De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst jeugdleiders 3 september 2015 1. Programma Organisatie van de jeugdafdeling Doelstellingen van de jeugdafdeling Presentatie SFEN/GCAB Afspraken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst jeugdleiders 3 september 2015 1. Programma Organisatie van de jeugdafdeling Doelstellingen van de jeugdafdeling Presentatie SFEN/GCAB Afspraken."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst jeugdleiders 3 september 2015 1

2 Programma Organisatie van de jeugdafdeling Doelstellingen van de jeugdafdeling Presentatie SFEN/GCAB Afspraken Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Goed om te weten Rondvraag 2

3 Organisatie Jeugd algemeen: Paul van Elzakker paulvanelzakker@upcmail.nl Secretaris: Guus Geurts ageurts1@kpnmail.nl Wedstrijdsecretariaat: Peter Ploegmakers ploegmakers@planet.nl : Martina van Elzakker martinavanelzakker@upcmail.nl : Petra van der Weide weide.petra@gmail.com Algemeen 3

4 Organisatie TaakPeterPaulGuusMartinaPetra Ledenadministratie (X)X EHBO(X) XX Verkoop broekjes/sokken/trainingspak XX Beheer ballen (vervanging e.d.)X(X) Beheer overige materialen (hesjes, etc.) X (X) Aanstellen scheidsrechters(X)X Maken van veldindeling(X)X Maken van kleedkamerindelingX(X) Regelen vriendschappelijke wedstrijden(X)X Regelen wedstrijdwijzigingen(X)X Doorgeven van afgelastingenX (X) (X) = Back-up Wedstrijdzaken 4

5 Organisatie Coordinatoren 5

6 Organisatie  Aanspreekpunt spelers, ouders, kader voor de betreffende leeftijdscategorie  Begeleiden teamleiders, helpen waar nodig  Regelmatig bijwonen van trainingen en wedstrijden  Bemiddelen bij conflicten tussen kader/spelers/ouders  Overleg met hoofdcoördinator en trainers m.b.t. teamindelingen  Werven van de benodigde leiders voor de betreffende leeftijdscategorie  Organiseren van minimaal 2 bijeenkomsten per seizoen met één van de leiders/trainers per leeftijdscategorie.  Zijn er conflicten waar de betreffende leeftijdcoordinator er met de leiders en of ouders niet uitkomen wordt dit besproken met de hoofdcoordinator Coordinatoren taken: 6

7 Doelstellingen  Update van het huidige jeugdbeleidsplan  Huidig beleidsplan 2011 – 2016  Organisatie/commissies updaten met juiste namen  Alle 1ste teams minimaal 1e klasse  Gediplomeerde onafhankelijke trainers  Etcetera Kleine werkgroep voor de update naar een beleidsplan 2016-2021 Aantal zaken blijven echter onveranderd: 7

8 Doelstellingen Korte termijn Plezier in voetbal voor iedereen Duidelijke organisatie met goede communicatie Voetbalkwaliteiten jeugdspelers verbeteren Betrokkenheid ouders Langere termijn Doorstromen (en behouden) van A-spelers naar selectie Streven naar zo hoog mogelijk niveau selectie-teams A1, B1 enz Streven naar zo veel mogelijk voetbalplezier andere teams Continuïteit waarborgen door nieuwe groepen mini's te laten starten 8

9 Doelstellingen Wat is er het afgelopen seizoen al veranderd? Nieuw beoordelingsformulier voor spelers en keepers Eerder in het seizoen beginnen met het maken van de indelingen Overleg met de leiders tijdens brainstormsessies m.b.t. de indelingen Wat denken wij dat er nog veranderd moet worden het komend seizoen: Geen beslissingswedstrijden Creëren van een jaarplanning (beoordelingen, brainstorm, indelingen etc) 9

10 Doelstellingen Wat hebben jullie als leiders nodig? Spelsysteem, beoordeling spelers, posities spelers Trainingen, oefenstof: tips en trics, do’s en dont’s Wedstrijden, strijdplan, tactiek Algemene coachingsvaardigheden (positief coachen), doelen Algemene communicatieve vaardigheden, omgang met kinderen Andere behoeftes aan ondersteuning, bv communicatie, afstemming onderling LAAT HET ONS WETEN, DAN KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN 10

11 Gedragsregels Binnen de jeugdafdeling van v.v. Acht bestaan er een aantal gedragsregels waaraan alle spelers, leiders, coördinatoren maar ook ouders zich aan dienen te houden!  Respecteren en accepteren van (bege)leiding door trainer(s), leider(s), scheidsrechters, bestuursleden enz.  Dragen van medeverantwoordelijkheid voor gewenst gedrag, gebruik van velden, materialen en gebouwen en de representatie van de club.  Relativeren van winst en verlies.  Discriminatie, diefstal, vernielingen en het gebruik van drugs wordt niet getolereerd.  Het nuttigen van alcohol voor de wedstrijd is niet toegestaan, sowieso geldt een alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar. (8 spelers)  Overal binnen en op de velden geldt een algeheel rookverbod.  Pesten of andere vormen van fysiek en/of verbaal (media) geweld worden niet geaccepteerd.  Het positief vertegenwoordigen van de v.v Acht in zowel uit als thuiswedstrijden is niet meer dan normaal. 11

