De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskundedag 8 maart 2012. Moderne Wiskunde 10e editie h/v onderbouw Douwe Kok Willem Schaap Ron Sinkeldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskundedag 8 maart 2012. Moderne Wiskunde 10e editie h/v onderbouw Douwe Kok Willem Schaap Ron Sinkeldam."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskundedag 8 maart 2012

2 Moderne Wiskunde 10e editie h/v onderbouw Douwe Kok Willem Schaap Ron Sinkeldam

3 Aandachtspunten bij de opzet van Moderne Wiskunde 10 e editie h/v onderbouw Externe ontwikkelingen: - Nieuw examenprogramma TF 2015 - Tussendoelen en tussentoets - Rekentoets Binnen de methode: - Afstemming havo/vwo en vmbo - Minder talig - Knelpunten oplossen - Verbeterde ICT - Betere voorbereiding op proefwerk - Differentiatie A en B

4 Aansluiting op het examenprogramma 2015 Doel: Verbeteren van de aansluiting met hoger onderwijs. Er vinden nu pilots plaats; eindrapportage eind 2012. Meer aandacht voor algebraïsche vaardigheden; Duidelijker onderscheid komt tussen Wiskunde A en Wiskunde B; Nieuw examenprogramma Wiskunde C.

5 Tussendoelen & Tussentoets De Tussendoelen & Tussentoets hebben als doel de onderbouw te versterken. Tussendoelen vormen nauw omschreven leerdoelen voor de onderbouw (havo/vwo 3; vmbo 2). Met de Tussendoelen wordt de aansluiting naar de bovenbouw verbeterd. De Tussentoets wordt in 2015 verplicht voor kernvakken, dus ook voor wiskunde. De Tussentoets wordt samengesteld op basis van de Tussendoelen. Het wordt een diagnostische toets.

6

7

8

9

10 Invoering rekentoets in 2014 Referentieniveaus zijn vastgesteld (3F voor havo/vwo; voor vwo mogelijk 3S?) Rekentoetswijzers zijn vastgesteld Invoering Rekentoets in 2014 Rekentoets in het laatste of voorlaatste jaar De uitslag Rekentoets is onderdeel van de zak/slaagregeling

11

12 Moderne Wiskunde 10 e editie h/v onderbouw Wij gaan voor de 10! Gaat u mee?

13 De 10 sterke punten van MW10 1.Gebaseerd op de nieuwe tussendoelen en referentieniveaus 2.Rekenmachinevrije hoofdstukken 3.Sterk verbeterde ICT voor leerlingen gericht op uitleg en training van vaardigheden 4.Sterk verbeterde ICT voor docenten gericht op lesondersteuning en voortgangsmeting 5.Aparte leerlijn rekenen

14 6.Gerichte proefwerkvoorbereiding in het werkboek 7.Differentiatie voor zwakke en sterke leerlingen 8.Heldere structuur: één paragraaf per lesuur 9.Perfecte afstemming tussen vmbo en havo/vwo 10.Perfecte voorbereiding op het nieuwe examenprogramma 2015 De 10 sterke punten van MW10

15 Laten we concreet worden Bladeren in de nieuwe boeken

16 Luisteren naar gebruikers - betere afstemming met vmbo - meer letter-rekenen - meer kale opdrachten - praktisch rekenmachine-vrij - zuiniger met taal (1A blz 25) - gebruik van tussenteksten

17 Opzet hoofdboek - geen blokstructuur - staart meteen bij hoofdstuk - E.O. basis, gemengd, complex - steeds na 2 hoofdstukken (blz 134) - Vaardigheden en Keuzeonderwerpen - Eerst een tussendoortje. - Vaardigheden: rekenen en T.V. - Gekeken naar basisschool - Door elkaar - Veel keuzeonderwerpen - Verdieping in hv-deel

18 Inhoud - begin met passer, geodriehoek (1A blz 12) - opbouw van lineaire formule (1A blz 187) - hfd 12 niet meer haakjes wegwerken wel lineaire en kwadr. formule - meer ‘kale’ opdrachten. zie 1B blz 79 (vgl 8-2 9 e ed.) - tussentekst. - 9-3 was eerst 12-1 - 9-4 oogt veel 'wiskundiger'!

19

20 Werkboek - actieve samenvattingen (VMBO) - zie Werkboek 1B blz 14 - samenvatting obv vaardigheden - oefenproefwerk gekoppeld aan vaardigheden

21 Vragen?

22 ICT bij de 10 e editie MW onderbouw hv


Download ppt "Moderne Wiskundedag 8 maart 2012. Moderne Wiskunde 10e editie h/v onderbouw Douwe Kok Willem Schaap Ron Sinkeldam."

Verwante presentaties


Ads door Google