De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ouderavond vakkenpakket 1 december 2014. Rekentoets 2015 - 2016 Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in de slaag- /zakregeling PTA artikel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ouderavond vakkenpakket 1 december 2014. Rekentoets 2015 - 2016 Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in de slaag- /zakregeling PTA artikel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Ouderavond vakkenpakket 1 december 2014

2 Rekentoets 2015 - 2016 Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in de slaag- /zakregeling PTA artikel 14 e 1 en artikel 14 e 2 Rekentoets 6 of meer, Nederlands 5 of meer Nederlands 6 of meer, rekentoets 5 of meer

3 Aangepaste rekentoets  Voor wie?  Leerlingen met een dyscalculie-verklaring of leerlingen met aantoonbaar grote moeite met rekenen, ondanks alle inspanningen  Worden gescreend en ingebracht door de docenten rekenen en wiskunde, gaat altijd in overleg

4 Aangepaste rekentoets consequenties  Resultaat hetzelfde als regulier  Leerlingen voor aangepaste rekentoets moeten extra inspanningen verrichten (bijvoorbeeld 1 b-uur tot de rekentoets  Let op! Kan gevolgen hebben voor de vervolgstudie  Aangepaste rekentoets wordt niet zonder meer gepropageerd

5 Ervaringen Bonifatius mavo  Tweeëneenhalf jaar geleden al begonnen met pilots  Docent reken- en taalbeleid aangesteld  Logistiek en inhoudelijk up-to-date

6 Resultaten tot nu toe  Resultaten: 9 lln aangepaste toets, 4 x onvoldoende  Totaal 118 lln, 8 x onvoldoende  Vaardigheidscore:  ¤Gemiddelde Bonifatiusmavo: 112,0  ¤Landelijk gemiddelde: 104,1

7 Conclusie  Iedere inspanning die we verrichten heeft effect  Blijft voor een aantal leerlingen enorm zwaar  Nu het echt mee gaat tellen, verwachten we nog betere resultaten  De ervaring die we hebben

8 Vakkenpakketkeuze Theoretische Leerweg Klas 3 Bonifatius mavo

9 Kiezen inspiratietranspiratie

10 Leerwegen VMBO  De theoretische leerweg  De gemengde leerweg  De kaderberoepsgerichte leerweg  De basisberoepsgerichte leerweg

11

12 Sectoren  Techniek  Zorg en welzijn  Economie  Landbouw (Groen)

13 Vakkenpakketten bij de 4 sectoren  De keuze is te verdelen in 3 delen  Gemeenschappelijk deel  Sectordeel  Vrije deel

14 Gemeenschappelijk deel  Voor alle leerlingen gelijk  Verplichte examenvakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer (afgesloten in klas 3)  Sport en Bewegen, en CKV (afgesloten in klas 3, moet voldoende)

15 Sectordeel De leerlingen kiezen 2 vakken  Techniek  Wiskunde  Nask I (Natuur- Scheikunde I)

16 Sectordeel  Zorg en Welzijn  Biologie  een keuze uit: Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde

17 Sectordeel  Economie  Economie  een keuze uit: Frans, Duits, Wiskunde

18 Sectordeel  Landbouw  Wiskunde  een keuze uit: Biologie of Nask I (Natuur- Scheikunde I)

19 Vrije deel  Verder kiezen de leerlingen 2 vakken uit:  De vakken die genoemd zijn bij het sectordeel maar nog niet zijn gekozen.  Het vak: Natuur- Scheikunde II  Het vak: IT (Informatie Technologie)

20 Extra vak  Dit extra (8 e ) vak is niet vrijblijvend.  Positief bindend advies rapportbespreking.  Roostertechnisch en getalsmatig moet het mogelijk zijn.

21 Voorbeelden  De leerling kiest het volgende examenpakket: Ne En Ec Bi Fa Gs (Ma) De leerling past in de sectoren Zorg en Welzijn en Economie  of: Ne En Wi Nask 1 Ec Bi (Ma) De leerling past in alle sectoren

22 Na het VMBO diploma TL  Opleiding in het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs)  Doorstromen naar de vierde klas Havo

23 ROC en AOC  Regionale Opleidingen Centra Middelbaar beroepsopleidingen in de sector:  Techniek  Zorg en Welzijn  Economie  Agrarische Opleidingen Centra  sector Landbouw (Groen onderwijs)

24 BOL en BBL De opleidingen kunnen gevolgd worden op twee manieren:  Beroepsopleidende leerweg BOL dagonderwijs met stages tijdens de opleiding.  Beroepsbegeleidende leerweg BBL 4 dagen werken 1 dag naar school

25 Niveau 3 en 4  Leerlingen met een VMBO-diploma Theoretische Leerweg stromen door naar opleidingen op niveau 3 en 4.  Met niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO onderwijs.

26 Havo  Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV en Sport en bewegen  4 profielen:  Natuur en techniek  Natuur en Gezondheid  Economie en Maatschappij  Cultuur en Maatschappij

27 Verplichte profielvakken  NT: Wiskunde-B en Nask I + II  NG: Biologie en Nask II + Wiskunde A/B  EM: Economie en Geschiedenis + Wiskunde A/B  CM: Geschiedenis en Kunst + Frans/Duits

28 Overstap 4 Havo: cultuurshock  Hoger niveau  Hoeveelheid leerstof  Tempo  Zelfstandigheid

29  ZZC Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 6,8 of hoger.  Emelwerda Gemiddeld SE cijfer on-afgerond 7 of hoger.  Ned, Eng, Wis minimaal een 6 liefst hoger Instroomeisen

30 Van VMBO naar Havo  Motivatie  Goede werkhouding = zelfstandigheid  Goede resultaten  Juiste vakken

31 Kiezen  Wie doet wat?

32 Vakkenpakketkeuze klas 3  Studiebeurs Zwolle  Informatieavond Studie en Beroep i.s.m. Friese Poort en ROC’s uit de regio  Open dagen in januari (zie Bonisite)  Doedag op Friese Poort in februari  In de mentorles

33 Mentorlessen  methode ‘Keuzedossier’  Boekje  Digitaal portfolio  Ouderparticipatie  Testen

34 Keuzedossier  Wie ben ik  Wat wil ik  Wat kan ik  Testen

35

36 Data vakkenpakketkeuze  Begin februari, voor het derde rapport  Adviezen docenten voor keuzevakken op Magister  Vakkenpakketkeuze in ‘Keuzedossier’  Vakkenpakketformulier mee naar huis

37 Data vakkenpakketkeuze  9/10 februari  Rapport, adviezen en vakkenpakketkeuze bespreken met de mentor  2/6 maart  Digitale keuze in ‘Keuzedossier’ ligt vast  Leerlingen leveren het vakkenpakketformulier in bij mentor.

38 Kiezen DroomWerkelijkheid

39 k.hoff@bonifatius.nl Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom Ouderavond vakkenpakket 1 december 2014. Rekentoets 2015 - 2016 Rekentoets gaat voor het eerst echt meetellen in de slaag- /zakregeling PTA artikel."

Verwante presentaties


Ads door Google