12 Normen en Waarden  Ga respectvol en correct met elkaar om;  Geweld accepteren we niet;  De scheidsrechter is de baas;  Wees altijd sportief, verliezen hoort er bij;  Ga op een correcte manier om met spullen van jezelf en van een ander;  Geen alcohol onder de 18 jaar;  Kom afspraken na die begeleider(s)/trainer(s) maken; Het niet naleven van de “spelregels” heeft sancties tot gevolg. 12

13 Afspraken Uitstellen van wedstrijden 2 of meer afmeldingen van spelers bij E/F 3 of meer afmeldingen van spelers bij A/B/C/D Geen mogelijkheid om spelers van een ander team te lenen Verzoek uiterlijk woensdag voorafgaand aan de wedstrijd per mail ingediend bij Paul van Elzakker In principe op het bijveld In principe op trainingsavond van betreffende team 13

14 Afspraken E en F wedstrijden Het speelveld is uitsluitend van de spelers, leiders en scheidsrechter De toeschouwers bevinden zich buiten de afrastering De leider(s) en wisselspeler(s) bevinden zich tijdens de wedstrijd aan de kant van het grote doel De leider(s) en wisselspeler(s) bevinden zich tijdens de wedstrijd niet binnen de lijnen van het speelveld 14

15 Afspraken Na een wedstrijd worden de mappen met de spelerspasjes (A t/m D jeugd) weer ingeleverd bij het secretariaat. Wanneer er geen (club)scheidsrechter beschikbaar is dient èèn van de leiders van het betreffend team als scheidsrechter te fungeren Na een training worden alle materialen (goaltjes, hoedjes, pilonnen) weer opgeruimd of overgedragen aan de trainer die na jou komt Strengere controle op aanwezigheid van de uitgereikte materialen 15

16 Afspraken Spelers lenen Wat te doen als je spelers moet lenen van een ander team: Afgelopen seizoen volgden we nog de 15 wedstrijden regeling. Dit seizoen geldt deze niet meer voor de B-cat. (alle teams) Spelers binnen een bepaalde categorie mogen elk team in dezelfde categorie uithelpen zonder max aantal wedstrijden. (dus D1 mag D3 helpen, en nat omgekeerd) Spelers mogen niet bij een lagere klasse invallen maar ten alle tijden bij een hogere. Het in- en uitlenen van spelers gaat altijd in overleg tussen de betreffende leider(s) en de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(ën). 16

17 Waar lopen wij tegenaan hier hebben wij jullie hulp nodig Het trainen zonder begeleiding Lampen die aanblijven na de trainingen Betreden sportvelden als deze gesloten zijn Ballen, per jaar hebben wij € 1000 aan ballen nodig. 3 x per jaar controle op aantal Kwijt, gezamelijk zoeken, en niet vinden is opschrijven Zonder reden weg kosten voor rekening team Doeltjes opruimen na de training.  NAW + mobiel en mailadres - alle teams NAW gegevens inclusief de leiding - benodigd om bij aanvang seizoen de nieuwe teams makkelijker op weg te helpen - ook makkelijk om elkaar te bereiken bij lenen van spelers, verschuiving van trainingen etc 17

18 V.O.G. Conform gedragsregels opgesteld door NOC/NSF Nieuwe jeugdleider/-trainer of anderszins betrokkenen bij het werken met onze jeugdleden Bestaande jeugdleiders/-trainers of anderszins betrokkenen bij het werken met onze jeugdleden 18

19 Goed om te weten Regeling alternatieve straf Budget voor teamuitje Vergoeding opleidingskosten Nieuwe opzet uittoernooien 2016 Vergoeding keeperhandschoenen 1 keer per 2 jaar 19

20 Wie heeft de sleutel van de poort? 20 Bert Büsgen (06-54303612) Tim van der Heijden (06- 54902482 ) Marc van Eijndhoven (040- 2419533) Mari Poldervaart ( 06-53633603 ) Harrie Borgers (06-12446842) Tom van Och (040-2621786) Paul van Elzakker (06-30987703) Christian Hermans (06-46384538) William van den Berk (040-8441656)


Download ppt "Bijeenkomst jeugdleiders 3 september 2015 1. Programma Organisatie van de jeugdafdeling Doelstellingen van de jeugdafdeling Presentatie SFEN/GCAB Afspraken."

Verwante presentaties


Ads door Google