De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond vakkenpakket

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond vakkenpakket"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond vakkenpakket
Welkom Ouderavond vakkenpakket 1 december 2014

2 Rekentoets Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in de slaag- /zakregeling PTA artikel 14 e 1 en artikel 14 e 2 Rekentoets 6 of meer, Nederlands 5 of meer Nederlands 6 of meer, rekentoets 5 of meer

3 Aangepaste rekentoets
Voor wie? Leerlingen met een dyscalculie-verklaring of leerlingen met aantoonbaar grote moeite met rekenen, ondanks alle inspanningen Worden gescreend en ingebracht door de docenten rekenen en wiskunde, gaat altijd in overleg

4 Aangepaste rekentoets consequenties
Resultaat hetzelfde als regulier Leerlingen voor aangepaste rekentoets moeten extra inspanningen verrichten (bijvoorbeeld 1 b-uur tot de rekentoets Let op! Kan gevolgen hebben voor de vervolgstudie Aangepaste rekentoets wordt niet zonder meer gepropageerd

5 Ervaringen Bonifatius mavo
Tweeëneenhalf jaar geleden al begonnen met pilots Docent reken- en taalbeleid aangesteld Logistiek en inhoudelijk up-to-date

6 Resultaten tot nu toe Resultaten: 9 lln aangepaste toets, 4 x onvoldoende Totaal 118 lln, 8 x onvoldoende Vaardigheidscore: ¤Gemiddelde Bonifatiusmavo: 112,0 ¤Landelijk gemiddelde:  104,1

7 Conclusie Iedere inspanning die we verrichten heeft effect
Blijft voor een aantal leerlingen enorm zwaar Nu het echt mee gaat tellen, verwachten we nog betere resultaten De ervaring die we hebben

8 Vakkenpakketkeuze Theoretische Leerweg
Klas 3 Bonifatius mavo

9 Kiezen inspiratie transpiratie

10 Leerwegen VMBO De theoretische leerweg De gemengde leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg

11

12 Sectoren Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw (Groen)

13 Vakkenpakketten bij de 4 sectoren
De keuze is te verdelen in 3 delen Gemeenschappelijk deel Sectordeel Vrije deel

14 Gemeenschappelijk deel
Voor alle leerlingen gelijk Verplichte examenvakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer (afgesloten in klas 3) Sport en Bewegen, en CKV (afgesloten in klas 3, moet voldoende)

15 Sectordeel De leerlingen kiezen 2 vakken Techniek Wiskunde
Nask I (Natuur- Scheikunde I)

16 Sectordeel Zorg en Welzijn Biologie
een keuze uit: Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde

17 Sectordeel Economie een keuze uit: Frans, Duits, Wiskunde

18 Sectordeel Landbouw Wiskunde
een keuze uit: Biologie of Nask I (Natuur- Scheikunde I)

19 Vrije deel Verder kiezen de leerlingen 2 vakken uit:
De vakken die genoemd zijn bij het sectordeel maar nog niet zijn gekozen. Het vak: Natuur- Scheikunde II Het vak: IT (Informatie Technologie)

20 Extra vak Dit extra (8e) vak is niet vrijblijvend.
Positief bindend advies rapportbespreking. Roostertechnisch en getalsmatig moet het mogelijk zijn.

21 Voorbeelden De leerling kiest het volgende examenpakket:
Ne En Ec Bi Fa Gs (Ma) De leerling past in de sectoren Zorg en Welzijn en Economie of: Ne En Wi Nask 1 Ec Bi (Ma) De leerling past in alle sectoren

22 Na het VMBO diploma TL Opleiding in het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) Doorstromen naar de vierde klas Havo

23 ROC en AOC Regionale Opleidingen Centra
Middelbaar beroepsopleidingen in de sector: Techniek Zorg en Welzijn Economie Agrarische Opleidingen Centra sector Landbouw (Groen onderwijs)

24 BOL en BBL De opleidingen kunnen gevolgd worden op twee manieren:
Beroepsopleidende leerweg BOL dagonderwijs met stages tijdens de opleiding. Beroepsbegeleidende leerweg BBL 4 dagen werken 1 dag naar school

25 Niveau 3 en 4 Leerlingen met een VMBO-diploma Theoretische Leerweg stromen door naar opleidingen op niveau 3 en 4. Met niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO onderwijs.

26 Havo Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en Sport en bewegen 4 profielen: Natuur en techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij

27 Verplichte profielvakken
NT: Wiskunde-B en Nask I + II NG: Biologie en Nask II + Wiskunde A/B EM: Economie en Geschiedenis + Wiskunde A/B CM: Geschiedenis en Kunst + Frans/Duits

28 Overstap 4 Havo: cultuurshock
Hoger niveau Hoeveelheid leerstof Tempo Zelfstandigheid

29 Instroomeisen ZZC Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 6,8 of hoger.
Emelwerda Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 7 of hoger. Ned, Eng, Wis minimaal een 6 liefst hoger

30 Van VMBO naar Havo Motivatie Goede werkhouding = zelfstandigheid
Goede resultaten Juiste vakken

31 Kiezen Wie doet wat?

32 Vakkenpakketkeuze klas 3
Studiebeurs Zwolle Informatieavond Studie en Beroep i.s.m. Friese Poort en ROC’s uit de regio Open dagen in januari (zie Bonisite) Doedag op Friese Poort in februari In de mentorles

33 Mentorlessen methode ‘Keuzedossier’ Boekje Digitaal portfolio
Ouderparticipatie Testen

34 Keuzedossier Wie ben ik Wat wil ik Wat kan ik Testen

35

36 Data vakkenpakketkeuze
Begin februari, voor het derde rapport Adviezen docenten voor keuzevakken op Magister Vakkenpakketkeuze in ‘Keuzedossier’ Vakkenpakketformulier mee naar huis

37 Data vakkenpakketkeuze
9/10 februari Rapport, adviezen en vakkenpakketkeuze bespreken met de mentor 2/6 maart Digitale keuze in ‘Keuzedossier’ ligt vast Leerlingen leveren het vakkenpakketformulier in bij mentor.

38 Kiezen Droom Werkelijkheid

39 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Ouderavond vakkenpakket"

Verwante presentaties


Ads door Google