De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het 6 de leerjaar. Deze avond Uitleg: - vakken (gebruikte methodes en afspraken) - algemene afspraken en info Vragenronde Drankje (beneden)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het 6 de leerjaar. Deze avond Uitleg: - vakken (gebruikte methodes en afspraken) - algemene afspraken en info Vragenronde Drankje (beneden)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het 6 de leerjaar

2 Deze avond Uitleg: - vakken (gebruikte methodes en afspraken) - algemene afspraken en info Vragenronde Drankje (beneden)

3 1. Uitleg Vakken (gebruikte methodes en afspraken)

4 Godsdienst Tuin van heden 6 1 lesboek en 1 werkboek – –Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. (nadruk ligt op waarden, normen, wie ben ik?, eigen gevoelens/mening, …) – –Andere thema’s zoals het kerkelijk jaar bv. Missio, Broederlijk delen, Welzijnszorg, … Na elk thema een aangekondigde toets  open boek: alles goed doorlezen zodat ze weten waar alles staat! Punten van de toetsen worden samengeteld voor het kerst- en zomerrapport (DW) Lessen worden gegeven mr. Luc (3u)

5 Wiskunde Kompas 6 3 werkschriften 2 scheurblokken (niveau- en tempodifferentiatie) Bijna elke week bestaat uit: - getallenkennis - bewerkingen: hoofdrekenen - bewerkingen: cijferen - meten en metend rekenen - meetkunde - toepassingen

6 Werken met zelfcorrectie, leerkracht kijkt diagonaal na Elke week huistaak wiskunde (verschillende domeinen) Aangekondigde toetsen per onderdeel In de klas werken we gedifferentieerd  Klassikale uitleg – zelfstandig aan het werk (of in een groepje)  scheurblok of extra blad of Bingel We bouwen verder op de leerstof van de vorige jaren ! Verdieping van de geziene leerstof ! Nieuwe onderdelen: volume, soortelijk gewicht, formules, tot aan miljard, ongelijke verdeling, mengsels, schaal, cijferend delen met kommagetallen, … Wiskunde

7 Taal: spelling Tijd voor taal - Spelling 1 woordpakket per week: - aanbreng + inoefening (maandag) HW: WP 2x schrijven - dictee (woensdag) -> punten tellen mee voor DW - verbetering en herhaling of verdieping (vrijdag) 5 controledictees verspreid over het jaar (punten tellen mee voor het kerst- en zomerrapport)  ‘mijn moeilijke woorden’ 1x schrijven.  foute woorden bij het rubriceerdeel 1x schrijven Schriftje vrijdag mee  ondertekenen a.u.b. Site: www.bingel.be (inoefenen leerstof, HW, …)www.bingel.be

8 Taal: andere onderdelen Tijd voor Taal 2 werkschriften en 2 taalboeken 13 thema’s binnen de leefwereld van de kinderen: ‘kinderrechten’, ‘heksen’, ‘Vlamingen op de Titanic’, ‘beroepen’, ‘records’, ‘conflicten’, ‘geheimen’, … Bevat volgende onderdelen: - taalsystematiek (zinsontleding) - lezen en taalbeschouwing - luisteren en spreken en taalbeschouwing - schrijven en taalbeschouwing Na elk thema (= 9 lessen) aangekondigde toetsen Site: www.bingel.be (inoefenen leerstof, HW, …)www.bingel.be

9 Frans En Action 6 1 werkschrift en 1 lesboek ‒ Unité 21 t.e.m. Unité 36 - Na 4 unités  révision Binnen deze methode heel veel aandacht voor de spreek- en luistervaardigheid Alle ET voor het lager zitten in deze hdl. HW: nieuwe voc. en/of gram. 2x schrijven Na elk unité: toets geziene voc. en gram. * !! Spreekoefening -> voorbereiding!! * alle domeinen: lui, sp, le en sch worden getoetst Nuttige sites : www.enaction.bewww.enaction.be www.bingel.be (inoefenen leerstof, HW, …)www.bingel.be

