De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exploitatie en kosten break-evenomzet en - afzet Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exploitatie en kosten break-evenomzet en - afzet Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7."— Transcript van de presentatie:

1 exploitatie en kosten break-evenomzet en - afzet Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

2 break-even omzet Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 bedrijfsminimum dode punt kritische omzet quitte punt de omzet waarbij de opbrengst gelijk is aan de totale kosten. Bij deze omzet wordt er geen winst gemaakt en geen verlies geleden.

3 omzet kosten Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 break-even omzet de totale omzet, dus inclusief de verkopen op rekening. de inkoopwaarde en alle exploitatiekosten, inclusief de rentekosten van het vreemd vermogen en de niet-fiscale kosten

4 Berekening BEA Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Break-even afzet= exploitatiekosten brutowinst per artikel Je hebt een partij jeans kunnen inkopen voor € 5,50 per stuk. Deze jeans wil je op de braderie verkopen voor € 17,25 (verkoopprijs is dan € 14,50). De huurprijs van de stand is € 80,-. Een zaterdaghulp gaat in de stand staan. Je hebt hem € 100,- beloofd. Break-even afzet= € 80,- + € 100,- € 14,50 - € 5,50 Break-even afzet= € 180,- = 20 stuks € 9,- Break-even afzet= € 80,- + € 100,- € 14,50 - € 5,50

5 Berekening BEO Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Omzet€100% Inkoopwaarde omzet€%- Brutowinst€% Exploitatiekosten€xxxxxxxx%- Bedrijfsresultaat€00% Break-even omzet= exploitatiekosten brutowinstpercentage

6 De brutowinst van een bouwmarkt wordt begroot op 38% De te verwachten exploitatiekosten bedragen € 323.000, ‑ Bereken de break-even omzet. Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 V O O R B E E L D Omzet€ 100% Inkoopwaarde omzet€ 62% - Brutowinst€ 38% Exploitatiekosten€ 323.000,-38% - Bedrijfsresultaat€ 00% Break-even omzet= € 323.000,- 0,38 Break-even omzet= € 323.000,- = € 850.000,- 0,38 Omzet€ 100% Inkoopwaarde omzet€ % - Brutowinst€ % Exploitatiekosten€ 323.000,-38% - Bedrijfsresultaat€ 00%

7 100 150 200 50 100200300400500600700 50 Break-even analyse Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 hoeveelheden (afzet) omzet/kosten x € 1.000,- winstzone verlieszone constante kosten variabele kosten totale kosten totale omzet/afzet BEA BEO

8 OPGAVEN 1, 3, 5 8, 11 13, 15 Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

9 Overige variabele kosten Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Indien een ondernemer een splitsing kan aanbrengen in de exploitatiekosten, zodat hij inzicht heeft in de “overige variabele” kosten, moet, voor de berekening van de break-even omzet, het brutowinstpercentage verminderd worden met het “overige variabele” kostenpercentage. De overige variabele kosten moeten hiervoor uitgedrukt worden in procenten van de omzet

10 Berekening BEO Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Omzet€100% Inkoopwaarde omzet€%- Brutowinst€% Overige variabele kosten€%- Bijdrage€% Constante kosten€xxxxxxx%- Bedrijfsresultaat€00% Break-even omzet= exploitatiekosten bijdragepercentage

11 Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Van een detailhandelsonderneming zijn de volgende gegevens bekend:  brutowinst 28%,  overige proportioneel variabele kosten 3% van de omzet,  constante exploitatiekosten € 125.000,-. V O O R B E E L D Break-even omzet= exploitatiekosten bijdragepercentage Break-even omzet= € 125.000,- 0,28 – 0,03 Break-even omzet= € 125.000,- 0,25 € 500.000,-

12 OPGAVEN 16, 18 21, 22 25, 27 Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

13 veiligheidsmarge Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 safety margin het percentage waarmee de omzet mag dalen totdat er verlies geleden gaat worden

14 berekening veiligheidsmarge Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Vm= werkelijke omzet – break-even omzet x 100% werkelijke omzet V O O R B E E L D De omzet van de kaasafdeling van supermarkt Frissen is in een bepaald jaar € 250.000, ‑. De break-even omzet van deze kaasafdeling € 200.000, ‑. Vm= € 250.000 - € 200.000 x 100% € 250.000 Vm= € 50.000 x 100% € 250.000 20%

15 OPGAVEN 28, 30, 32 37, 40, 44 46, 48, 50 Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

16 beo en besluitvorming bij welke omzet worden alle kosten terugverdiend? hoeveel kan de omzet dalen, voordat de verlieszone bereikt wordt? (met andere woorden: hoe groot is de veiligheidsmarge?) wat zijn de gevolgen van prijs-/kosten- veranderingen voor het uiteindelijke resultaat? Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

17 beo beïnvloeden de consumentenprijs te verhogen de variabele kosten proberen te verlagen de constante kosten proberen te verlagen Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

18 beo: de bezwaren veel getallen moeten worden geschat alle exploitatiekosten worden tot de constante kosten gerekend alle opbrengsten en exploitatiekosten worden verondersteld proportioneel te zijn Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7

19 OPGAVEN 53, 57 61, 62 Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7


Download ppt "Exploitatie en kosten break-evenomzet en - afzet Retaileconomie hoofdstuk 1, paragraaf 1.7."

Verwante presentaties


Ads door Google