De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelaarsenquête Wachtebeke i.s.m. gemeentebestuur Wachtebeke, UGent en Economische Raad voor Oost-Vlaanderen Mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelaarsenquête Wachtebeke i.s.m. gemeentebestuur Wachtebeke, UGent en Economische Raad voor Oost-Vlaanderen Mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Handelaarsenquête Wachtebeke i.s.m. gemeentebestuur Wachtebeke, UGent en Economische Raad voor Oost-Vlaanderen Mei 2015

2 Versturen uitnodiging enquête11/05/2015 Versturen 1ste reminder19/05/2015 Versturen 2 de reminder26/05/2015

3 Aantal verstuurde uitnodigingen58 Aantal geopende uitnodigingen51 Aantal gestarte enquêtes46 Aantal ingevulde enquêtes41 RESPONSGRAAD71%

4 Absolute getallen Alle cijfers in het rapport zijn absolute cijfers. Aangezien de respondenten niet verplicht waren om op elke vraag te antwoorden, varieert de responsfrequentie bij individuele vragen (min. 37 en max. 41 respondenten)

5 Man/vrouwLeeftijd

6 Waar woont u? Hoe komt u naar het werk?

7 Profiel van de handelaar in Wachtebeke: 62% is jonger dan 45 (jonge groep handelaars) 63% mannen, 37% vrouwen Woonachtig in Wachtebeke (85%) Komt hoofdzakelijk te voet (48,5%) of met auto (42,5%) naar werk

8 handelaarsenquête Deel 1: de handelszaak Deel 2: het cliënteel Deel 3: de handelskern Deel 4: beleid en lokale economie

9 Deel 1: de handelszaak

10 Ligging van de handelszaak Respondenten

11 Branche handelszaak

12 Waarom handelszaak uitbaten in Wachtebeke?

13 Hoelang is uw handelszaak al in het huidige pand gevestigd? 51 % van de handelszaken bestaat al langer dan 10 jaar 30% van de handelszaken is minder dan 5 jaar in het huidige pand gevestigd

14 Bent u reeds verhuisd? Verhuizing binnen/buiten Dendermonde? 35% is verhuisd

15 Redenen voor verhuizing? 1. Eigen pand/nieuwbouw 2. Groter pand 3. Betere ligging

16 Hoeveel personen werken in uw zaak (incl uzelf)? Aantal tewerkgesteld Absoluut aantal 1 14 2 8 3 5 4 6 5 2 6 0 8 1 10 1 Andere3

17 Met welk vervoersmiddel komen meeste personeelsleden naar het werk?

18 Eigenaar of huurder van het handelspand? Indien huurder, huurt u van privé persoon?

19 Vindt u de huurprijs… Hoe is de huurprijs de voorbije 5 jaar geëvolueerd?

20 Welke functie hebben deze verdiepingen? Wat is het aantal verdiepingen boven het handelspand?

21 Baat u elders nog een handelszaak uit? Behoort uw winkel tot een keten? Moerbeke-Waas, Assenede, Zelzate, Sint- Amandsberg Overslag Wetteren

22 Winkelvloeroppervlakte toegankelijk voor publiek?

23 Wat is hiervan de belangrijkste oorzaak? Hoe zou u de economische activiteit van uw zaak beschrijven indien u zich richt op de voorbije 3 jaar? Positief76% Neutraal17% Negatief7%

24 Hoe schat u de economische toekomst van uw zaak in op een termijn van 3 jaar? Positief60% Neutraal30% Negatief10%

25 Hoe beoordeelt u het aantal parkeerplaatsen rondom uw handelszaak? Positief 62% Negatief 38%

26 Profiel van de handelaar in Wachtebeke: Meeste respondenten zijn gevestigd in Dorp-Centrum, gevolgd door Kalve-Ramonshoek en Langelede-Sluize Meeste handelszaken behoren niet tot een keten (87,5%), baten één handelszaak uit (88%) De helft is langer dan 10 jaar actief (60%) Daartegenover staan 30% starters (0-5 jaar oud) Meeste handelaars zijn eigenaar van het pand (73%) met 1 of 2 verdiepingen voornamelijk in eigen gebruik (63%) of verhuurd als woning (16%) of staat leeg (13%) Als ze al verhuisd zijn (35%), bleven ze in Wachtebeke (86%) Handelaars die huren (27%), huren van een privé persoon (64%) en vinden de huurprijs normaal tot laag (91%)