10 Wereldoriëntatie MUNDO 6 1 infoboek, werkkatern per thema Aangevuld met extra thema’ ( Bosklassen, inleefproject ‘India’, Op stap naar het secundair onderwijs, seksuele voorlichting) Schoolprojecten: Noord-Zuid, beroepen, … Aangekondigde toetsen bestaan uit twee delen: - open en gesloten boek - kennis en vaardigheden worden getoetst Punten van de toetsen worden samengeteld voor het kerst- en zomerrapport (DW) Integratie ICT-competenties

11 Extra Actua - -1 e trimester: Karrewiet (Ketnet) + mundo (quiz) - -2 e en 3 e trimester: ‘het journaal’ presenteren leerlingen worden journalisten (binnenland, buitenland, sport en cultuur en media) Leren leren - gericht plannen van taken en toetsen 1 e trim: o.l.v. de juf (geleid) + controle door de juf van alle lln. 2 e trim: individueel + controle door de juf van alle lln. 3 e trim: individueel + elke week controle van enkele lln. - integratie ‘leren leren’ (taal – wero – wiskunde - …) Wereldoriëntatie

12 Muzische opvoeding 5 domeinen: - muzikale opvoeding - beeldopvoeding knutselen - dramatisch spel - bewegingsexpressie - muzisch taalgebruik. 3 uur per week (ongeveer elk domein 1x in twee weken) Externe personen I ntegratie ICT-competenties

13 Lichamelijke opvoeding 2 uur per week gegeven door juf Veerle Maandag 1 uur turnen Dinsdag 1 uur turnen of 1 uur zwemmen (gratis voor het 6 e ) 5 zwembeurten tijdens het 1 e trimester en het 2 e trimester (zie briefje in de agenda) Apart rapport Kledij en materiaal voorzien van naam a.u.b.

14 Integratie binnen de andere vakken - inoefenen van leerstof (Frans, taal, wiskunde, wero) - gerichte taken met behulp van media Eindtermen - op school wordt hier aan geoefend - thuis ook oefenkansen bieden/stimulerenICT

15 1. Uitleg Algemene afspraken

16 Gebruik - werkinstrument ‘leren leren’ = leren plannen van taken  elke avond in de agenda kijken of ik iets moet doen!  agenda openleggen terwijl ik met mijn taken bezig ben! - communicatie met ouders (post, resultaten, mededelingen,…) - elke week 1x laten tekenen (in het weekend  maandag tonen) Agenda

17 Huiswerk Wekelijks - Spelling 2X schrijven tegen de dinsdag - HW Wiskunde tegen de vrijdag Tweewekelijks Frans nieuw Unité 2X schrijven tegen de donderdag of vrijdag opsplitsen (voor- en achterkant) HW taal tegen de donderdag ALLES mee op maandag Toetsen - worden minstens 1 week op voorhand meegedeeld (  zie planning vrijdag/weekend in de agenda) - wiskunde, taal, Frans, wereldoriëntatie en godsdienst

18 Studie Op maandag, dinsdag en donderdag 5 e en 6 e leerjaar Juf Christa (5A), meester Arjen (5B), juf Sophie Q (6A) en juf Emmy (6B) Van 16.15 uur tot 17.00 uur Zelfstandig, individueel en in stilte werken Hulp bij problemen Na studie begeleiding tot aan het zebrapad en Brouwershove Agenda wordt getekend door leerkracht Bij willekeurige studie en/of wijzigingen  noteren in de agenda aub!

19 Rapporten PerioderapportPerioderapport - overzicht van de gemaakte toetsen * rapport tekenen * inzage proeven + ook tekenen - Attitudes, sociale vaardigheden en ‘leren leren’ worden per periode geëvalueerd a.d.h.v. een letter (A – B – C – D) - Lege vakjes zijn mogelijk! - punten = DW (dagelijks werk)  worden verrekend in het kerst- en zomerrapport

20 Rapporten Groot rapportGroot rapport - kerstrapport - zomerrapport Oudercontacten 3Oudercontacten 3 - kerstrapport en zomerrapport - Pasen: studieoriëntering (andere datum dan op de kalender)

