereld vrijwel volledig Christelijk was. De wetenschap en de cultuur hebben zich binnen het verband van de christelijke leer ontwikkeld. Dit heeft veel positiefs opgeleverd. Christendom en de wetenschap en cultuur kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan, waardoor er veel conflicten en spanningen tussen deze gebieden onstonden.

3 Paragraaf 2: De rol van de filosofie. Een belangrijk gegeven is de spanning tussen het geloof en de rede, theologie en filosofie. Theologie en het geloof vertegenwoordigen het op christendom gebaseerd denken, de filosofie en de rede het onafhankelijk denken. Filosofie was ondergeschikt aan de theologie, dit is in verloop van tijd veranderd. Filosofie en rationeel denken staan nu op eigen benen.

4 Vervolg Paragraag 2. Bij de resultaten van deze ontwikkeling behoren de scheiding van de kerk en de secularisatie. Deze ontwikkeling is erg belangrijk. Op plekken waar geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden spreken we van stagnatie of stilstand, dit is bijvoorbeeld in de Moslimwereld. Ook daar waren conflicten rond het geloof en de onafhankelijkheid. Grote islamitische filosofen: * Al-Farabi (875-950) * Avicenna (980-1037) * Averroes (1126-1198) Deze profeten zijn ook erg van belang voor de Westerse filosofie.

5 Vervolg Paragraag 2. Wetenschap en cultuur kunnen alleen blijven ontwikkelen als er onafhankelijk denken en onafhankelijk onderzoek mogelijk is.

6 Paragraaf 3: Wetenschap. Het christelijke geloof heeft lange tijd een stempel gedrukt op het leven en hierdoor ook op de ontwikkeling van de wetenschap. De wetenschap werd dan ook vanuit de kerkelijke kringen gesteund. Er was in die tijd maar een waarheid en dat was die van het geloof. Andere ‘waarheden’ waren daaraan ondergeschikt. Toen de wetenschap zich meer los ging maken van de kerk kregen de pioniers en de wetenschappen het moeilijk. Dit omdat de kerkelijke leiders veel macht hadden. Regelmatig kregen de pioniers en de wetenschappen de toorn van de kerk te verduren.

7 Vervolg Paragraaf 3. In de 15e en 16e eeuw werd de ontwikkeling ingezet met humanisme en renaissance, het duurde tot de 19e eeuw voordat de breuk definitief werd. Ontdekkingen in de natuurwetenschap, de biologie, de geologie en de astronomie maakte duidelijk dat het bijbelverhaal allang niet meer bij de letter genomen kon worden. Er ontstond een strijd tussen de wetenschappers en hun vertegenwoordigers tegen het geloof.

8 Vervolg Paragraaf 3. Deze strijd bracht een aantal problemen met zich mee die nu soms nog uitkomen: Creationisme versus evolutie Geocentrisme versus heliocentrisme Wonderen versus wetenschap Gebed versus geneeskunde Zondeval versus darwinisme Astrologie versus astronomie Magie versus psychologie Het christendom moest uiteindelijk erkennen dat evolutie, heliocentrisme, wetenschap, geneeskunde, darwinisme, astronomie en psychologie dichter bij de waarheid lagen dan hun tegenpolen.

9 Vervolg Paragraaf 3. Vanwege de grote invloed die het christendom altijd gehad zijn er veel christelijke of gelovige wetenschappers. Alle wetenschappers hebben de invloed van het geloof ondergaan. Allergrootste wetenschappers: Isaac Newton (1642-1727) Albert Einstein (1879-1955)

10 Paragraaf 4: Cultuur. De verhouding tussen geloof en cultuur is minder scherp dan die van de wetenschap met het geloof. Onder cultuur wordt verstaan: het geestelijk en zedelijk leven die je tegenkomen in diverse kunsten en kunstuitingen. De christelijke levensbeschouwing heeft ook in de cultuur een steeds grotere invloed gehad. Toch zijn er onder invloed, maar ook gestimuleerd door het geloof mooie kunstwerken ontstaan. Van grote betekenis is de bouw van de kerk en de inrichting daar van.

11 Vervolg paragraaf 4. De muziek is ook volledig door het geloof gevormd. Het christendom is niet meer weg te denken in ons culturele leven. Toch verloopt de verhouding tussen het geloof en de cultuur niet zonder problemen. Dit omdat kunstenaars zich niet altijd aan alle regels hielden. Het is dan ook regelmatig voorgekomen dat het pauselijke hof achteraf de ontblote geslachtsdelen liet bedekken, die op de kunstwerken zichbaar waren. Dingen als de vijgenbladeren, takken en draperieën horen namelijk niet bij de opvattingen van een kunstenaar.

12 Vervolg paragraaf 4. Ook theater en de toneelwereld hebben te maken gehad met het geloof. Heel lang werden zowel de mannenrollen als de vrouwenrollen door een man gespeeld. Boeken wekte ook regelmatid de toorn van het christelijke gezag. Deze boeken mochten dan niet gelezen worden en werden op de lijst van verboden boeken gezet. Nu nog bestaat er een systeem van kerkelijke goedkeuring, dit geldt vooral voor boeken op theologisch gebied. Tegenwoordig merk je niet meer zo veel van de invloed van het geloof. Dit komt doordat het geloof zich heef moeten terug trekken tot een bescheidener positie.

13 Einde Zijn er nog vragen?


Download ppt "Paragraaf 1: Inleiding. De bijdrage van het christendom aan de wetenschap en de cultuur is groot. Dit is dan ook de reden waarom de Westerse wereld vrijwel."

Verwante presentaties


Ads door Google