De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artembares’ klacht. 4 ὁ δ ὲ ἐ πείτε μετείθη τάχιστα, ὡ ς γε δ ὴ ἀ νάξια ἑ ωυτο ῦ παθών, μ ᾶ λλόν τι περιημέκτεε, En hij was, zodra zeer snel nadat hij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artembares’ klacht. 4 ὁ δ ὲ ἐ πείτε μετείθη τάχιστα, ὡ ς γε δ ὴ ἀ νάξια ἑ ωυτο ῦ παθών, μ ᾶ λλόν τι περιημέκτεε, En hij was, zodra zeer snel nadat hij."— Transcript van de presentatie:

1 Artembares’ klacht

2 4 ὁ δ ὲ ἐ πείτε μετείθη τάχιστα, ὡ ς γε δ ὴ ἀ νάξια ἑ ωυτο ῦ παθών, μ ᾶ λλόν τι περιημέκτεε, En hij was, zodra zeer snel nadat hij was losgelaten, omdat hij in elk geval [γε] natuurlijk [δή] naar zijn mening hemzelf onwaardige behandelingen [onz.mv.] had ondergaan, des te bozer, 119 ὁ δ ὲ = het gegeselde kind ὡ ς + ptc geeft een subjectieve mening aan παθών – ptc van pavscw

3 κατελθ ὼ ν δ ὲ ἐ ς πόλιν πρ ὸ ς τ ὸ ν πατέρα ἀ ποικτίζετο τ ῶ ν ὑ π ὸ Κύρου ἤ ντησε, en teruggekeerd naar (de) stad naar zijn vader, beklaagde hij zich over (dat,) wat hij door Kyros had ondergaan, 121 τ ῶ ν – betr vnw zonder antecedent

4 λέγων δ ὲ ο ὐ Κύρου (ο ὐ γάρ κω ἦ ν το ῦ το το ὔ νομα ), ἀ λλ ὰ πρ ὸ ς το ῦ βουκόλου το ῦ Ἀ στυάγεος παιδός. terwijl hij niet ‘Kyros’ zei (want dat was nog niet zijn naam), maar ‘door de zoon van de koeherder van Astyages’. 121 Κύρου – gen omdat het nog iets zegt over (121) ὑ π ὸ Κύρου

5 5 ὁ δ ὲ Ἀ ρτεμβάρης ὀ ργ ῇ ὡ ς ε ἶ χε ἐ λθ ὼ ν παρ ὰ τ ὸ ν Ἀ στυάγεα κα ὶ ἅ μα ἀ γόμενος τ ὸ ν πα ῖ δα ἀ νάρσια πρήγματα ἔ φη πεπονθέναι, Artembares ging [ptc.] in woede onmiddellijk naar Astyages en terwijl hij tegelijk zijn zoon met zich meenam, zei hij schandelijke behandelingen te hebben ondergaan, 124 τ ὸ ν πα ῖ δα – lijd vw bij ἀ γόμενος én ond van de AcI: τ ὸ ν πα ῖ δα … πεπονθέναι πεπονθέναι – infin perf van pavscw ἀ νάρσια – onz mv; congr met πρήγματα

6 λέγων " ὦ βασιλε ῦ, ὑ π ὸ το ῦ σο ῦ δούλου, βουκόλου δ ὲ παιδ ὸ ς ὧ δε υβρίσμεθα," δεικν ὺ ς το ῦ παιδ ὸ ς το ὺ ς ὤ μους. terwijl hij zei: ‘Koning, door uw slaaf, de zoon van een koeherder, zijn wij zo mishandeld,’ terwijl hij de schouders van zijn zoon toonde. 126 υβρίσμεθα – je denkt snel aan een dicht mv, maar het mv., is wel zo bedoeld: ook de vader is in zijn eer aangetast door de mishandeling van zijn zoon (shame-culture!)

