De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voka Health Community ‘kwaliteit van zorg’ Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voka Health Community ‘kwaliteit van zorg’ Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1."— Transcript van de presentatie:

1 Voka Health Community ‘kwaliteit van zorg’ Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1

2 2 Wat als kwaliteit onze kernopdracht is ? Van waar komen we ? Hoe zien we de toekomst ?

3 Het kwaliteitsbeleid 2003 Kwaliteitsdecreet Een kader met 3 componenten 3 Zelfevaluatie Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsbeleid

4 Ziekenhuizen Vlaams Indicatoren Project VIP ² De resultaten in indicatoren met als doel: - monitoren van de continue verbetering van de processen m.b.t. kwaliteit in: 1) de organisatie 2) de sector 3) over de sectoren heen 4

5 Ziekenhuizen Vlaams Indicatoren Project VIP ² - Specifieke gegevens ter beschikking: -> maatschappelijke transparantie - Vrijwillige deelname van de zorgverstrekkers : -> opmaak en deelname aan de indicatoren -> in creëren van transparantie 5

6 Vlaams Indicatoren Project VIP ² 6

7 Ziekenhuizen Accreditatie 6 ziekenhuizen geaccrediteerd: Jessa Ziekenhuis UZ Leuven UZA Jan-Yperman St-Blasius AZ Groeninge Deelaccreditatie Broeders Alexianen (Tienen) - verslavingsafdeling. In 2016 en 2017 wordt een golf van accreditaties verwacht.  Er zouden alvast 60 ziekenhuizen hebben aangegeven in een accreditatie traject te willen stappen. 7

8 Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) Consolidatie : -Indicatoren binnen : -geestelijke gezondheidszorg -algemene ziekenhuizen -in residentiële ouderenzorg -Van project naar definitief kader -Betrokkenheid van de stakeholders uit de verschillende sectoren -Toetreden van de eerste-lijn 8

9 Vlaams instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) Consolidatie: VIKZ, een instituut met diverse communicerende kamers -Indicatoren hebben een gelijkaardige ontwikkeling en validiteit -Kruisbestuiving tussen de sectoren -Streven naar indicatoren over sectoren heen -Domeinindicatoren voor processen door sectoren heen -Efficiënt gebruik van beschikbare middelen -zowel financieel -qua ondersteuning 9

10 Elektronisch dossier en gegevensdeling Decreet gegevensdeling met oog op meer cliëntgerichte zorg -Zorggebruiker centraal : eigenaar van personal health record -Informatie uit de eerste – tweede – derde lijn gecombineerd ten dienste van transmurale zorg -Tijdig toegankelijk -Betrouwbaar, transparant en duidelijk -Ondersteunend in opname- en ontslagmanagement -Beveiligd met respect voor privacy -En op één plaats toegankelijk 10

11 Elektronisch dossier en gegevensdeling -Agentschap gegevensdeling: -Faciliteren van de gegevensdeling op het terrein én informeren / sensibiliseren van de zorgverleners en zorggebruikers - eenlijn.be - eenmalig screenen via inschalingsinstrumenten -Aansluiting e-health platform -Verbreden van Vitalink -Operationele netwerk aanwenden om : -Administratieve lasten te verminderen -Beleidsrelevante kennis opbouwen 11

12 Eenlijn.be 12

13 WZC Indicatoren Indicatoren 13

14 WZC Indicatoren Zorginspectie Enquête over tevredenheid bij senioren 14 Rusthuisbewoners goed verzorgd

15 Eerste lijn Indicatoren Kwaliteit in chronische zorg Continuïteit multidisciplinariteit Uniform gebruik Bel-rai Ontwikkeling VSB 15

16 Geestelijke gezondheid Indicatoren Nieuwe inspectiecyclus Zorginspectie In VIP² 16

17 Kinderopvang Indicatoren Kwaliteit is de basis voor de aflevering van de vergunning Voor opvang > 18 kinderen: specifieke kwaliteitshandboek Pedagogisch raamwerk voor het meten van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang van baby’s en peuters  vorig jaar raamwerk  het wetenschappelijk instrument is klaar  momenteel een nulmeting in uitvoering 17

18 Vraaggestuurde financiering Indicatoren Op basis van kwaliteitsdecreet Vergunningsstelsel Uniforme indicatoren 18

19 19 Corperate GovernanceRegelluwtePublieke transparantie


Download ppt "Voka Health Community ‘kwaliteit van zorg’ Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1."

Verwante presentaties


Ads door Google