De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in het 6de leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in het 6de leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in het 6de leerjaar

2 Deze avond Uitleg: - vakken (gebruikte methodes en afspraken)
- algemene afspraken en info Vragenronde Drankje (beneden)

3 (gebruikte methodes en afspraken)
1. Uitleg Vakken (gebruikte methodes en afspraken)

4 Godsdienst Tuin van heden 6 1 lesboek en 1 werkboek
Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. (nadruk ligt op waarden, normen, wie ben ik?, eigen gevoelens/mening, …) Andere thema’s zoals het kerkelijk jaar bv. Missio, Broederlijk delen, Welzijnszorg, … Na elk thema een aangekondigde toets  open boek: alles goed doorlezen zodat ze weten waar alles staat! Punten van de toetsen worden samengeteld voor het kerst- en zomerrapport (DW) Lessen worden gegeven mr. Luc (3u)

5 Wiskunde Kompas 6 3 werkschriften Bijna elke week bestaat uit:
2 scheurblokken (niveau- en tempodifferentiatie) Bijna elke week bestaat uit: - getallenkennis - bewerkingen: hoofdrekenen - bewerkingen: cijferen - meten en metend rekenen - meetkunde - toepassingen

6 Wiskunde Werken met zelfcorrectie, leerkracht kijkt diagonaal na
Elke week huistaak wiskunde (verschillende domeinen) Aangekondigde toetsen per onderdeel In de klas werken we gedifferentieerd  Klassikale uitleg – zelfstandig aan het werk (of in een groepje)  scheurblok of extra blad of Bingel We bouwen verder op de leerstof van de vorige jaren ! Verdieping van de geziene leerstof ! Nieuwe onderdelen: volume, soortelijk gewicht, formules, tot aan miljard, ongelijke verdeling, mengsels, schaal, cijferend delen met kommagetallen, …

7 Taal: spelling Tijd voor taal - Spelling
1 woordpakket per week: - aanbreng + inoefening (maandag) HW: WP 2x schrijven - dictee (woensdag) -> punten tellen mee voor DW - verbetering en herhaling of verdieping (vrijdag) 5 controledictees verspreid over het jaar (punten tellen mee voor het kerst- en zomerrapport)  ‘mijn moeilijke woorden’ 1x schrijven.  foute woorden bij het rubriceerdeel 1x schrijven Schriftje vrijdag mee  ondertekenen a.u.b. Site: (inoefenen leerstof, HW, …)

8 Taal: andere onderdelen
Tijd voor Taal 2 werkschriften en 2 taalboeken 13 thema’s binnen de leefwereld van de kinderen: ‘kinderrechten’, ‘heksen’, ‘Vlamingen op de Titanic’, ‘beroepen’, ‘records’, ‘conflicten’, ‘geheimen’, … Bevat volgende onderdelen: - taalsystematiek (zinsontleding) - lezen en taalbeschouwing - luisteren en spreken en taalbeschouwing - schrijven en taalbeschouwing Na elk thema (= 9 lessen) aangekondigde toetsen Site: (inoefenen leerstof, HW, …)

9 Frans En Action 6 1 werkschrift en 1 lesboek
Unité 21 t.e.m. Unité Na 4 unités  révision Binnen deze methode heel veel aandacht voor de spreek- en luistervaardigheid Alle ET voor het lager zitten in deze hdl. HW: nieuwe voc. en/of gram. 2x schrijven Na elk unité: toets geziene voc. en gram. * !! Spreekoefening -> voorbereiding!! * alle domeinen: lui, sp, le en sch worden getoetst Nuttige sites : (inoefenen leerstof, HW, …)

10 Wereldoriëntatie MUNDO 6 1 infoboek, werkkatern per thema
Aangevuld met extra thema’ (Bosklassen, inleefproject ‘India’, Op stap naar het secundair onderwijs, seksuele voorlichting) Schoolprojecten: Noord-Zuid, beroepen, … Aangekondigde toetsen bestaan uit twee delen: - open en gesloten boek - kennis en vaardigheden worden getoetst Punten van de toetsen worden samengeteld voor het kerst- en zomerrapport (DW) Integratie ICT-competenties

11 Wereldoriëntatie Extra Actua Leren leren
1e trimester: Karrewiet (Ketnet) + mundo (quiz) 2e en 3e trimester: ‘het journaal’ presenteren leerlingen worden journalisten (binnenland, buitenland, sport en cultuur en media) Leren leren - gericht plannen van taken en toetsen 1e trim: o.l.v. de juf (geleid) + controle door de juf van alle lln. 2e trim: individueel + controle door de juf van alle lln. 3e trim: individueel + elke week controle van enkele lln. - integratie ‘leren leren’ (taal – wero – wiskunde - …)

12 Muzische opvoeding 5 domeinen: - muzikale opvoeding 3 uur per week
- beeldopvoeding knutselen - dramatisch spel - bewegingsexpressie - muzisch taalgebruik. 3 uur per week (ongeveer elk domein 1x in twee weken) Externe personen Integratie ICT-competenties

13 Lichamelijke opvoeding
2 uur per week gegeven door juf Veerle Maandag 1 uur turnen Dinsdag 1 uur turnen of 1 uur zwemmen (gratis voor het 6e) 5 zwembeurten tijdens het 1e trimester en het 2e trimester (zie briefje in de agenda) Apart rapport Kledij en materiaal voorzien van naam a.u.b.

