De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ABP kwartaalbericht, 4 de kwartaal 2005 Roderick Munsters, Directeur Vermogensbeheer Dick Sluimers, Directeur Financiën Schiphol, 18 januari 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ABP kwartaalbericht, 4 de kwartaal 2005 Roderick Munsters, Directeur Vermogensbeheer Dick Sluimers, Directeur Financiën Schiphol, 18 januari 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 ABP kwartaalbericht, 4 de kwartaal 2005 Roderick Munsters, Directeur Vermogensbeheer Dick Sluimers, Directeur Financiën Schiphol, 18 januari 2005

2 2 Rendementen Beleggingsportefeuille (%) 3e jaar op rij met hoog rendement gewicht in portefeuille 2004 4 de kw. 2005 Totaal 100% 11,51,812,8 Vastrentende Waarden 42% 6,8-0,24,3 Zakelijke Waarden 54% 16,03,720,8 Aandelen 37%12,44,720,8 Vastgoed 11%30,53,718,1 Private Equity 3%11,26,927,2 Grondstoffen 3%18,8-12,423,2 Overige Beleggingen 4% 5,81,04,6 (Inclusief de resultaten van de US-dollar afdekking)

3 3 2000 t/m 2005: 3 magere en 3 vette jaren hoogste reële rendement sinds 1995 gemiddeld 2,5% 5,1% 2,6%

4 4 Rendement 1993 t/m 2005 8,2% 5,1% 3,0%

5 5 Ontwikkeling Beleggingsportefeuille ABP € 80 / $ 91 mrd€ 191 / $ 226 mrd

6 6 ABP vs. beleggingsfondsen Bron: ABP en Morningstar “euro-neutrale mix-fondsen” }

7 7 Hoe komen we aan 3% rendement?  “prudent rendement” van 3% ligt ruim onder het door ABP verwachte rendement en tevens onder de door DNB gestelde grenzen

8 8 Aangenaam verrast door de markten Gevolgen van globalisering nog groter dan vooraf voorzien:  Concurrentie en aanbod uit Azië beperkt inflatierisico’s en daarmee niveau rente  Ook recyclen spaaroverschotten Azië, OPEC en bedrijven heeft bijgedragen aan blijvend lage rente  Vergaande kostenbesparingen stuwen de bedrijfswinsten en daarmee de aandelenkoersen  Andere beleggingscategorieën profiteren mee van een hoge economische groei in combinatie met een lage rente

9 9 Vooruitzichten 2006 Globalisering blijft dominant, maar cyclische tegenwind wordt wat sterker:  Aantrekkende economie in Europa en Japan. VS in volgende fase van de conjunctuurcyclus  Voortgaande monetaire verkrapping door centrale banken en een licht oplopende rente; toename groei arbeidskosten  Rendementsverwachtingen positief voor alle categorieën, maar niet in de dubbele cijfers. Een verwacht reëel rendement van 3% lijkt ons realistisch.

10 10 Financiële positie ABP (marktwaarde)  Opslag ongeveer 3% onder FTK-overgangsregime i.v.m. langleventrend

11 11 Toelichting financiële positie  Rendement uitstekend, maar gedaalde kapitaalmarktrente speelt ons parten  Beweging financiële positie als volgt verklaarbaar (%-punten): rendement beleggingen+16,3% toename VPV door daling kapitaalmarktrente-9,6% toename VPV door overige oorzaken-4,7% --------- per saldo+2,0% opslag langleventrend-3,1% --------- per saldo-1,1%

12 12 Financiële positie ABP (4% rekenrente)

13 13 Financiële positie 2000 - 2005  Alle cijfers inclusief opslag i.v.m. langleven-trend

14 14 Vooruitblik financiële positie  Doelstelling: ultimo 2006 uit “herstel” (dekkingsgraad = 126%), (veronderstelling: loonstijging 0,8%, conform herstelplan)  Welk rendement heeft ABP nodig om uit herstel te komen als de kapitaalmarktrente gelijk blijft (ultimo 2005: 3,7%)?  Benodigd beleggingsrendement: ca. 8%  Welke rentestijging heeft ABP nodig om uit herstel te komen als het totale beleggingsrendement gelijk is aan 0%?  Benodigde rentestijging: ± 0,3%-punt (3,7%  4,0%)  Financiële positie ABP sterk afhankelijk van renteontwikkeling


Download ppt "1 ABP kwartaalbericht, 4 de kwartaal 2005 Roderick Munsters, Directeur Vermogensbeheer Dick Sluimers, Directeur Financiën Schiphol, 18 januari 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google