De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindejaarstips 2015. Even voorstellen Sabina Scholtens Vanhier Accountants | Adviseurs Eindejaarstips 2015 Werkgevers Alle belastingplichtigen BV en de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindejaarstips 2015. Even voorstellen Sabina Scholtens Vanhier Accountants | Adviseurs Eindejaarstips 2015 Werkgevers Alle belastingplichtigen BV en de."— Transcript van de presentatie:

1 Eindejaarstips 2015

2 Even voorstellen Sabina Scholtens Vanhier Accountants | Adviseurs Eindejaarstips 2015 Werkgevers Alle belastingplichtigen BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Wat kun je verwachten?

3 Sabina Scholtens Opleidingen Fiscale economie HES Amsterdam Fiscaal Recht Universiteit Leiden Beroepsopleiding Ned. Orde v Belastingadviseurs Federatie Financiële planning WFT Pensioenverzekering Specialisatie financiële planning, estate planning en pensioenadviseur Werkervaring Sinds 1999 verschillende MKB accountantskantoren 2007 Ondernemer met mijn man binnen familiebedrijf 2012 Belastingadviseur Vanhier Accountants | Adviseurs September 2015 Partner/ kantoorleiding Vanhier Zaanstreek

4 Vanhier Accountants | Adviseurs Vanhier is een veelzijdige accountants- en adviesorganisatie Wij zijn de adviseur die Mee (vooruit) denkt in kansen voor u als ondernemer Periodiek inzicht geeft in financiële situatie m.b.v. moderne online tools met managementinformatie Duidelijke en transparante prijsafspraken En uiteraard Verzorgen wij de jaarrekening en aangiften; en geven we fiscaal, financieel en bedrijfskundig advies

5 Werkgevers Alle belastingplichtige BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Eindejaarstips 2015

6  1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte)  Daarboven eindheffing 80% (= 44% IB, geen Zvw)  Vrije vergoedingen en verstrekkingen Maar: Gebruikelijkheidscriterium Doelmatigheidscriterium Noodzakelijkheidscriterium Doorschuiven vrije ruimte 2015 naar 2016 niet mogelijk Is uw administratie al WKR-proof? Werkkostenregeling

7  1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte)  Daarboven eindheffing 80% (= 44% IB, geen Zvw)  Vrije vergoedingen en verstrekkingen WKR Proof Kosten goed geadministreerd? Aantoonbaar (vastleggen) welke vergoedingen en verstrekkingen zijn vrijgesteld of aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte: intracomptabel in uw financiële administratie of extracomptabel in bijv apart Excelbestand Anders loon! Werkkostenregeling

8  1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte)  Daarboven eindheffing 80% (= 44% IB, geen Zvw)  Vrije vergoedingen en verstrekkingen TIPS Kerstborrel binnenshuis Edutainment Concernregeling vrije ruimte (voor) DGA Bonus van € 2.400 Vaste kostenvergoeding Werkkostenregeling

9 Oudere werknemers aantrekkelijker Wijzigingen per 1 januari 2016 AOW gerechtigde: Opzegtermijn 1 maand Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 13 weken (6 weken) Minder re-integratieverplichtingen Maximaal 6 tijdelijke contracten of maximaal 48 maanden Minimaal minimum loon of cao loon

10 Werkgevers Alle belastingplichtige BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Eindejaarstips 2015

11 Inkomen boven € 66.000  52% IB Wijziging inkomstenbelastingtarief per 1 januari 2016 Derde schijf 40,15% tot € 66.421 (2015: 42% tot € 57.585) Premie volksverzekering 28,15% tot € 25.951 (2015: tot € 23.094) Hypotheekrenteaftrek? 40,15% in derde schijf én in 2016 aftrek tarief vierde schijf verlaagd 50,5% Eigenwoningforfait vierde schijf wel 52% Voorlopige teruggave 2016 kan tegenvallen! Tip: Hypotheekrente 1 e halfjaar 2016 in 2015 vooruitbetalen?

