De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting."— Transcript van de presentatie:

1 De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting

2  Leerweg  Profiel  Vakkenpakket

3  Een leerweg in het VMBO is een route naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).  Gericht op een succesvolle doorstroming.

4 Het vmbo kent vanaf augustus 2016 10 profielen: De keuze voor een profiel bepaalt in welke vakken leerlingen examen doen. Het examenpakket bestaat uit:  Een gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding en een kunstvak.  Een profieldeel met twee vakken behorend bij het gekozen profiel.  Een vrij deel.

5  Mobiliteit en transport.  Produceren, installeren en energie.  Bouwen, wonen en interieur.  Media, vormgeving en ICT.  Maritiem en Techniek.  Profielvakken Wiskunde en Nask.

6 - Zorg en welzijn

7  Profielvak Economie en er wordt een keuze gemaakt tussen Wiskunde en Duits.

8  Profielvak Wiskunde met een keuze uit Biologie of Nask.

9  Twee profielvakken moeten gekozen worden uit Wiskunde, Nask, Biologie en Economie.

10 3 e en 4 e klas VMBO 1 e en 2 e klas VMBO

11  Examen in de verplichte vakken Nederlands en Engels, twee profielvakken en twee vakken uit het vrije deel.  Maatschappijleer, kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding worden met schoolexamens afgesloten.  Ze kunnen doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.  Ze kunnen ook naar de havo doorstromen.

12  Even zwaar als de theoretische leerweg.  Er zijn twee beroepsgerichte vakken.  Ze kunnen doorstromen naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

13  Iets lichter dan de theoretische leerweg.  Naast Nederlands en Engels en de twee profielvakken is er een beroepsgericht vak dat bestaat uit theorie en praktijk.  De praktijk zorgt voor verlichting in leerwerk.  De leerling stroomt door naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

14  De leerling wil graag beroepsgericht werken.  Heeft moeite met algemeen vormende vakken.  Eenvoudigere opdrachten dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.  Stroomt door naar niveau 2 van het mbo.

15  Een leerling in de theoretische leerweg, gekozen voor het profiel maritiem en techniek, doet examen in het gemeenschappelijk deel, in de profielvakken wiskunde en nask en kiest (vrij) 2 algemene vakken, bv. Economie en Aardrijkskunde.

16  Een leerling in de kaderberoepsgerichte leerweg Economie en Ondernemen doet examen in:  Het gemeenschappelijk deel, de profielvakken Economie en Wiskunde of Duits en het keuzedeel economie en ondernemen.

17  Kijk naar belangstelling  Verdere opleiding en interesses  Hoe is de werkhouding?  Cijfers en prestaties.  Arbeidsmarkt, werk en beroep  Bezoek scholen en open dagen  Kies (samen met de mentor) een leerweg  Een profiel  Een vakkenpakket

18  Praktische Sector Oriëntatielessen  Voorlopig advies bij het eerste rapport  Keuzedossier  LC-data  Choice: korte praktijkervaringen opdoen  Bezoeken van open dagen  Definitief advies bij het tweede rapport  Vakkenpakketkeuze

19  MBO 1: Entreeopleiding (assistentenopleiding)  MBO 2: Basisberoepsopleiding  MBO 3: Vakopleiding  MBO 4: Middenkaderopleiding, inclusief management.  Een MBO 4 diploma geeft dezelfde doorstroommogelijkheden als een Havo diploma. Je kunt dan verder studeren in het HBO.


Download ppt "De (leer)weg naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een goede aansluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google