27 Profiel van de handelaar in Wachtebeke: De 55% van de handelaars werkt alleen of met 2 en 32,5% werkt met 3 tot 5 personeelsleden Personeel komt met de wagen (47%), de fiets (28%) of te voet (22%) 62% vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn 76% is de afgelopen 3 jaren (sterk) vooruitgegaan en 60% denkt in de volgende 3 jaren vooruit te gaan Voornaamste reden: meer klanten, ruimer aanbod 7% is achteruit gegaan en 10% denkt achteruit te gaan

28 Deel 2: het cliënteel

29 Met welke vervoersmiddelen komen ze hoofdzakelijk naar de winkel? In volgorde van belangrijkheid 1.Auto3. Te voet 2.Fiets4. Openbaar vervoer Vanwaar zijn uw klanten afkomstig? In volgorde van belangrijkheid 67,5% Wachtebeke 32,5% buiten Wachtebeke

30 Hoe schat u de economische status van uw grootste aandeel klanten in?

31 Deel 3: de handelskern

32 Welke omschrijving past volgens u het best bij Wachtebeke?

33 Wat vindt u vandaag de grootste sterkte van de handelskern in Wachtebeke?

34 Wat vindt u vandaag de grootste zwakte van de handelskern in Wachtebeke?

35 Beoordeel verkeer en mobiliteit In het handelscentrum (Dorp-centrum) van Wachtebeke Op welke wijze is uw handelscentrum (Dorp-centrum) de voorbije 5 jaar geëvolueerd op gebied van verkeer en mobiliteit

36 Verkeer & mobiliteit HANDELSCENTRUMNuEvolutie voorbije 5 j Bereikbaarheid per auto +++ - Bereikbaarheid met het openbaar vervoer ++ - Bereikbaarheid per fiets +++ - Bereikbaarheid te voet +++ - Toegankelijkheid voor andersvalide personen - - Verkeersveiligheid van de handelskern + - Aantal parkeerplaatsen ++ Afstand parkeerplaatsen en handelskern + Mogelijkheid tot laden en lossen leveranciers ++ - Staat van de wegen in en rondom de handelskern - Signalisatie (verkeersborden…)++ -

37 Beoordeel verkeer en mobiliteit In Wachtebeke Op welke wijze is Wachtebeke de voorbije 5 jaar geëvolueerd op gebied van verkeer en mobiliteit

38 Verkeer & mobiliteit in WachtebekeNuEvolutie voorbije 5 j Bereikbaarheid per auto + + - Bereikbaarheid met het openbaar vervoer ++ Bereikbaarheid per fiets + + - Bereikbaarheid te voet + + - Toegankelijkheid voor andersvalide personen - - Verkeersveiligheid + - Aantal parkeerplaatsen + Staat van de wegen in en rondom de handelskern - Signalisatie (verkeersborden…)++ -

39 Beoordeel de inrichting van Uw handelscentrum (Dorp- Centrum) Op welke wijze is uw handelscentrum (Dorp-Centrum) de voorbije 5 jaar geëvolueerd

40 INRICHTING van Centrum-DorpNUEVOLUTIE voorbije 5 J Variatie van het winkelaanbod - Proper, net ++ Kindvriendelijk ++ Aanwezigheid van groen (bomen, struiken, bloemen, etc.) + Sfeer tijdens winkelen - + - Geluidshinder ++ - Geurhinder + + - Stofhinder ++ - Verkeershinder tijdens spitsuren - Verkeershinder buiten spitsuren + + - Uitstalruimte op de stoep - + - Veiligheid (vandalisme, overlast,...) +- Aangegeven handelskern + - Groenonderhoud ++ Animatie (kunst, festiviteiten,...) ++ -

41 Heeft Wachtebeke volgens u af te rekenen met veel leegstand? Ja, hoe zou u dit dan aanpakken? Subsidies/steun aan handelaars Dorpskern opfrissen Leegstand beboeten Geen handelsruimte bij creëren Minder appartementen Beter aangeven handelskern Parkeerruimte voor de winkels Huurprijzen te hoog

