De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkplekleren in ASO: het kan! Technopolis 20/10/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkplekleren in ASO: het kan! Technopolis 20/10/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Werkplekleren in ASO: het kan! Technopolis 20/10/2015

2 1. Wat is werkplekleren? Codex Secundair Onderwijs: “werkplekleren zijn leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.” De SERV hanteert een gelijkaardige definitie: “leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.”

3 2. Het Memorandum en de beleidsnota onderwijs Memorandum GO! 2014: o Duidelijk juridisch kader voor samenwerking tussen scholen en bedrijven o GO! zet zich in voor implementatie van werkplekleren in BSO, TSO en zelfs in ASO o Inzetten op kwaliteitsvolle werkplekken en sterke leeromgevingen o Vereenvoudiging en verduidelijking van statuten, richtlijnen en overeenkomsten

4 3. En in ASO? Stage-verplichting enkel voor de 3 e graad TSO en BSO Regelgeving biedt de mogelijkheid om flexibel om te gaan met lessentabellen Werkplekleren is ook een onderwijskundig begrip en dus implementeerbaar in ASO = het aanleren van algemene én beroepscompetenties in een werksituatie die ook een leersituatie is “Werkplekleren in ASO” als competentiegericht leren, gericht op doorstroom naar hoger onderwijs, door leerlingen in de 3e graad warm te maken voor een technisch-wetenschappelijke richting

5 Een praktijkvoorbeeld uit KA Etterbeek: de WiiR-klas David Maquenne

6 “Mijn” jargon Werkplekleren... is een onderwijsactiviteit die plaatsvindt... –in een bedrijf –aan een machine –in een instelling van hoger onderwijs –met behulp van professionals uit de industrie “WIIR” Wiskunde – Ingenieurswetenschappen, derde graad ASO

7 Het doel van de WIIR richting

8 Competentiegericht onderwijs

9 Studierichtingen op het KA Etterbeek

10 Uurrooster WIIR

11 Lessentabel WIIR

12 Inhoud van de “ingenieurspractica”

13 Vakinhoud 5 de jaar6 de jaar FoutenanalyseProgrammeren MateriaalkundeBiologie SterkteleerWisselketens PresenterenVoeding NetwerktheorieNanotechnologie Milieu en gezondheidEindwerk of wedstrijd

14 Competenties Vaktechnische competenties  ICT  Programmeren  Electronica  Meetinstrumenten  Werktuigen Sociale competenties  Groepswerk Communicatie  In moedertaal  In een vreemde taal Leercompetentie  Informatieverzameling  Informatieverwerking  Probleemoplossend denken  Onderzoekscompetentie

15 Voorbeelden

16

17 Evaluatie van het ingenieurspracticum

18 Bijlage in het rapport

19 Aantal leerlingen

20 Uitstroomgegevens, richting “WIIR”

21 Uitstroomgegevens, richting “WEWI”

22 Het effect van WiiR op leerhouding en competenties Masterproef van Hélène Bruins voor de richting Educatiewetenschappen aan de VUB

23 Inhoud Introductie Probleemstelling onderzoek Onderzoeksvragen Literatuuronderzoek Aanpak onderzoek Resultaten onderzoek Conclusies en aanbevelingen

24 Introductie Vraag van het KAE aan de VUB, vakgroep Educatiewetenschappen, om de richting Ingenieurswetenschappen, ofwel WiiR, te evalueren in het kader van een masterproef

25 Probleemstelling onderzoek Literatuur zegt:  Er is een tekort aan wetenschappers en ingenieurs  De huidige maatschappij stelt andere eisen aan wetenschappers en ingenieurs dan vroeger Wat kan het secundair onderwijs doen om meer leerlingen af te leveren met de juiste basiskennis, competenties en smaak voor een STEM-carrière?

26 Onderzoeksvragen Wat is het effect van WiiR op de attitude van leerlingen tot STEM- vakken en STEM-carrière? Wat is het effect van WiiR op de competenties van leerlingen in de STEM-vakken?

27 STEM-educatie voor de 21 ste eeuw moet anders:  Aangepast aan hedendaagse technologie en wetenschappen  Communicatieve vaardigheden trainen hoort erbij Meer motivatie door:  Authentieke opdrachten  Eerst praktisch (techniek en technologie), later meer abstract (wetenschappen) Actieve leervormen?  Traditionele directe instructie is vaak effectiever en efficiënter  Actieve leervormen helpen bij het leren toepassen van kennis, maar moeten goed begeleid worden  Een combinatie van directe en actieve instructie is het beste Literatuuronderzoek

28 Aanpak onderzoek September  Focusgroepen  Vragenlijst  Paralleltoets Wiskunde 2 e graad Februari  Vragenlijst alumni Mei  Vragenlijst  IJkingstoetsen Ugent en VUB 50 leerlingen en 32 alumni namen deel

