De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pourquoi apprendre le français?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pourquoi apprendre le français?"— Transcript van de presentatie:

1 Pourquoi apprendre le français?
Het vak Frans in 4,5 en 6 vwo Un choix pour l’avenir Pourquoi apprendre le français?

2 Wanneer kies je Frans? In 3 VWO volgen alle leerlingen de moderne vreemde taal Frans als een verplicht vak. In 4 VWO komt een van de moderne vreemde talen (Duits of Frans) in het gemeenschappelijk deel van alle profielen voor. Leerlingen behouden in 4 VWO dus tenminste één van de twee moderne vreemde talen en maken in het gemeenschappelijke deel de keuze voor Duits of Frans. Daarnaast kunnen leerlingen met de profielen C&M en E&M in 4/5 VWO ook de derde moderne vreemde taal kiezen als keuzevak. In 4/5 en 6 VWO behouden leerlingen de door hen gekozen moderne vreemde taal of talen.

3 Frans en het Europees referentiekader
In de lessen Frans doen de leerlingen ervaring op met het lezen van (literaire) teksten, het schrijven van o.a. brieven, het luisteren / bekijken van radio en / of televisie en het voeren van gesprekken. Hierbij wordt gewerkt volgens het Europees referentiekader, waarin voor de verschillende vaardigheden is vastgelegd wat een leerling moet kunnen om die vaardigheid op het juiste niveau te beheersen. De leerlingen beginnen in 4 VWO voor alle vaardigheden op A1/2-niveau en dit wordt opgebouwd tot B2- niveau in 6 VWO. Europees referentiekader - Basisgebruiker: A1 + A2 - Zelfstandig gebruiker: B1 + B2 - Vaardig gebruiker: C1 + C2

4 Methode “Grandes Lignes”
Werkwijze bij Frans Methode “Grandes Lignes” De vaardigheden worden getraind met de methode “Grandes Lignes” en met verschillend aanvullend materiaal. Toetsing Elke periode:één eindtoets en/of tussentijdse toets(en),of een praktische opdracht. Eindtoetsen en Praktische opdrachten hebben betrekking op spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, literatuur en Frankrijkkunde. Tussentijdse toets omvat meestal spreekvaardigheid, vocabulaire en grammatica.

5 Het Shoolexamen (SE) en het Centraal Examen Frans(CE)
Het Schoolexamen(SE) Frans bestaat uit de volgende onderdelen: schrijfvaardigheid, waarbij de leerlingen in staat moeten zijn om in de gekozen taal te corresponderen, mede met behulp van moderne telecommunicatiemiddelen; leesvaardigheid, dit onderdeel bestaat vooral uit tekstverklaring, waarbij leerlingen a.h.v. teksten open- en gesloten vragen moeten beantwoorden. kijk- en luistervaardigheid, waarbij leerlingen gesloten vragen moeten kunnen beantwoorden naar aanleiding van bekeken en beluisterde fragmenten. spreekvaardigheid, hierbij moeten leerlingen zich aan de hand van reële communicatieve situaties in de betreffende taal verstaanbaar kunnen maken. literatuur; de leerlingen hebben hiervoor een leesdossier samengesteld waarin zij ervaringen met en beschouwingen over literatuur hebben verwerkt. Het gemiddelde cijfer van de praktische opdrachten en eindtoetsen is het cijfer schoolexamen. Dit cijfer bepaalt voor 50% het uiteindelijke eindcijfer. De andere 50% wordt gevormd door het centraal eindexamen (CE) leesvaardigheid, waaraan alle leerlingen die het vak Frans gekozen hebben in 6 VWO deelnemen. Het Centraal Examen(CE) bestaat uit leesvaardigheid (tekstverklaring). Leerlingen krijgen schriftelijke teksten waarover zij vragen en opdrachten moeten maken. Het CE word afgenomen in een landelijke zitting van 2½ uur. Leerlingen met het profiel C&M kunnen voor hun profielwerkstuk hun keuze op het vak Frans laten vallen. Net als bij de vakken Nederlands en Engels kunnen zij kiezen voor de zelfstandige bestudering van een taalkundig of literair onderwerp.

6 Un choix pour l’avenir Een keuze voor de toekomst Een troef om werk te vinden in Franstalige multinationals en internationale organisaties (distributie, auto-industrie, luxe,toerisme, aeronautica…). Als vijfde economische grootmacht; aantrekkelijk voor ondernemers, onderzoekers en de beste buitenlandse studenten.

7 De toekomst van de Franse taal
Frans is zowel werktaal als officiële taal bij de VN, de Europese Unie, de UNESCO, de NAVO, bij het Internationaal Olympisch Comité, het Internationale Rode Kruis en bij verschillende internationale juridische instanties. Kortom, kennis van het Frans is zeker onmisbaar voor mensen die een loopbaan ambiëren in een internationale organisatie. De toekomst van de Franse taal

8 Un choix pour un avenir international
Le français, Un choix pour un avenir international


Download ppt "Pourquoi apprendre le français?"

Verwante presentaties


Ads door Google