De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GBS De Princenhof te Leeuwarden Verkeersveilige Schoolomgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GBS De Princenhof te Leeuwarden Verkeersveilige Schoolomgeving."— Transcript van de presentatie:

1 GBS De Princenhof te Leeuwarden Verkeersveilige Schoolomgeving

2 Verkeersveiligheid rondom de basisschool

3 Kinderen in het verkeer Kinderen zijn impulsief. Kinderen kunnen zich niet op meerdere dingen tegelijk concentreren. Veel jonge kinderen hebben onvoldoende kennis over verkeer. Wat oudere kinderen kunnen in theorie, kunnen zij niet (altijd) in de praktijk toepassen. Kinderen zien & horen minder dan we denken. Kinderen hebben een enorme bewegingsdrang, maar de motorische vaardigheden zijn beperkt.

4 Verkeersveilige Schoolomgeving Grote drukte rondom de school: 4 x per dag Menging van verkeer: voetgangers, fietsers en automobilisten Ouders en kinderen Niet anoniem en één belang:

5 Verkeersveilige Schoolomgeving VEILIG OP SCHOOL EN THUIS KOMEN

6 Verkeersveilige Schoolomgeving Schoolomgeving is vaak onoverzichtelijk = onveilig. Combinatie inrichting en gedrag. Gemeente is verantwoordelijk voor inrichting. Ouders en school zijn verantwoordelijk voor gedrag.

7 Op voeten en fietsen of op de achterbank? Goede redenen om te lopen of te fietsen 1.Veilig verkeersgedrag leer je niet in theorie. 2.Elke dag 4 x een praktische verkeersles. 3.Pak die kans zolang het kan: vanaf groep 5 wil uw kind ……….. ALLEEN 4.Bewegen is gezond. 5.Van zelf lopen en fietsen worden kinderen zelfstandig. 6.Minder chaos bij de school.

8 Vervoerswijze kinderen In 1972: gemiddelde leeftijd kind zelfstandig naar school: 6 (1 ste klas / groep 3) Tegenwoordig: bijna 9 (groep 5/6)

9 Verkeersveilige Schoolomgeving GBS De Princenhof Leeuwarden Verder met de verkeersveilige school

10 Project Verkeersveilige Schoolomgeving Verkeerswerkgroep Verkeersouders, directie en VVN Ouderenquête 100 formulieren ingevuld Response 85%

11 Afstand huis - school 5% woont binnen een straal van 500 meter 4% woont tussen 500 en 1000 meter 11% woont tussen 1 en 2 km 21% woont tussen 2 en 3 km 59% woont verder dan 3 km van school 0,5 km – 3 km/uur = 10 minuten lopen 1 km – 10 km/uur = 6 minuten lopen

12 Vergelijking met inventarisatie in de klas Vervoerswijze in %Ouder- enquête Geteld bij mooi weer Geteld bij slecht weer Loopt met ouder954 Loopt zonder ouder100 Fietst zelfstandig15114 Fietst met ouder232713 Voor / achterop de fiets1688 Auto33 (P) 3 (T & U) 0 (carpool) 42 (P) 5 (T & U) 2 (carpool) 56 (P) 8 (T & U) 7 (carpool) 100

13 Vervoerswijze volgens inventarisatie mooi/slecht weer Wat valt op: 93% brengen en halen door een ouder / verzorger (gemiddeld in Fryslân 65%). 7% zelfstandig, lopend of fietsend (gemiddeld in Fryslân 35%).

14 Waarom met de auto? Op route naar andere bestemming36% Weersomstandigheden33% Afstand huis – school30% Gevaarlijke schoolhuisroute 1% Gevaarlijke schoolomgeving 0% Andere redenen: 0%

15 Wat vindt u van (in %): ---+++N.v.t. Verkeerssituatie rondom school35432101 Wijze van parkeren bij de school15582700 Plaats wachtende ouders11466181 Zicht op verkeer bij uitgang27393220 Verkeersveiligheid fietsroutes naar school 20413126 Verkeersveiligheid looproutes naar school 182733220 Beschikbare P ruimte32342617 Plaats ouders fietsen parkeren42354181

16 Opmerkingen Parkeergelegenheid voorhanden iets verderop Fietsroute leerlingen PJ Drukke kruisingen Zebrapaden

17 Wat zou u willen veranderen t.a.v. de verkeersveiligheid (in %) Beslist niet NeeWeet ik niet Mis- schien Ja Parkeerverbod in-/uitgang93391732 Stopverbod in-/uitgang1032131035 Snelheidsremmende maatregelen 2741075 Autoluwe schoolomgeving92891242 Verplicht lopen/fietsen binnen bepaalde afstand 184811518 Bestaande P beter benutten116101657 Wachtplek ouders33724630

18 Stellingen 1.93%: Ouders kunnen met verkeersveilig gedrag in belangrijke mate bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. 2.92%: Verkeerseducatie op school is een belangrijke voorwaarde voor verkeersveilig gedrag van kinderen. 3.87%: Ik ga me natuurlijk houden aan de afspraken tussen ouders en team om de verkeersveiligheid van kinderen te bevorderen. 4.65%: Ouders die met de auto komen, zouden de school in-/uitgang zoveel mogelijk moeten mijden. 5.52%: Verkeersveiligheid hoort geregeld te worden binnen het schoolbeleid. 6.50%: Ouders kunnen beter vaker lopend of fietsend de kinderen brengen en halen 7.47%: Ouders kunnen beter niet vlak voor de uitgang van de school met hun fiets staan wachten. 8.1%: Er zijn in de huidige situatie geen problemen met de verkeersveiligheid.

19 Wat gaan we doen? Afspraken over: Parkeren ouders en team Tút en Derút: bord door kinderen Rijroutes Flyer met afspraken voor ouders, grootouders, oppasmoeders etc. Evalueren op termijn Afspraken parkeren gelden tijdens in- en uitgaan

20 Gemeente Leeuwarden

21 Parkeerplan (plakken)

22 Dank voor uw aandacht! VVN district Fryslân Margot Blaauw m.blaauw@vvn.nl


Download ppt "GBS De Princenhof te Leeuwarden Verkeersveilige Schoolomgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google