29 Resultaten onderzoek I Wat is het effect van WiiR op de attitude van leerlingen tot STEM-vakken en STEM- carrière?  WiiR-lln zijn anders dan WEWI-lln? Ja, meer praktisch georiënteerd, iets minder wiskunde, trekt niet-WEWI lln aan, WiiR-alumni scoren hoger op ‘Concreet Verwerken’, geen verschillen voor ‘Zelfregulatie’, ‘Motivatie’ en ‘Zelfeffectiviteit’  WiiR-lln kijken anders naar STEM-vakken? Gemixte resultaten, WiiR-lln lijken Wiskunde meer als middel dan als doel op zich te zien  WiiR-lln kijken anders naar een STEM-carrière? Beiden hebben evenveel waardering voor de STEM-vakken, WEWI-lln kijken wat neer op WiiR, en weten beter wat ze willen studeren, WiiR-lln hebben meer uiteenlopende interesses  WiiR-lln kiezen vaker voor een STEM-carrière? WiiR-lln kiezen vaker voor techniek, maar minder vaak voor andere STEM-studies, WiiR-alumni kozen vaker voor een medische studie

30 Resultaten onderzoek II Wat is het effect van WiiR op de competenties van leerlingen in de STEM-vakken?  Is het kennisniveau van WiiR-lln anders? Alumni zijn allen tevreden over wat ze leerden met WiiR dan wel WEWI, maar WEWI geeft een hogere score (4.4/5 tegen 3.9/5) voor de mate van voorbereiding op verdere studies; WEWI-lln scoorden hoger, maar niet significant, op de wiskundetoetsen  Is het niveau van diep begrip van WiiR-lln anders? Geen verschil voor ‘Relateren en structureren’ en ‘Kritisch verwerken’ (LEMO-zelftest), WEWI-lln scoren beter op ‘Redeneren’ en ‘Combinatievragen’ (wiskundetoets)  Presteren WiiR-lln beter tijdens hun vervolgstudies? De studies van WEWI-alumni verlopen vlotter, maar beide groepen zijn tevreden over WiiR/WEWI als voorbereiding voor hun studies

31 Conclusies: evaluatie programma Alle groepen (leerlingen/alumni; WiiR/WEWI; 5/6) zijn het erover eens dat WiiR meer praktisch georiënteerd en authentiek is Alle groepen zijn tevreden over de studierichting van hun keuze WiiR leerlingen en alumni houden meer van praktisch werk of van een combinatie van praktische werk en theorie, WEWI leerlingen en alumni houden meer van theoretisch werk Met het aanbieden van WiiR trekken we mogelijk 20% meer STEM-leerlingen aan 8 Uur Wiskunde is heel belangrijk voor de meerderheid van de WEWI-leerlingen WiiR en WEWI leerlingen en alumni houden over het algemeen evenveel van Technologie. Allen vinden Biologie heel leuk Allen vinden Wiskunde het moeilijkst en het belangrijkst, maar het lijkt of WiiR- leerlingen Wiskunde als noodzakelijke basiskennis zien en WEWI-leerlingen Wiskunde op zich waarderen

32 Conclusies: studies Hoewel WiiR-leerlingen meer over vervolgstudies en beroepen hebben geleerd, weten ze minder goed wat ze willen studeren WiiR-leerlingen kiezen vaker voor technische wetenschappen, maar minder vaak voor een STEM-carrière in het algemeen; de WiiR-alumni kozen vaker voor een medische carrière De scores voor de wiskundetoetsen waren niet significant verschillend WEWI-alumni slaagden significant beter voor hun eerste jaar op de universiteit

33 Beperkingen van het onderzoek Onderzoek heel locaal (KAE), specifiek (de activerende werkvormen van WiiR) en tegelijk algemeen (niet toegespitst op het aanleren van een bepaalde les(inhoud)) Kleine populatie, waarvan het karakter jaarlijks wisselt en waar individuele verschillen sterk doorwegen

34 Aanbevelingen Voor ‘Betekenis van de studie’ stelden we:  Is het KAE met WiiR op de goede weg?  Is WiiR een goed alternatief voor WEWI?  Wat zijn de zwaktes en de sterktes van WiiR?  Aanbevelingen voor de toekomst (voor WiiR en voor andere vakken)? We Zien nu:  WiiR is een goed alternatief voor studenten die meer praktisch werk prettig vinden, die iets minder Wiskunde willen  Door WiiR verkrijgen we meer STEM-leerlingen, die vooral Ingenieursstudies en Geneeskunde willen studeren, maar ook heel divers zijn.  WiiR studenten presteren minder op de universiteit of WiiR-leerlingen additionele competenties ontwikkeld hebben, hebben we niet kunnen testen.  Het is twijfelachtig of ‘Ingenieurspracticum’ de beste beschrijving voor WiiR is, omdat een zeer groot deel met andere motieven voor WiiR kiest (‘meer practicum’, ‘minder wiskunde’, ‘ik wil later geneeskunde studeren’)

35 Op zoek naar partners Universiteiten en hogescholen –Workshops op de VUB, de EHB, KAHO Aalst –Oud-leerlingen Bedrijven –Siemens –Toyota –IBM Oudernetwerk van de school Wedstrijden –Cansat –Asgard –Solar Olympics –Toys Revival

36 Hoe zal de WIIR richting verder evolueren? Onze TODO lijst : Groepering van de workshops rond thema’s Eén stage per schooljaar Verdere ontwikkeling van de evaluatie-instrumenten Inrichting van een (mini) Fablab op school Samenwerking met vakgroep Engels.....

37 Zijn er vragen? David Maquenne david.maquenne@gmail.com Hélène Bruins helenevlc@hotmail.com


Download ppt "Werkplekleren in ASO: het kan! Technopolis 20/10/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google