De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hennie Brons, voorzitter raad van bestuur Ouder worden in West-Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hennie Brons, voorzitter raad van bestuur Ouder worden in West-Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 Hennie Brons, voorzitter raad van bestuur Ouder worden in West-Brabant

2 Ouderen in West-Brabant Aantal ouderen verdubbelt in de periode 2015-2040 van 125.000 naar 200.000 mensen Kwetsbare ouderengroep neemt in diezelfde periode toe van 33.000 naar 54.000 mensen Huisartsen signaleren in 2015 2.500 “niet pluis” situaties voor opvolging en huisbezoek door geriatrisch verpleegkundigen Daarvan hebben 200 mensen een WLZ indicatie voor zware zorgondersteuning Conclusie: Ouder worden… zo erg is dat niet: Driekwart van alle ouderen redt zichzelf nog prima.

3 3 2000-2011: 3 jaar toename elke week een weekend erbij ! Tot 2030 verdere stijging, maar minder hard dan afgelopen 10 jaar In 2030 heeft gemiddelde 80- jarige nog 10 jaar te leven Levensverwachting blijft stijgen

4 Meeste ziektelast door psychische stoornissen, hart- en vaatzieken en kanker

5 Trend in belangrijke ziekten (65-plus) Prevalentie 2010Prevalentie 2030% stijging Dementie75.700135.30079 Coronaire hartziekte402.100671.80067 Beroerte130.000234.50081 Prostaatkanker67.300169.000151 Diabetes46.40082.40077 Parkinson23.30042.30082 COPD208.300405.30095 Hartfalen111.000207.70087 Borstkanker100.500184.90084 5

6 Comorbiditeit (huisartsenregistratie) (van Oostrom et al, NtvG 2011) Driekwart van de mensen met chronische ziekte heeft comorbiditeit Veel verschillende chronische ziekten komen vaak samen voor

7 Wat verstaan we onder gezondheid? Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2012)

8 Afkicken van de overheidsverslaving Dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg steeds meer bij de burger neerlegt vindt 51% van de Nederlanders géén goed idee. Nederlanders (47%) vinden dat de overheid primair verantwoordelijk is. Maar hebben (55%) hier helemaal géén vertrouwen in. Onderzoek motivaction juli 2015

9 Ouder worden…maar de ouderdom vrezen Nederlanders (79%) maken zich grote zorgen over hoe ouderen in de toekomst worden opgevangen De zorgkwaliteit wordt minder door de afhankelijkheid van vrienden en familie denkt 79% Nederlanders (55%) denken niet na over wat te doen op het moment dat zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen Van de kinderen wil of kan 33% niet voor de ouders zorgen Van de ouderen wil 55% zelfstandig blijven wonen, maar de familie niet tot last zijn Motivaction onderzoek 2013 en 2015

10 Eigen kracht versterken voor eigen regie op het leven 40% van de Nederlanders wil koste wat kost in het eigen huis blijven wonen, 68% is sterk bereid daarvoor de woning te verbouwen 55% van de Nederlanders wil om in een eigen huis te blijven, verhuizen naar een soort aanleunwoning met veiligheid en zekerheid van hulp wanneer nodig Maak van thuis geen nieuwe gevangenis met geen of weinig professionele zorg en geen mantelzorg Het belangrijkste zit echt niet in de stenen maar in de sociale contacten, verbindingen en ontmoetingen met andere mensen

11 Spanningen in de transitie naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de oude dag Dwang en drang naar het noodgedwongen nemen van eigen actie en eigen betaling door ouderen door middel van: 1) Kortingen op de wmo voorzieningen 2) Beperkingen in de ziektekostenverzekering 3) Scherpere indicatiestelling WLZ 4) Complexere samenloop van deze drie bij ouderen

12 Spanningen in de transitie naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de oude dag Steeds meer onbereikbare ouderen met toenemende ernstige problematiek 1)Opnames in verpleeghuizen veranderden in 9 maanden van wensopnames naar uitsluitend nog crisesopnames 2)Kortdurend verblijfopnames op initiatief van de huisarts extreem gestegen (onbetaalde rekening van 2 miljoen euro aan zorg) 3)Toename opnames in ziekenhuizen zonder medisch specialistische noodzaak

13 Zo erg is dat niet Er gloort hoop: Ouderen nemen eigen verantwoordelijkheid en beseffen nu meer dan ooit dat zij zelf zaken moeten regelen voor de eigen oude dag. Dat leidt onder meer tot: 1)Creativiteit en ruimte voor nieuwe oplossingen, mensen vinden elkaar in lokale initiatieven als coöperaties. 2)E-Health, domotica en nieuwe techniek op de drempel van doorbraak. Grote bedrijven als Philips, Microsoft en Google investeren in HealthCare. 3)Nieuwe producten en aanbieders die beter inspelen op de wensen van ouderen, zoals Zorgeloos Wonen van Groenhuysen.

14 Janneke van den Eerenbeemt, directeur-bestuurder WMO BV

15 Maslow

16 Regie – jezelf zijn Zingeving Gezelligheid Veiligheid

17

18

19 Scheiden van wonen en zorg

20 Woonwensen

21 1 uur huishoudelijke hulp per week 7 warme drie-gangen maaltijden per persoon 3 activiteiten uit het aanbod van de locatie Abonnement & aansluiting lokale alarmering Gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes Gratis koffie en thee in het restaurant 24-uurs aanwezigheid van (zorg)personeel GroenhuysenPas

22 Abonnement & aansluiting lokale alarmering Gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes Gratis koffie en thee in het restaurant 24-uurs aanwezigheid van (zorg)personeel GroenhuysenPas

23 en Levendig Wonen…

24


Download ppt "Hennie Brons, voorzitter raad van bestuur Ouder worden in West-Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google