De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Oktober 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Oktober 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Oktober 2015 “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” Johannes 13, 35

2 De liefde voor elkaar: dat is het kenmerk van christenen, daaraan zijn ze te herkennen. Zo zou het tenminste moeten zijn. Want zo had Jezus zich zijn gemeenschap voorgesteld. In een boeiend geschrift uit de eerste eeuwen van het christendom, de Brief aan Diognetus, is te lezen dat

3 “de christenen niet verschillen van de overige mensen noch door woonplaats, noch door taal of door zeden. Want nergens wonen ze in eigen steden, noch gebruiken zij een afzonderlijke omgangstaal of leiden zij een aparte levenswijze“. Het zijn normale mensen, net als alle anderen.

4 En toch hebben zij een geheim dat het hun mogelijk maakt impact te hebben op de maatschappij. Ze worden er als het ware de ziel van.

5 Het is een geheim dat Jezus aan zijn leerlingen heeft meegedeeld kort voordat Hij stierf:

6 “Alles wat Ik van de Vader heb gehoord, heb Ik aan jullie bekendgemaakt” (Joh. 15, 15).

7 Het gaat om de liefde. De liefde voor elkaar, dat is het op aarde gebrachte leven van de hemel. Jezus wil dat dit de identiteit is van zijn leerlingen.

8 Aan de wederzijdse liefde moeten ze worden herkend.

9 Helaas moeten we erkennen dat de geschiedenis van de christenen veel feiten laat zien die juist een antigetuigenis zijn.

10 In de naam van Christus zijn oorlogen gevoerd en zijn christenen onderling verdeeld geraakt. Er zijn mensen die het christendom ook nu nog verbinden met kruistochten, inquisitie, een middeleeuwse moraal, weerstand tegen vooruitgang..

11 In de eerste tijd van het christendom was dat anders
In de eerste tijd van het christendom was dat anders. De mensen waren vol bewondering voor de gemeenschap van goederen die daar in Jeruzalem werd geleefd, voor de eenheid die er heerste, voor de geest van eenvoud en vreugde die opviel (vgl. Hand. 2,44-46).

12 “Het volk sprak vol lof over hen”, lezen we in de Handelingen van de Apostelen. En het gevolg was dat “steeds meer mensen in de Heer gingen geloven” (vgl. Hand. 5, 13-14). Het getuigenis van de eerste christenen had een grote aantrekkingskracht.

13 Waarom ziet men ons vandaag niet meer als degenen die zich onderscheiden door hun liefde? Wat hebben wij met het gebod van Jezus gedaan?

14 “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”

15 In de katholieke traditie is de maand oktober gewijd aan de ‘missie’
In de katholieke traditie is de maand oktober gewijd aan de ‘missie’. Daarin wordt nagedacht over de opdracht van Jezus om de hele wereld in te gaan en de Blijde Boodschap te verkondigen.

16 Missie is niet het opleggen van ons geloof, geen zieltjeswinnerij, geen hulp aan de armen met de bedoeling hen te bekeren.

17 Christelijke verkondiging is op de eerste plaats getuigen van een vreugdevol leven. Zeker in onze tijd: de mens van vandaag luistert liever naar getuigen dan naar leraren.

18 Ook wie niets van enige kerk moet hebben, wordt vaak getroffen door het voorbeeld van mensen die hun leven wijden aan zieken of armen,

19 en zeker door het voorbeeld van een gemeenschap van mensen die broers en zusters zijn van elkaar en laten zien dat het leven van het evangelie een nieuwe maatschappij kan scheppen.

20 De geschiedenis van het christendom heeft veel zichtbare getuigenissen hiervan gekend, bijvoorbeeld de dorpen (misiones of reducciones) van de jezuïeten en franciscanen in Amerika, of de kloosters met de markten en de dorpen eromheen.

21 Ook in onze tijd ontstaan er vanuit christelijke gemeenschappen en bewegingen kleine ‘stadjes’, waarin de tekenen te zien zijn van een nieuwe maatschappij als vrucht van evangelisch leven en van wederzijdse liefde.

22 “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”

23 We hoeven niet weg te trekken van de plaatsen waar we wonen om te getuigen van het evangelie en zaadjes van nieuw leven uit te zaaien. Dat doen we al wanneer we met elkaar die eenheid beleven waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven.

24 Een gezin dat iedere dag opnieuw heel concreet de wederzijdse liefde probeert waar te maken, is een lichtstraal in de buurt waarin het woont.

25 Twee of meer personen die afspreken om het evangelie te beleven op de eigen werkplek, op school, in het ziekenhuis of waar dan ook, getuigen van dezelfde broederschap als de eerste christenen in de tijd van het Romeinse Rijk.

26 Vandaag zijn wij de ‘eerste christenen’
Vandaag zijn wij de ‘eerste christenen’. En net als zij, zijn ook wij geroepen om elkaar te helpen, elkaar te vergeven, elkaar lief te hebben met dezelfde intensiteit waarmee Jezus heeft liefgehad.

27 We kunnen er zeker van zijn dat zijn aanwezigheid in ons midden de kracht heeft om ook anderen te raken met de logica van de liefde.

28 “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”
Johannes 13, 35 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "Woord van Leven Oktober 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google