12 Box 3 heffing in 2017 Op basis van de voorlopige vastgestelde rendement; definitieve vaststelling in 2016 Vermogen meer dan niet meer dan vermogensmixForfaitair rendement 025.000vrijgesteld 25.000100.00067% sparen + 33% beleggen 2,91% 100.0001.000.00021% sparen + 79% beleggen 4,69% 1.000.000-100% beleggen5,50%

13 Box 3 vermogen verlagen? Groenbeleggingen Caravan/ auto/ camper/ boot Kunst en antiek Kleine hypotheek aflossen Belastingschuld betalen (behalve erfbelasting) Schenken aan kinderen Beleggen in de BV Bespaar 20% belasting door beleggen in de BV € 1.000.000 in box 3 € 1.000.000 in de BV 2% werkelijk rendement 20.000 20.000 4% fictief rendement x 30% IB -12.000VPB 20% - 4.000 Netto rendement box 3 8.000 16.000 Uitstel box 2 25% -4.000 Netto rendement BV 12.000

14 Werkgevers Alle belastingplichtige BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Eindejaarstips 2015

15 Nieuwe gebruikelijkloonregels toegepast? Hoogste van: 75% van het loon uit de meest vergelijkbaredienstbetrekking (2014: 70% van soortgelijke dienstbetrekking) Het hoogste loon van de overige werknemers van de BV € 44.000 Denk aan de tariefsverlaging m.i.v. 1 januari 2016 vanaf € 66.000  52% Optimalisatie loon DGA

16 Niet verplicht verzekerd DGA is statutair bestuurder; en Voldoende stemrecht in de AvA over zijn eigen ontslag Herbeoodelen? Geen statutair bestuurder; of Minder dan tweederde van de stemmen in de AvA; of Samen met andere statutair bestuurders ongelijk aantal aandelen; of Echtgenote/ partner van de DGA zonder eigen aandelen  Mogelijk verplicht verzekerd m.i.v. 1 januari 2016 Verzekeringsplicht DGA

17 “Oplossingsrichtingen” Eventuele veranderingen m.i.v. 1 januari 2017 Volledige afschaffing + eventueel afkoopmogelijkheid Oudedagsbestemmingsreserve Oudedagssparen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer? Onduidelijkheid duurt voort

18 Werkgevers Alle belastingplichtige BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Eindejaarstips 2015

19 Einde VAR inzicht Geen nieuwe VAR 2016 bij ongewijzigde omstandigheden 2015 Vanaf 1 april 2016 systeem van modelovereenkomsten? (voorbeeld)overeenkomst = geen loonheffingen/ werknemersverzekeringen (voorbeeld)overeenkomst = ondernemerschap??

20 IB ondernemer MKB vrijstelling 14% IB vierde schijf  44% (derde: 34%) Urencriterium – Zelfstandigenaftrek BV Salaris progressief IB tarief VPB € 200.000 – 20%, daarboven 25% Uitgestelde box 2 heffing 25% IB ondernemer vaak fiscaal voordeliger Is een BV niet voordeliger?

21 Werkgevers Alle belastingplichtige BV en de DGA Ondernemers in de IB Deadlines 31 december 2015 Eindejaarstips 2015

22 Deadlines 31 december 2015 Lijfrentepremies betalen bij onvoldoende pensioenopbouw In 2010 lijfrente afgekocht? Terugvragen teveel betaalde belasting. Box 3 vermogen verminderen (ook voor AWBZ en toeslagen) Voordelig levenslooptegoed afkopen 20/80% regeling Kinderalimentatieverplichting in aftrek in box 3 Herinvesteringsreserve in 2012 gevormd? Investeren of verlenging aanvragen Verlies uit (2006 in BV) of 2009 verrekenen? Uitgaven uitstellen of omzet eerder realiseren om met winst 2015 te verrekenen Nog een WKA-depotrekening? G-rekening openen

23 Deadlines 31 december 2015 Pensioenuitkeringen in eigen beheer verlagen vanwege verminderde activa (75%) In 2014 geld geleend van uw BV voor uw eigen woning (nieuw regime) of wijzigingen in 2015? Informatieverplichting aan de belastingdienst Verzekeringsplicht DGA herbeoordelen WKR vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen in de administratie Investeren in een milieuvriendelijke auto voor lagere bijtelling MIA melden bij aanschaf milieuvriendelijke auto, ook bij levering in 2016

24


Download ppt "Eindejaarstips 2015. Even voorstellen Sabina Scholtens Vanhier Accountants | Adviseurs Eindejaarstips 2015 Werkgevers Alle belastingplichtigen BV en de."

Verwante presentaties


Ads door Google