De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom informatieavond ouders klas 3 Intersectoraal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom informatieavond ouders klas 3 Intersectoraal"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom informatieavond ouders klas 3 Intersectoraal

2 Opening Lezen 1 Petrus 3 Zingen: Psalm 34 Gebed

3 Opening Ik zing voor God, de Heer. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de Here groot en prijs zijn grote naam.

4 Opening Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht.
Uit al wat mij verschrikking bracht, heeft mij de Heer gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

5 Opening

6 Programma Opening Intersectoraal LOB CKV Even voorstellen ‘Pauze’
Verder met de mentor Hapje en drankje in de kuil

7 Intersectoraal (IS) Introductiedagen Hoe het loopt Praktijklessen IS
Meeloopweken

8 Meeloopweek Meelopen met een beroepsbeoefenaar Contract
Maandag, dinsdag, woensdag Donderdag theorietoets praktijkvak IS Vrijdag les volgens rooster Daaromheen loopbaanreflectiegesprekken en werken aan verslag Apart rooster voor week 46

9 CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming 4 opdrachten (staan op website)
Moet voldoende worden afgesloten

10 LOB Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

11 Voorstellen Onderwijsassistenten - Docenten

12 Onderwijsassistenten
Janita Eigenraam Francisca de Ruijter

13 Docenten ISP Erna Postma Jeannet Boxman Herma Frieman Frits Kok
+Wiskunde Reinoud vd Linden teamleider Krijn Cornelisse

14 Economie + zorgcoordinator
AVO-Docenten Linda vd Geest Biologie Jos Woudt NL Matthijs Jellema Engels Frits Appelman Engels, NL Ton Bastiaan Biologie Ab de Visser Wiskunde Geke Bosma GoMa Gerda Sietzema NL, GoMa Geert Venhuizen Economie + zorgcoordinator

15 VEZ B3a lokaal 1 WDT B3b lokaal 3 GEE K3A lokaal 16 Jem k3b lokaal 17
Energizer: Geert Docenten: Matthijs

16 …..en direct door naar de mentorgroep
Koffie / thee Energizer: Geert Docenten: Matthijs …..en direct door naar de mentorgroep

17 Werken in een LeerWerkHuis (LWH)
Weektaak (volgende dia) Aftekenen Verkeerslicht Geert

18

19 Regels bij IS Op tijd komen Ziek melden 033 – 4792900 Vrij vragen
Lesuitval (Magister) Mobieltjes Kluizen Boeken Matthijs

20 Mentoraat Rapporten (3x) en online
Ouderspreekavonden (inschrijven via magister) Nieuwsbrief (4x) digitaal Leerlingzorg Pedagogiek stagiaires Video opnames van klassen voor intern gebruik. (wordt hierna vernietigd) Contact per mail of telefonisch

21 Vragenrondje

22 Afsluiting

23 Decanaat registreren http://guido.dedecaan.net (leerwerkhuis BL)


Download ppt "Welkom informatieavond ouders klas 3 Intersectoraal"

Verwante presentaties


Ads door Google