De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ω SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ω Bewuste keuzes maken voor je eigen curriculum Lieke Meijs 10 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ω SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ω Bewuste keuzes maken voor je eigen curriculum Lieke Meijs 10 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ω SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ω Bewuste keuzes maken voor je eigen curriculum Lieke Meijs 10 november 2015

2 Wat gaan we doen in deze workshop? Uitleg over het leerplan, keuzevrijheid binnen het curriculum en de website Leerplan in beeld: www.leerplaninbeeld.slo.nl www.leerplaninbeeld.slo.nl In tweetallen aan de slag met eigen leerplankundige vraag. Plaatsing in het curriculaire spinnenweb. Plenaire terugkoppeling: vragen? Hoe nu verder?

3 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling Leerplanontwikkeling: –ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus) voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs; –ondersteunen en adviseren van OCW m.b.t. leerplanontwikkeling; –uitvoering van onderzoek ter ondersteuning van deze twee hoofdtaken.

4 Onderdelen van een leerplan of curriculum

5 Alle draden van dit spinnenweb hangen samen. Start vanuit visie. Ontplooiing van individuele talenten, dus meer maatwerk voor leerlingen; Niet vastpinnen op één niveau, dus combinatieklassen. Ontplooiing van individuele talenten, dus meer maatwerk voor leerlingen; Niet vastpinnen op één niveau, dus combinatieklassen.

6 Wat leren zij? Gedetailleerde beschrijving van leerinhouden, verschillende niveaus naast elkaar; Wat kan op maat? - kennisverwerving - manier van leren - leertijd? Wat doe je met de betere leerling? Versnellen, verdiepen, verbreden? Gedetailleerde beschrijving van leerinhouden, verschillende niveaus naast elkaar; Wat kan op maat? - kennisverwerving - manier van leren - leertijd? Wat doe je met de betere leerling? Versnellen, verdiepen, verbreden?

7 Hoe leren wij? Maatwerk in wijze van leren? Klassikaal, individueel of combi? ICT ondersteuning? Maatwerk in wijze van leren? Klassikaal, individueel of combi? ICT ondersteuning?

8 Wat is de rol van de leraar? Curriculumontwikkelaar? Meer begeleidende rol? Interventies op maat nodig? Interpretatie van resultaten. Curriculumontwikkelaar? Meer begeleidende rol? Interventies op maat nodig? Interpretatie van resultaten.

9 Waarmee leren zij? Welke bronnen/methodes gebruiken ze? De digitale wereld is vol content, maar niet alle content is leermateriaal. Leermateriaal op maat? Welke bronnen/methodes gebruiken ze? De digitale wereld is vol content, maar niet alle content is leermateriaal. Leermateriaal op maat?

10 Met wie leren zij? Jaarklassen? Niveaugroepen? Zitten blijven? Jaarklassen? Niveaugroepen? Zitten blijven?

11 Waar leren zij? Rekening houden met wat leerlingen buiten school leren? Hoe? Overal leren? Rekening houden met wat leerlingen buiten school leren? Hoe? Overal leren?

12 Wanneer leren zij? Verschil in leertijd tussen vakken? Verschil in leertijd tussen leerlingen? Maatwerkdiploma? Schooltijden aanpassen? Verschil in leertijd tussen vakken? Verschil in leertijd tussen leerlingen? Maatwerkdiploma? Schooltijden aanpassen?

13 Hoe wordt hun leren getoetst? Gedetailleerde toetsen op maat om het leren te sturen (Assesment for learning)? Gekoppeld aan leerinhouden op maat? Beoordelingen nodig om zicht te krijgen op individuele talenten. Gedetailleerde toetsen op maat om het leren te sturen (Assesment for learning)? Gekoppeld aan leerinhouden op maat? Beoordelingen nodig om zicht te krijgen op individuele talenten.

14 Kloppen deze onderdelen van het leerplan? (1) basisvisie leerdoelen leerlingen zelfontdekkend laten leren leren samenwerken; kernbegrippen K, L en M leren begrijpen en toepassen leerinhoud leer- activiteiten boek, hoofdstuk II, paragraaf 2 t/m 4 instructie krijgen, twee oefeningen maken, deelnemen aan een onderwijsleergesprek docentrollen leerbronnen en -middelen kort instrueren, rondgaand begeleiden, resultaten nabespreken boek en werkboek leerling- groepering leeromgeving in tafelgroepjes het klaslokaal leertijd beoordeling één lesuur een schriftelijke overhoring in het volgende lesuur

