De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveilige Schoolomgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveilige Schoolomgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveilige Schoolomgeving
GBS De Princenhof te Leeuwarden

2 Verkeersveilige Schoolomgeving
Verkeersveiligheid rondom de basisschool

3 Kinderen in het verkeer
Kinderen zijn impulsief. Kinderen kunnen zich niet op meerdere dingen tegelijk concentreren. Veel jonge kinderen hebben onvoldoende kennis over verkeer. Wat oudere kinderen kunnen in theorie, kunnen zij niet (altijd) in de praktijk toepassen. Kinderen zien & horen minder dan we denken. Kinderen hebben een enorme bewegingsdrang, maar de motorische vaardigheden zijn beperkt.

4 Verkeersveilige Schoolomgeving
Grote drukte rondom de school: 4 x per dag Menging van verkeer: voetgangers, fietsers en automobilisten Ouders en kinderen Niet anoniem en één belang:

5 Verkeersveilige Schoolomgeving
VEILIG OP SCHOOL EN THUIS KOMEN

6 Verkeersveilige Schoolomgeving
Schoolomgeving is vaak onoverzichtelijk = onveilig. Combinatie inrichting en gedrag. Gemeente is verantwoordelijk voor inrichting. Ouders en school zijn verantwoordelijk voor gedrag.

7 Op voeten en fietsen of op de achterbank?
Goede redenen om te lopen of te fietsen Veilig verkeersgedrag leer je niet in theorie. Elke dag 4 x een praktische verkeersles. Pak die kans zolang het kan: vanaf groep 5 wil uw kind ……….. ALLEEN Bewegen is gezond. Van zelf lopen en fietsen worden kinderen zelfstandig. Minder chaos bij de school.

8 Vervoerswijze kinderen
In 1972: gemiddelde leeftijd kind zelfstandig naar school: 6 (1ste klas / groep 3) Tegenwoordig: bijna 9 (groep 5/6)

9 Verkeersveilige Schoolomgeving
GBS De Princenhof Leeuwarden Verder met de verkeersveilige school

10 Project Verkeersveilige Schoolomgeving
Verkeerswerkgroep Verkeersouders, directie en VVN Ouderenquête 100 formulieren ingevuld Response 85%

11 Afstand huis - school 5% woont binnen een straal van 500 meter
4% woont tussen 500 en 1000 meter 11% woont tussen 1 en 2 km 21% woont tussen 2 en 3 km 59% woont verder dan 3 km van school 0,5 km – 3 km/uur = 10 minuten lopen 1 km – 10 km/uur = 6 minuten lopen

12 Vergelijking met inventarisatie in de klas
Vervoerswijze in % Ouder- enquête Geteld bij mooi weer slecht weer Loopt met ouder 9 5 4 Loopt zonder ouder 1 Fietst zelfstandig 15 11 Fietst met ouder 23 27 13 Voor / achterop de fiets 16 8 Auto 33 (P) 3 (T & U) 0 (carpool) 42 (P) 5 (T & U) 2 (carpool) 56 (P) 8 (T & U) 7 (carpool) 100

13 Vervoerswijze volgens inventarisatie mooi/slecht weer
Wat valt op: 93% brengen en halen door een ouder / verzorger (gemiddeld in Fryslân 65%). 7% zelfstandig, lopend of fietsend (gemiddeld in Fryslân 35%).

14 Waarom met de auto? Op route naar andere bestemming 36% Weersomstandigheden 33% Afstand huis – school 30% Gevaarlijke schoolhuisroute 1% Gevaarlijke schoolomgeving 0% Andere redenen: 0%

15 Wat vindt u van (in %): -- - + ++ N.v.t.
Verkeerssituatie rondom school 35 43 21 1 Wijze van parkeren bij de school 15 58 27 Plaats wachtende ouders 14 66 18 Zicht op verkeer bij uitgang 39 32 2 Verkeersveiligheid fietsroutes naar school 20 41 31 6 Verkeersveiligheid looproutes naar school 33 Beschikbare P ruimte 34 26 7 Plaats ouders fietsen parkeren 4 23 54

16 Opmerkingen Parkeergelegenheid voorhanden iets verderop Fietsroute leerlingen PJ Drukke kruisingen Zebrapaden

17 Wat zou u willen veranderen t.a.v. de verkeersveiligheid (in %)
Beslist niet Nee Weet ik niet Mis-schien Ja Parkeerverbod in-/uitgang 9 33 17 32 Stopverbod in-/uitgang 10 13 35 Snelheidsremmende maatregelen 2 7 4 75 Autoluwe schoolomgeving 28 12 42 Verplicht lopen/fietsen binnen bepaalde afstand 18 48 11 5 Bestaande P beter benutten 1 16 57 Wachtplek ouders 3 37 24 6 30

18 Stellingen 93%: Ouders kunnen met verkeersveilig gedrag in belangrijke mate bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. 92%: Verkeerseducatie op school is een belangrijke voorwaarde voor verkeersveilig gedrag van kinderen. 87%: Ik ga me natuurlijk houden aan de afspraken tussen ouders en team om de verkeersveiligheid van kinderen te bevorderen. 65%: Ouders die met de auto komen, zouden de school in-/uitgang zoveel mogelijk moeten mijden. 52%: Verkeersveiligheid hoort geregeld te worden binnen het schoolbeleid. 50%: Ouders kunnen beter vaker lopend of fietsend de kinderen brengen en halen 47%: Ouders kunnen beter niet vlak voor de uitgang van de school met hun fiets staan wachten. 1%: Er zijn in de huidige situatie geen problemen met de verkeersveiligheid.

19 Wat gaan we doen? Afspraken over: Parkeren ouders en team
Tút en Derút: bord door kinderen Rijroutes Flyer met afspraken voor ouders, grootouders, oppasmoeders etc. Evalueren op termijn Afspraken parkeren gelden tijdens in- en uitgaan

20 Gemeente Leeuwarden

21 Parkeerplan (plakken)

22 Dank voor uw aandacht! VVN district Fryslân Margot Blaauw m.blaauw@vvn.nl


Download ppt "Verkeersveilige Schoolomgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google