7 115 1 ἀ κούσας δ ὲ κα ὶ ἰ δ ὼ ν Ἀ στυάγης, θέλων τιμωρ ῆ σαι τ ῷ παιδ ὶ τιμ ῆ ς τ ῆ ς Ἀ ρτεμβάρεος ε ἵ νεκα, μετεπέμπετο τόν τε βουκόλον κα ὶ τ ὸ ν πα ῖ δα. Nadat Astyages (dat) gehoord en gezien had, wilde hij [ptc.] de jongen wreken vanwege het aanzien van Artembares, en hij ontbood de koeherder en zijn zoon. -

8 ἐ πείτε δ ὲ παρ ῆ σαν ἀ μφότεροι, βλέψας πρ ὸ ς τ ὸ ν Κ ῦ ρον ὁ Ἀ στυάγης ἔ φη Toen beiden aanwezig waren, keek [ptc.] Astyages naar Kyros en zei: 129 ἀ μφότεροι = τόν τε βουκόλον κα ὶ τ ὸ ν πα ῖ δα.

9 2 "σ ὺ δ ὴ ἐὼ ν το ῦ δε τοιούτου ἐ όντος πα ῖ ς ἐ τόλμησας τ ὸ ν το ῦ δε πα ῖ δα ἐ όντος πρώτου παρ ᾽ ἐ μο ὶ ἀ εικεί ῃ τοι ῇ δε περισπε ῖ ν ; " ‘Jij hebt het dus gewaagd, terwijl je een zoon bent van deze (man) hier, die zodanig is, om de zoon van deze (man) hier, die bij mij (de) eerste is, te behandelen met zo’n mishandeling?’ 130 το ῦ δε – bedoeld is de herder τοιούτου – negatief bedoeld (‘van zo’n laaggeplaatst persoon’) (2 e ) το ῦ δε - negatief bedoeld (‘van zo’n hooggeplaatst persoon’) – bedoeld is Artemberes

10 ὁ δ ὲ ἀ μείβετο ὧ δε. " ὦ δέσποτα, ἐ γ ὼ τα ῦ τα το ῦ τον ἐ ποίησα σ ὺ ν δίκ ῃ. Hij antwoordde als volgt: ‘Heer, ik heb hem dat met recht aangedaan; -

11 ο ἱ γάρ με ἐ κ τ ῆ ς κώμης πα ῖ δες, τ ῶ ν κα ὶ ὅ δε ἦ ν, παίζοντες σφέων α ὐ τ ῶ ν ἐ στήσαντο βασιλέα· ἐ δόκεον γ ὰ ρ σφι ε ἶ ναι ἐ ς το ῦ το ἐ πιτηδεότατος. want de kinderen uit het dorp, van wie hij er ook (één) was, hebben in het spel [ptc.] mij tot koning gemaakt van henzelf; ik scheen hen namelijk het meest geschikt te zijn hiervoor. 133 γάρ – geeft uitleg bij σ ὺ ν δίκ ῃ τ ῶ ν – betr vnw ὅ δε - nl. de zoon van Artembares ἐ ς το ῦ το – nl. basileva (ei\nai)

12 3 ο ἱ μέν νυν ἄ λλοι πα ῖ δες τ ὰ ἐ πιτασσόμενα ἐ πετέλεον, ο ὗ τος δ ὲ ἀ νηκούστεέ τε κα ὶ λόγον ε ἶ χε ο ὐ δένα, ἐ ς ὃ ἔ λαβ ὲ τ ὴ ν δίκην. ε ἰ ὦ ν δ ὴ το ῦ δε ε ἵ νεκα ἄ ξιός τευ κακο ῦ ε ἰ μί, ὅ δε το ὶ πάρειμι.“ De andere kinderen nu volbrachten de dingen die opgedragen werden, maar hij luisterde niet en had geen respect, zodat hij ten slotte zijn straf kreeg. Als ik nu dus hierom een of andere straf verdiend heb, ben ik hier voor u aanwezig.’ -


Download ppt "Artembares’ klacht. 4 ὁ δ ὲ ἐ πείτε μετείθη τάχιστα, ὡ ς γε δ ὴ ἀ νάξια ἑ ωυτο ῦ παθών, μ ᾶ λλόν τι περιημέκτεε, En hij was, zodra zeer snel nadat hij."

Verwante presentaties


Ads door Google