De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De school in Europa - Europa in de school

Verwante presentaties


Presentatie over: "De school in Europa - Europa in de school"— Transcript van de presentatie:

1 De school in Europa - Europa in de school
Internationalisering op school

2 Programma Intro + de mogelijkheden in vogelvlucht
eTwinning: praktijkvoorbeeld + info Buurklassen: praktijkvoorbeeld + info ERA+/KA1: praktijkvoorbeeld + info ERA+/KA2: praktijkvoorbeeld + info

3 INTRO Waarom internationalisering?
Versterkt deelnemers (lln én lkn): blik verruimen, competenties versterken Versterkt de school: verruimt visie, leert kritischer naar de eigen organisatie kijken, stimuleert creativiteit

4 Waar starten? Horizon : Gids voor grensoverschrijdende projecten in het basis- en secundair onderwijs Inschrijven op maandelijkse nieuwsbrief van EPOS: Infosessies: oriënterend (vandaag)  specifieker (bv. 11/12/2015 over ERA+)  ondersteunend (bv. over KA1-aanvraagformulier in januari 2016); cf. activiteitenkalender EPOS:

5 De mogelijkheden in vogelvlucht
eTwinning: online “community” voor Professionele ontwikkeling Samenwerking Uitwisseling Een buitenlandse “Erasmus+ Assistent” bij jou op school: een leerkracht via een leerkracht-in-opleiding via een Erasmusstudent via

6 De mogelijkheden in vogelvlucht
individuele nascholing via Formaprim, Pestalozziprogramma, Prins Filipfonds, …: Samenwerkingsprojecten via Prins Filipfonds (intra-Belgisch): https://www.kbs-frb.be/nl Buurklassen (buurlanden van België): cf. infra Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Gewest) Provincie West-Vlaanderen VVOB (Noord-Zuidsamenwerking):

7 De mogelijkheden in vogelvlucht
Erasmus+/KA1: Europese nascholingsprojecten voor onderwijspersoneel en/of (enkel voor VET) stages voor leerlingen Erasmus+/KA2: strategische partnerschappen voor innovatie/disseminatie of voor de uitwisseling van goede praktijken

8 eTwinning Online “Community” waar leraren in Europa elkaar vinden, samenwerken aan projecten (ook met leerlingen), ideeën delen en zich professioneel ontwikkelen geen administratie, gratis en veilig In 26 talen (incl. NL) Ook ondersteunend voor Erasmus+ Registreer!  Wat gebeurt er in Vlaanderen? 

9 Buurklassen Kleuter-lager-buitengewoon onderwijs + 1e graad secundair
Korte klasuitwisseling met 1 school in buurland van België Eén schooljaar Financiering o.b.v. forfaits: Werkingskosten: 250 EUR Voorbereidend bezoek aan partnerschool: 250 EUR Ontvangst buitenlandse klas: 40 EUR pp (max EUR) (buitengewoon onderwijs: 60 EUR pp en max 1500 EUR) Klasuitwisseling naar buitenland: 100 EUR pp (max EUR) (buitengewoon onderwijs: 120 EUR pp en max EUR) Jaarlijkse deadline; voor : 15/4/2016 Meer info: , knop “Buurklassen”

10 Erasmus+/KA1 voor schoolonderwijs (SE) Leermobiliteit voor onderwijspersoneel
Een Europees nascholingsproject voor de school (dus géén individueel project)! Ingekaderd in professionaliseringsbeleid van de school, gebaseerd op concrete noden en met specifieke doelstellingen: nascholingsplan  “European Development Plan”  project voor personeel van zendende school en/of “strategisch” personeel van buitenaf; aanvragen van zendende scholen of van “consortium” (coördinator + min. 2 zendende scholen)

11 Erasmus+/KA1 voor schoolonderwijs (SE) Leermobiliteit voor onderwijspersoneel
Voor nascholingsactiviteit(en) in het buitenland (EU+): cursus, (schaduw)stage, lesopdracht, conferentie Aanbod o.a. via Project van mnd - individuele activiteiten van 2-60 dagen Budget o.b.v. forfaits 1 deadline per jaar (2016: 2/2/2016) Info: en 11/12/2015

12 Erasmus+/KA1 voor de beroepsopleiding (VET) Leermobiliteit voor personeel en/of leerlingen
Bijkomende mogelijkheid ENKEL voor TSO/(D)BSO! Voor personeel: Voor nascholingsactiviteit(en) in het buitenland (EU+): idem als in schoolonderwijs maar géén cursus of conferentie Voor leerlingen: Buitenlandse stages (2 weken -12 maand) Tot 1 jaar na afstuderen Regels & budgetten zoals bij SE, BEHALVE: géén cursusgeld, wél taalvoorbereiding (bij stages vanaf 1 maand; 150 EUR/dlnr) Max. 1 KA1-aanvraag per school per domein dus: OFWEL alles (personeel + lln) in één aanvraag in VET OFWEL personeel in aanvraag in SE, lln in aanvraag in VET

13 Erasmus+/KA2 Strategische Partnerschappen
“Partnerschappen”, dus: internationaal samenwerken rond “innovatie en disseminatie” of (waarschijnlijk eerder) rond “uitwisseling van goede praktijken” 1-3 jaar lang, min. 2 (of 3) partnerscholen/landen Ook internationale opleidings-, onderwijs- of leeractiviteiten mits meerwaarde voor projectdoelstellingen “Strategisch”, dus: op concrete noden gebaseerde, specifieke doelstelling(en) met impact niet (of toch niet alleen) op niveau van deelnemende individuen maar vooral op niveau van de deelnemende organisaties en zelfs ruimer; niet eenmalig maar structureel & duurzaam  Focus op school/organisatie-ontwikkeling, niet op lln-activiteiten!

14 Erasmus+/KA2 Strategische Partnerschappen
Projectpartners zoeken? “School-to-school (S2S)”?  via eTwinning andere?  via Budget (grotendeels) o.b.v. forfaits 1 deadline per jaar (2016: 31/3/2016) Info: en 11/12/2015


Download ppt "De school in Europa - Europa in de school"

Verwante presentaties


Ads door Google