42 Bent u bereid tot thuislevering Ja: 63% Neen: 37%

43 Deel 4: beleid en lokale economie

44 Bent u bij een handelaarsvereniging aangesloten?

45 Bij welke handelaarsvereniging bent u aangesloten?

46 Bent u tevreden over de werking van de handelaarsvereniging waarbij u bent aangesloten?

47 Opmerkingen mbt werking handelaarsvereniging......te weinig initiatief! Meer samen werken neen Teveel om neer te pennen

48 Kent u de Adviesraad Lokale Economie? Bent u tevreden over de werking van de Adviesraad Lokale Economie? Ja: 38% Nee: 62%

49 Opmerkingen Adviesraad is nog maar net opgestart en is op zoek naar het juiste pad. Men is wel op goede weg. Eventueel een handelaarskrant uitbrengen. Zo kan men inwoners aanmoedigen om bij lokale zelfstandigen hun aankopen te doen. Betere communicatie tussen bestuursleden van Wachtebeke en de adviesraad lokale economie deze is nog maar net opgestart, ben trouwens lid van deze raad. Nu is het nog afwachten, maar ook hier voel je dat de gevestigde waarden van de gemeente deze in handen heeft. Maar denk dat in het algemeen iedereen beetje moet zoeken van welke rol deze wel/niet kan spelen. Komen te weinig in het straatbeeld, mensen spreken er niet over! neen

50 Heeft u reeds contact gehad met de gemeentelijke Dienst Lokale Economie?

51 Op welke wijze wordt u geïnformeerd omtrent het economisch beleid?

52 Bent u tevreden over de huidige communicatie betreffende het lokaal middenstandsbeleid? Wat zou er aan de communicatie kunnen worden verbeterd? Meer overleg Meer inspraak De dienst moet zelf meer communiceren en pro-actief informeren over acties, omleidingen, wegenwerken en duur van de werken

53 Hoe staat u in het algemeen tegenover het huidige beleid in Wachtebeke op het gebied van lokale economie?

54 Motiveer eventueel uw antwoord Altijd streven naar beter. De activiteiten die vroeger in dorpskern plaats hadden, zijn nu verschoven buiten de dorpskern en is voor mijn zaak niet goed. Er is al verbetering en meer initiatief er wordt te weinig ondernomen om de plaatselijke kleine middenstander een duw in de rug te geven. Grootwarenhuizen zijn er nu echt wel voldoende Er zou meer samenwerking moeten zijn. Het heeft weinig zin om bepaalde acties op poten te zetten die niet of niks opbrengen Ik kan mij moeilijk verzoenen met sommige beslissingen die genomen worden door mensen die niet actief in het middenstandleven zijn, en meestal beslissen wat hen het beste uitkomt en niet met verbetering voor de lokale handelaars. Duidelijke beleidsregels voor iedereen. vb ; Als men een wekelijkse markt heeft, zou men zich daartoe moeten beperken in een klein dorp. Er is geen nood aan dat door de week ook nog eens venters met alles en nog wat komen staan op het marktplein, men moet de lokale middenstand steunen om de verkoop een duwtje te geven en leefbaar te houden voor iedereen. Men weigert dikwijls nieuwe vergunningen. Zo heeft men al veel handelaars weggejaagd !!! Men zou soepeler moeten zijn naar de handelaars toe en hen aanmoedigen ipv te dwarsbomen. Na 10 tallen keren te hebben gevraagd om de situatie ter plaatse te komen bekijken, op het moment het probleem zich voor doet, is dit nog niet gebeurd opstart ale is een positieve zaak, maar zoals vermeld is nieuw en beperkt in wat er gedaan wordt Te weinig motivatie wordt nog te weinig rekening gehouden met KLEINE middenstanders. Men kan als kleine middenstander NIET concurreren met grote bedrijven qua prijs bvb omdat wij ten opzichte van grote bedrijven te weinig kunnen afnemen om goede inkoopprijzen te krijgen. Als wij dan prijsoffertes moeten geven aan de gemeente vallen wij uit de boot. Dit is geen gunstig economisch beleid naar hun eigen middenstand toe.