21 Rapporten StudieoriënteringStudieoriëntering - Hoe? * overleg met zoco, CLB, directeur en klasleerkracht * aan de hand van resultaten en attitudes van het 1 e  6 e lj * ADVIES formuleren groen: deze richting is 6 jaar haalbaar oranje: starten in deze richting = Ok, maar zal geen 6 jaar haalbaar zijn rood: deze richting is niet aan te raden - Wanneer? * Oudercontact Pasen

22 Rapporten

23 LVS-Testen Standaardtesten vanuit het CLBStandaardtesten vanuit het CLB - wiskunde (2x), lezen (3x) - opname resultaten in het LVS-systeem - MDO = Multidisciplinair overleg - indien problemen: ouders worden verwittigd - resultaten worden indien nodig of gevraagd ook op het oudercontact besproken

24 Zorgcoördinator: Carine D’Havé en Sofie Aelter Aanspreekpunt voorAanspreekpunt voor - ouders - leerlingen Begeleiding van specifiekeBegeleiding van specifieke leer- en/of gedragsproblemen leer- en/of gedragsproblemen Zorg

25 Belonen en straffen Goed gedrag, goed gewerkt, in orde met taken en afspraken …  + 1 parel  10 parels = beloning Storend of ongepast gedrag, niet naleven van de afspraken, niet in orde taken, …  berisping  1 parel kwijt  geen verbetering = gepast ‘straf’werkje (leerstof)

26 Afwezigheden Meldingsplicht van de ouders aan het secretariaat of lkr. Max. 4 x per jaar zelfgeschreven briefje (periode van 3 dagen)  zie agenda Doktersattest Familiale en persoonlijke redenen worden in overleg met de directeur goedgekeurd

27 Fruit Fruitdag = donderdag Verplichte deelname * liefst geen koeken die dag, maar fruit * lust je het fruit niet  mee naar huis

28 Milieuaspecten Brooddoos Hervulbare drankbus (water!!) Koekendoos Water drinken (mag ook in de klas) Sorteren op school MOS –acties

29 Verplicht voor iedereen Naamtekenen Verplicht te dragen bij het naar school komen en bij het verlaten van de school (‘s middags en ‘s avonds) Fluojasje vergeten: reservejasjes in de klas aanwezig (geel) ! Graag terug bezorgen ! Veilige school  gezien worden in het verkeer Fluojasjes

30 Meter- en peterschap Integratie 1 e – 6 e leerjaarIntegratie 1 e – 6 e leerjaar Per trimster minimumPer trimster minimum 1 gezamenlijke activiteit Leerlingen van het 6 e ‘zorgen’Leerlingen van het 6 e ‘zorgen’ voor de leerlingen van het 1 e leerjaar

31 Vormsel Zondag 1 mei 2016 Geen voorbereidingen op school Mr. pastoor komt in de klas + brief (november) - lln. uit andere gemeentes hebben toestemming nodig van de priester van hun eigen parochie om hun Vormsel in Eernegem te mogen doen. - verplichte infoavond in het Kruispunt * inschrijven * vormselcatechese - dagen die passen opgeven - parochie stelt groepjes samen - vormselcatechiste vult dagen in

32 Bosklassen Van woensdag 16 september 2015 tot en met vrijdag 18 september 2015 Vrijdagavond rond 18.30 uur Klokkeput. Verblijfplaats: De Lork te Kemmel Begeleiders: juf Sophie Q., juf Emmy, meester Dieter, meester Ivan en juf Sofie A. (Directeur) Kostprijs: 85 euro (€ 40 in sept., € 45 in okt.) Bagage vertrekt op dinsdagavond (  zie blaadje) Live verslag iedere avond op www.vbseernegem.be, klik op klassen en dan 6B www.vbseernegem.be Speciale opmerkingen (bv. bedplassen, slaapwandelen, medicatie, …) melden aan de klasleerkracht Verkoop pannenkoeken t.v.v. de bosklassen

33 2. Vragenronde

34 3. Drankje


Download ppt "Welkom in het 6 de leerjaar. Deze avond Uitleg: - vakken (gebruikte methodes en afspraken) - algemene afspraken en info Vragenronde Drankje (beneden)"

Verwante presentaties


Ads door Google