De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken 26 september 1996.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken 26 september 1996."— Transcript van de presentatie:

1 Aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken 26 september 1996

2 Algemene bepalingen  Koninklijk besluit  Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten  Concessies voor openbare werken  Werken, leveringen en diensten  Sectoren: water, energie, vervoer en telecommunicatie

3 Verplichtingen van de aanbestede overheid  Huur, huur met aankoopoptie  Eigendomsoverdracht op termijn of erfpacht  Storting van huurgelden en/of erfpachtrente  Werk of leveringen naar hun bestemming gebruiken  Bepaalde betalingsmodaliteiten, voorschotten  Herziening van de prijs van de onderaannemingscontracten

4 Concessies voor openbare werken  Het bestek  Terreinen bestemd voor de uitbating van de concessie  Verplichtingen van de concessiehouder  Prijs, retributie  Begin en einde van de concessie

5 Slotbepalingen  Leidend ambtenaar  Organisatie en draagwijdte van het toezicht  Plannen, documenten en voorwerpen  Regels betreffende de borgtocht  Derden  Keuringen  Prijsherziening  Intellectuele rechten  Betalingen  Klachten en verzoeken

6 Bronnen  “Encyclo. Nederlandse encyclopedie”,, website geconsulteerd op 13 oktober 2014. , website geconsulteerd op 13 oktober 2014.  “Federale Overheidsdienst. Justitie”,, website geconsuteerd op 13 oktober 2014.  “Economie. FOD economie, K.M.O., Middenstand en Energie”,, website geconsulteerd op 13 oktober 2014. , website geconsulteerd op 13 oktober 2014.  “Europese commissie. Ondernemingen en industrie”,, website geconsulteerd op 13 oktober 2014.  “Gemeente Dentergem”,, website geconsulteerd op 13 oktober 2014.


Download ppt "Aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken 26 september 1996."

Verwante presentaties


Ads door Google