De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedstijlen en interculturele communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedstijlen en interculturele communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedstijlen en interculturele communicatie

2 Interculturele Communicatie Van ontkenning tot wederzijdse integratie
Opzet module Toets Shl (volgt ivm nieuwe druk boek) Literatuur: download: aanschaf: Interculturele Communicatie Van ontkenning tot wederzijdse integratie ISBN

3 de module bestaat uit 3 onderdelen
opvoedstijlen communicatie intercultureel besef toets verslag ondersteund door film Verslag bestaat uit theoretische onderbouwing van een casus

4 casus Hierin wordt een gezin van een andere cultuur dan degene waar jij afkomstig van bent onder de loep genomen op het gebied van opvoeding, communicatie en interactie. aan de hand van bepaald gedrag van een kind op jouw groep ga je een verslag schrijven waar een aantal facetten van het gezin , je organisatie en jezelf naar voren komen. In een gesprek bespreek je dit met de ouder(s)

5 voorbeeld casus Marokkaanse vader wil niet dat zijn zoon zich verkleed in prinsessen kleren. vragen die uitgewerkt worden: welke opvoedstijl hanteert vader? wat is de reden voor vader en wat is de reden voor de organisatie voor gedrag? hoe bespreek je dit? wat levert het op?

6 Het traditionele gezin…

7 bestaat dat gezin nog opvoeden werd gedaan door de moeder.
hoe ging dat bij jullie thuis? hoe gaat dat nu? https://www.youtube.com/watch?v=iH3DOq713PE

8 Vier opvoedstijlen Er bestaan vier opvoedstijlen: De vier opvoedstijlen worden gekenmerkt door de mate van controle en betrokkenheid Opvoedstijlen op basis van controle en betrokkenheid Betrokkenheid hoog laag Controle democratisch (autoritatief) autoritair toegeeflijk (permissief) verwaarlozend

9 4 verschillende opvoedingsstijlen:
1) Autoritaire opvoedingsstijl: ouders eisen veel van hun kind en controleren het sterk. Deze stijl is meer gericht op machtsuitoefening dan op gevoel en emotie, ouders hechten aan gehoorzaamheid. Bijv. Je doet wat ik zeg want ik ben de oudste en dus de baas. 2) Toegeeflijke opvoedingsstijl: wordt ook wel verwennende stijl genoemd. Is juist niet eisend, kinderen mogen veel. Gehoorzaamheid is niet zo belangrijk, gevoel wel. Is sterk kindgericht. Een warme opvoedstijl maar het bereidt een kind niet altijd voor op weerbaarheid en zelfstandigheid. Bijv. het is echt bedtijd voor je kind maar hij/zij wil nog spelen en niet slapen en jij gaat hier weer mee akkoord, net als de voorgaande avonden. Je vindt het zo vervelend om streng te zijn en je kind is de hele dag zo lief geweest. 3) Structurerende opvoedingsstijl: ouders zijn sterk op hun kind gericht en reageren op hun behoeften. Er is veel tweerichtingsverkeer (dus overleg) maar ouders hebben uiteindelijk het heft in handen. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid. Bijv. Bij bedtijd als het kind nog wil spelen, leg je uit waarom dat nu niet meer kan maar dat je snapt dat je kind het wil want spelen is leuk. Maar je geeft niet toe, je kind gaat naar bed. 4) Laissez-faire opvoedingsstijl: tamelijk onverschillige manier van opvoeden. Ouders zijn weinig betrokken bij hun kind en stellen hun eigen belang boven dat van hun kind. Deze opvoedingsstijl heeft verwaarlozende elementen. Bijv. “Als jij wilt spelen dan ga je toch spelen. Als je maar stil doet en ik geen last van je heb”.

10 Beschrijf je eigen gezinssituatie
Welke stijl en waaruit blijkt dat? doe de test Pak je mobiel Stijl big 6 Rotterdam Surinamers, Antillianen en Arubanen, Kaapverdianen, Turken, Marokkanen, autochtoon

11 Opdracht…. 4 groepen Maak een woorden web over Opvoeding

12 Welke overeenkomsten en verschillen zie je in het woordenweb?
Waar kan dit mee te maken hebben?

13 Gezamenlijk bespreken
Welke woorden/ begrippen staan er in jouw web? Web maken samen op het bord…. Belangrijkste elementen, wat voor een doel dient opvoeden?

14 Wat is jouw beeld?

15 Overwegingen Kan de mens zonder ‘opvoeden’?
Betekent ‘opvoeden’ voor iedereen hetzelfde? Wie zijn de medeopvoeders?

16 waarden/normen/opvattingen/cultuur/religie/hechting

17 Opvoederspresentatie
https://www.youtube.com/watch?v=I0LI9l2TgRA welke tips zouden jullie geven, wat vind je goed/slecht?