15 Kloppen deze onderdelen van het leerplan? (2) basisvisie leerdoelen leerlingen plezier laten beleven aan het vak leren eigen keuzes te maken en te verantwoorden, leren plannen, vaardig worden in de vakvaardigheden V en W leerinhoud leer- activiteiten boek, hoofdstuk IV en V een hypothese formuleren, een bewijsproef bedenken en uitvoeren, een werkstuk maken van dit experimenteel onderzoek docentrollen leerbronnen en -middelen kort instrueren, rondgaand begeleiden, resultaten nabespreken voor de theorie: boek hoofdstuk IV en V; om op ideeën te komen: www.dejongeonderzoeker.nl leerling- groepering leeromgeving in duo’s het klas- en practicumlokaal leertijd beoordeling twee lesuren kennistoets + beoordeling van het werkstuk; criteria: netheid, aanpak (is volgens de instructies gewerkt?) en originaliteit

16 Keuzevrijheid onderbouw VO (1) Verplicht: kerndeel van 58 globale kerndoelen voor eerste 2 leerjaren; differentieel deel: 2 e moderne vreemde taal in vmbo, en twee moderne vreemde talen in h/v; Zie: http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kern doelen/ http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kern doelen/

17 Keuzevrijheid onderbouw VO (2) Eigen schoolbeleid: Clustering van kerndoelen, uitwerking van kerndoelen, niveaubepaling, invulling 3 e leerjaar h/v; Aantal uren per vak/leergebied; Verder invullen van het differentieel deel.

18 Keuzevrijheid bovenbouw vo Verplicht: Aantal vakken, examenprogramma’s, exameneisen; Keuzevrijheid: Aanbod keuzevakken; Inrichting schoolexamendomeinen; Organisatie van het onderwijs (maatwerk); Maatwerkdiploma (volgend jaar).

19

20 Ondersteuning bij leerplankundige vragen Wat moet verplicht (kerndoelen en eindtermen)? Wat is het eindniveau onderbouw? (Suggesties voor uitwerkingen van globale kerndoelen PO en onderbouw VO) Hoe maak ik het bovenbouw examenprogramma overzichtelijk? (samenvattingen van syllabi); Hoe realiseer ik doorlopende leerlijnen?

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Primair onderwijs havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

30 Primair onderwijs havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

31

32

33 Opdracht in tweetallen Plaats het eigen idee van leerplan in het spinnenweb; Zoek in Leerplan in beeld naar leerinhouden, die nodig zijn voor het eigen leerplan; Vul andere draden van spinnenweb in; Geef elkaar feedback; Formuleer vragen.

34 Hoe nu verder? Docent ontwikkeling School organisatie ontwikkeling Leerplan ontwikkeling

35 Hoe nu verder? Docentontwikkeling gaat om: Betrokkenheid, veranderbereidheid en competenties; Schoolorganisatie ontwikkeling gaat om: Schoolcultuur, faciliteiten; Leerplanontwikkeling gaat om: Samenhang van alle draden van het spinnenweb, duurzame verankering.

36 1. Materie 1.1. Eigenschappen 2. Schaal, verhouding en hoeveelheid 1.2. Zuiver of gemengd 1.3. Stoffen om ons heen 1.4. Bouw van stoffen 1.5. Stoffen om ons heen 2.1. Schaal 2.2. Gehaltes 2.3. Hoeveelheid 3. Reactiviteit 3.1. Chemische reacties 3.2. Ontleding 3.3. Verbranding 3.4. Zuren en basen 4. Energie 4.1. Energie- effecten bij reacties 4.2. Fossiele brandstoffen V1. Onderzoeken V1.1. Probleemstellin g V1.2. Voorbereiding V1.3. Opzet en uitvoering V1.4. Gegevens- verwerking V1.5. Conclusie V1.6. Presentatie V1.7. Evaluatie en reflectie V2. Ontwerpen V2.1. Ontwerp- probleem V2.2. Programma van eisen V2.3. Ideeëntabel V2.4. Ontwerpvoorstel V2.5. Realisatie V2.6.Testen V2.7. Reflectie V3. Modelontwikkeling en-gebruik V3.1. Kenmerken V3.2. Functie V3.3. Gebruik V3.4. Evaluatie en reflectie V4. Informatie- vaardigheden V4.1. Taak definiëren V4.2. Bronnen zoeken V4.3. Bronnen gebruiken V4.4. Informatie verwerken V4.5. Informatie presenteren V4.6. Evaluatie en reflectie Scheikunde


Download ppt "Ω SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ω Bewuste keuzes maken voor je eigen curriculum Lieke Meijs 10 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google