14 ICT - inoefenen van leerstof (Frans, taal, wiskunde, wero)
Integratie binnen de andere vakken - inoefenen van leerstof (Frans, taal, wiskunde, wero) - gerichte taken met behulp van media Eindtermen - op school wordt hier aan geoefend - thuis ook oefenkansen bieden/stimuleren

15 1. Uitleg Algemene afspraken

16 Agenda Gebruik - werkinstrument ‘leren leren’ = leren plannen
van taken  elke avond in de agenda kijken of ik iets moet doen!  agenda openleggen terwijl ik met mijn taken bezig ben! - communicatie met ouders (post, resultaten, mededelingen,…) - elke week 1x laten tekenen (in het weekend  maandag tonen)

17 Huiswerk - Spelling 2X schrijven tegen de dinsdag Wekelijks Toetsen
- HW Wiskunde tegen de vrijdag Tweewekelijks Frans nieuw Unité 2X schrijven tegen de donderdag of vrijdag opsplitsen (voor- en achterkant) HW taal tegen de donderdag ALLES mee op maandag Toetsen - worden minstens 1 week op voorhand meegedeeld ( zie planning vrijdag/weekend in de agenda) - wiskunde, taal, Frans, wereldoriëntatie en godsdienst

18 Studie Op maandag, dinsdag en donderdag 5e en 6e leerjaar
Juf Christa (5A), meester Arjen (5B), juf Sophie Q (6A) en juf Emmy (6B) Van uur tot uur Zelfstandig, individueel en in stilte werken Hulp bij problemen Na studie begeleiding tot aan het zebrapad en Brouwershove Agenda wordt getekend door leerkracht Bij willekeurige studie en/of wijzigingen  noteren in de agenda aub!

19 Rapporten - overzicht van de gemaakte toetsen Perioderapport
* rapport tekenen * inzage proeven + ook tekenen - Attitudes, sociale vaardigheden en ‘leren leren’ worden per periode geëvalueerd a.d.h.v. een letter (A – B – C – D) - Lege vakjes zijn mogelijk! - punten = DW (dagelijks werk)  worden verrekend in het kerst- en zomerrapport

20 Rapporten Groot rapport - kerstrapport Oudercontacten 3
- zomerrapport Oudercontacten - kerstrapport en zomerrapport - Pasen: studieoriëntering (andere datum dan op de kalender)

21 Rapporten Studieoriëntering - Hoe?
* overleg met zoco, CLB, directeur en klasleerkracht * aan de hand van resultaten en attitudes van het 1e  6e lj * ADVIES formuleren groen: deze richting is 6 jaar haalbaar oranje: starten in deze richting = Ok, maar zal geen 6 jaar haalbaar zijn rood: deze richting is niet aan te raden - Wanneer? * Oudercontact Pasen

22 Rapporten

23 LVS-Testen - wiskunde (2x), lezen (3x) Standaardtesten vanuit het CLB
- opname resultaten in het LVS-systeem - MDO = Multidisciplinair overleg - indien problemen: ouders worden verwittigd - resultaten worden indien nodig of gevraagd ook op het oudercontact besproken

24 Zorg Zorgcoördinator: Carine D’Havé en Sofie Aelter - ouders
Aanspreekpunt voor - ouders - leerlingen Begeleiding van specifieke leer- en/of gedragsproblemen

25 Belonen en straffen  + 1 parel  berisping
Goed gedrag, goed gewerkt, in orde met taken en afspraken …  + 1 parel  10 parels = beloning Storend of ongepast gedrag, niet naleven van de afspraken, niet in orde taken, …  berisping  1 parel kwijt  geen verbetering = gepast ‘straf’werkje (leerstof)

26 Afwezigheden Meldingsplicht van de ouders aan het secretariaat of lkr.
Max. 4 x per jaar zelfgeschreven briefje (periode van 3 dagen)  zie agenda Doktersattest Familiale en persoonlijke redenen worden in overleg met de directeur goedgekeurd

27 Fruit * liefst geen koeken die dag, maar fruit Fruitdag = donderdag
Verplichte deelname * liefst geen koeken die dag, maar fruit * lust je het fruit niet  mee naar huis

28 Milieuaspecten Brooddoos Hervulbare drankbus (water!!) Koekendoos
Water drinken (mag ook in de klas) Sorteren op school MOS –acties

29 Fluojasjes Verplicht voor iedereen Naamtekenen
Verplicht te dragen bij het naar school komen en bij het verlaten van de school (‘s middags en ‘s avonds) Fluojasje vergeten: reservejasjes in de klas aanwezig (geel) ! Graag terug bezorgen ! Veilige school  gezien worden in het verkeer

30 Meter- en peterschap Integratie 1e – 6e leerjaar Per trimster minimum
1 gezamenlijke activiteit Leerlingen van het 6e ‘zorgen’ voor de leerlingen van het 1e leerjaar

31 Vormsel Zondag 1 mei 2016 Geen voorbereidingen op school
Mr. pastoor komt in de klas + brief (november) - lln. uit andere gemeentes hebben toestemming nodig van de priester van hun eigen parochie om hun Vormsel in Eernegem te mogen doen. - verplichte infoavond in het Kruispunt * inschrijven * vormselcatechese - dagen die passen opgeven - parochie stelt groepjes samen - vormselcatechiste vult dagen in

32 Bosklassen Van woensdag 16 september 2015 tot en met vrijdag 18 september 2015 Vrijdagavond rond uur Klokkeput. Verblijfplaats: De Lork te Kemmel Begeleiders: juf Sophie Q., juf Emmy, meester Dieter, meester Ivan en juf Sofie A. (Directeur) Kostprijs: 85 euro (€ 40 in sept., € 45 in okt.) Bagage vertrekt op dinsdagavond ( zie blaadje) Live verslag iedere avond op klik op klassen en dan 6B Speciale opmerkingen (bv. bedplassen, slaapwandelen, medicatie, …) melden aan de klasleerkracht Verkoop pannenkoeken t.v.v. de bosklassen

33 2. Vragenronde

34 3. Drankje


Download ppt "Welkom in het 6de leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google