18

19 Verschillende normen/waarden
wie voed er nu eigenlijk op?

20 waar werken we naar toe? interculturele sensitiviteit als een dynamisch proces dat verloopt van: 1) ontkenning via 2) weerstand en 3) minimaliseren; 4) tot aanvaarding en 5) aanpassing; en uiteindelijk 6) tot wederzijdse integratie. De eerste drie fasen noemen we etnocentrisch. Dat betekent dat je jouw eigen cultuur beschouwt als middelpunt van de werkelijkheid (het kan niet want….). Je kijkt als het ware naar de wereld door de eigen culturele bril. De laatste drie zijn etnorelatief. Dat betekent dat je jouw eigen cultuur binnen de context van andere culturen kunt plaatsen (het kan wel als….)

21 Interculturele communicatie is onmisbaar voor het ontplooien van interculturele sensitiviteit. Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een andere cultuur te kijken, niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van de ander. Een referentiekader is het geheel van gewoonten, regels en normen waarnaar jij je richt. Met een cultureel sensitieve houding kun je je met respect in de ander verplaatsen, niet alleen in gedachten maar ook daadwerkelijk in gedrag.

22 Een cultureel sensitieve houding houdt de volgende zaken in:
Je staat open voor gevoelens en behoeften van anderen. Je realiseert je dat bepaald gedrag bepaalde reacties en gevoelens bij mensen kan oproepen en houdt hier bewust rekening mee. In eerste instantie ben je sterk op het belang van anderen gericht. Je bent proactief, innovatief en straalt vertrouwen uit, je bent in staat anderen openlijk te waarderen en je bent in staat te reflecteren op je eigen gedrag en dat van anderen. Je bent erop gericht op anderen in hun waarde laten. Je toont begrip en respect voor afwijkende visies, omgangsvormen, principes en gewoonten, ook wanneer er sprake is van weerstand.

23 Interculturele sensitiviteit is nodig als het gaat om het ondersteunen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeert. Je begrijpt dat iets pijnlijk kan zijn voor een ander en reageert daarop met passend gedrag.

24 stellingen mijn dochter/zoon mag met elke cultuur thuiskomen die hij/zij kiest. Zwarte piet moet blijven. Op onze groep vieren we alle feestdagen van alle religies.

25 onderzoek Multicultureel opvoeden tot op zekere hoogte goed
Nederlandse ouders willen hun kinderen laten opgroeien in een multiculturele omgeving omdat ze denken dat het goed voor ze is, maar er is wel wat terughoudendheid als die andere cultuur te dichtbij komt. Zo vindt 43 procent van de ouders het niet prettig als hun dochter met een allochtoon vriendje thuiskomt. Dit blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift J/M onder 588 autochtone ouders. Meer tolerantie? Opvallend genoeg vinden minder ouders het erg dat hun zoon met een allochtoon vriendinnetje thuiskomt (38 procent vindt dit erg), dan wanneer hun dochter dit doet met een allochtoon vriendje. Anne Elsinga, onderzoeksredacteur van J/M zegt in de Volkskrant: 'Toch is er dus een meerderheid van ouders die een allochtone partner wel zou accepteren.' Er zijn geen cijfers bekend van hoe ouders er vroeger over dachten, maar Elzinga vermoedt dat de tolerantie voor een schoonzoon of -dochter van een andere afkomst de afgelopen jaren is gegroeid. Nederland scoort met deze cijfers vergelijkbaar als andere landen. Gescheiden wereld Spelen of uitgaan met kinderen van een andere afkomst vindt het overgrote deel geen probleem. 77 Procent van de ouders onderschrijft dat Nederland meer heeft aan kinderen die geleerd hebben om te gaan met meerdere culturen dan aan kinderen die met één cultuur zijn opgegroeid. Toch blijven de werelden nog vaak gescheiden. Gevraagd naar de vrienden van hun kind, zegt 51 procent dar daar geen allochtonen bij zijn. 81 Procent vindt daarnaast dat een witte buurt het meest ideaal is voor een kind om op te groeien. Opvallend is ook dat hoger opgeleide ouders makkelijker omgaan met multicultureel opvoeden, alleen hebben ze er in de praktijk minder mee te maken dan lager opgeleide ouders.

26 huiswerk lezen hoofdstuk 1 en 2 download blz. 1t/m 59
Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Opdracht 1. opvoeden Opdracht 1 -Ga op zoek naar de definitie van opvoeden volgens 3 verschillende auteurs (geen wikipedia!). -Geef vervolgens de kernbegrippen en de kenmerken weer. Licht toe. Opdracht 2: Beschrijf de eigen culturele achtergrond aan de hand van 8 thema‟s.

27

28 nog vragen? SHL deze week op n@tschool
med.hr.nl/schpa voor de powerpoint van week 1


Download ppt "Opvoedstijlen en interculturele communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google