55 Wat zou naar uw mening een positieve invloed hebben op de handel in uw handelscentrum? Welke acties zouden een gunstig effect kunnen hebben? (16 antwoorden) Beter samenwerking tss handelaars: meer acties (cfr. eindejaarsactie, gezamenlijke beurs, iedere maand zaak in de kijker op gemeentelijke website) Leegstand aanpakken (speciale condities) Vernieuwing dorpskern Meer handelszaken/groter aanbod

56 Wat zou naar uw mening een positieve invloed hebben op de handel in uw handelscentrum? Welke acties zouden een gunstig effect kunnen hebben? “Wachtebeke zal nooit een winkelgemeente worden, je kan daar nog jaren veel geld en tijd insteken maar met de opkomst van het online aankopen zal het nog achteruit gaan. Voor iedere handelszaak is het verschillend en iedereen die wil overleven zal zich moeten specialiseren en verder kijken dan zijn eigen gemeente. Als Lochristi de Antwerpsesteenweg niet had, zou het er nu ook anders uitzien. En daar heb je dan het probleem dat het de grote winkelketens zijn die de plaatselijke handelaars wegdringen. Het belangrijkste onderdeel van een onderneming is "overleven" en u zelf 100% inzetten. Op langere termijn denken, verder kijken dan volgende week en daar heb je het gemeentebestuur niet voor nodig.”

57 Heeft u nog iets te melden dat niet in de vragenlijst werd bevraagd? Gaan jullie er iets mee doen.....?? En uit leren! JA Zou u het opnieuw overwegen om u als zelfstandige te vestigen op wachtebek ? Nee Motiveer Op menselijk vlak niks te maken met cliënteel, maar wel met beleid voor zelfstandigen, naar mijn gevoel staat men niet achter zijn "gevestigde"zelfstandigen, de voorbije jaren heb ik me gered en bij véél neergelegd, maar het laats anderhalf jaar waren de ergste. Dit wat betreft vergunningen en niet bekwame mensen die de papierhandel moeten afhandelen, pfffffff neen, ik vind alleen dat de enquête in principe te vroeg is gekomen. Binnen 2 jaar zal de situatie in het centrum waarschijnlijk anders zijn door de dorpskernvernieuwing

58 Vaststellingen De handelaar: woont in Wachtebeke werkt in Wachtebeke komt te voet of met auto naar zijn zaak Personeel komt met auto naar de zaak Klanten wonen in Wachtebeke, komen met auto of fiets naar de zaak

59 Vaststellingen Het handelspand: 1/3 bestaat minder dan 5 jaar in eigendom van de zaakvoerder Vestigingsreden: overname bestaand bedrijf, familiale redenen, goede ligging en bereikbaarheid, beschikbare ruimte 91% tevreden over huurprijs 76% is tevreden over omzet voorbije 3 jaar en ziet de toekomst positief in. Slechts 7% is achteruit gegaan 62% is tevreden over aantal parkeerplaatsen rondom handelszaak

60 Vaststellingen Wachtebeke (Centrum-Dorp) POSITIEVE EVOLUTIE  Aantal parkeerplaatsen  Proper, net  Groenonderhoud en aanwezigheid van groen  Bereikbaarheid  Hinder (geur, geluid, stof) NEGATIEVE EVOLUTIE  Toegankelijkheid andersvaliden  Staat van de wegen  Sfeer tijdens winkelen  Verkeershinder tijdens spits  Uitstalruimte stoep  Veiligheid  Variatie van het winkelaanbod

61 Aanbevelingen Handelaars verwachten van het gemeentebestuur: Dorpskernvernieuwing: aandacht voor toegankelijkheid andersvaliden, uitstalruimte op de stoep, sfeer in de handelskern, verkeershinder Meer inspraak en betere communicatie Betere samenwerking tussen handelaars/meer acties ter promotie van de detailhandel met ondersteuning van gemeentebestuur


Download ppt "Handelaarsenquête Wachtebeke i.s.m. gemeentebestuur Wachtebeke, UGent en Economische Raad voor Oost-Vlaanderen Mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google