De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid Forum ‘t Zand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid Forum ‘t Zand"— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid Forum ‘t Zand
Ronald komt als eerste aan het woord Benoemt problemen in samenwerking met het projectbureau Status klankbordgroep Voorstellen: Leonie Jansen-Jansen en Monique Apperlo namens Vereniging Ouders van Forum ‘t Zand; zij spreken namens ouders, bewoners en ‘forumbewoners’. Solitair gebouw, profileert zich op natuur. Architectuurprijzen (waaronder Rietveldprijs).

2 Knelpunten Forum ‘t Zand
Verkeersveiligheid Inrichtingsplan Fietsroutes en looproutes Parkeerbalans Inhoud van de presentatie = deze vier punten Forum ‘t Zand is niet de enige school met verkeersproblemen (bv Forum Waterwin, Cluster Voorn, De Weide Wereld, Willibrordschool de Meern).

3 In het Forum OBS Het Zand Montessorischool Arcade Saartje Kinderopvang
Sportzaal Theaterzaal Activiteiten Doenja

4 Naast het forum Gezondheidscentrum (28 behandelkamers) Apotheek
Tandartspraktijk NME schooltuin Jansen en Jansen AVVN La Sabbia ± 1200 kinderen dagelijks in het gebied

5 Inrichtingsplan Vanaf hier Leonie Eerst wb autoverkeer

6 → ↓ ↔ De Fuik Resultaat Verkeer op de weg ‘t Zand loopt vast
Door in- en uit- parkeren staat alles stil Resultaat Vol en onoverzichtelijk Onveilig Veel irritaties Verkeer naar parkeergarage La Sabbia kruist, laden/lossen La Sabbia gaat via de paden naar het forumgebouw.

7 Pauwoogvlinder Aan twee kanten schuin inparkeren
Te korte parkeerplekken Geen fietsstrook Onoverzichtelijk en onveilig De oversteek komt nog aan de orde

8 Bocht Pauwoogvlinder Verkeer komt hier samen Bocht te krap
Vrachtwagens moeten noodgedwongen achteruit door eenrichtingstraat. Geen laad- en losplekken Verkeer naar parkeergarage La Sabbia gaat hier rechtdoor.

9 Verkeer in beide richtingen Wordt een doorgaande weg Geen fietsstrook
Vogelvlinderweg Verkeer in beide richtingen Wordt een doorgaande weg Geen fietsstrook De gemeente heeft in de beantwoording van de zienswijzen gesteld dat ‘deze wegen niet veiliger of onveiliger [zijn] dan gebruikelijk’. Een woonstraat is niet te vergelijken met een straat bij een school, met zulk intensief verkeer. Naar ons idee is hier onvoldoende rekening mee gehouden.

10 Parkeerbalans Vrijstelling van minimumnormen  dubbelgebruik
Opportunistische berekening Alle ouders op de fiets? Hoog autogebruik in Leidsche Rijn Resultaat: onveilig voor kinderen Er moeten volgens de berekening minimaal 218 parkeerplaatsen komen en maximaal 326. Er komen er 160. Opportunistische berekening Arcade heeft dubbele leslokalen Activiteiten Doenja, beheerders zijn ‘vergeten’ Gerekend met 14 i.p.v. 28 behandelkamers ghc Geen rekening gehouden met ouders Niet volgens CROW: Er wordt vastgehouden aan de minimumnorm van de CROW, hoewel de situatie daar geen aanleiding toe geeft. Volgens de CROW zou wél rekening gehouden moeten worden met verkeer dat haalt en brengt. De gemeente houdt zich w.b. de dubbele lokalen van Arcade strikt aan de norm, terwijl wel met dubbelparkeren wordt gerekend en de gemeente de informatie naar eigen inzicht toepast. Een aantal functies is vergeten of zijn zeer inflexibel (Arcade) meegenomen. Dit is in tegenspraak met het Utrechtse parkeerbeleid. Resultaat: Parkeerdruk zal heel groot worden waardoor zeer gevaarlijke situaties voor kinderen zullen ontstaan. Verkeersintensiteit wordt enorm Eén toegangsweg voor auto’s Onoverzichtelijk

11 Voorlopige voorziening
Want La Sabbia veroorzaakt: nog meer verkeer en onveiligheid nog meer parkeerproblemen schaduw windoverlast tekort aan ruimte: slecht inrichtingsplan Het gebouw past kortom niet in de omgeving. Vanaf de 1e procedure zijn de argumenten in de zienswijze steeds terzijde geschoven. De hoogte, de toevoeging van extra voorzieningen en daarmee samenhangende verkeersproblemen zijn het grootste probleem. 20 maart zitting

12 Bouwverkeer Wat zijn de ‘nauwkeurige afspraken’? Wie heeft ze gemaakt?
Dagelijks onveilige situaties Saartje zou bv een speelplaatsje moeten halveren, de OBS moet de ingang verplaatsen, scholen en Saartje moeten het veiligheidsplan aanpassen. Is de bereikbaarheid voor hulpdiensten goed geregeld?

13 Inrichtingsplan Vanaf hier Monique
We hebben gekeken naar auto’s, hoe zit het voor voetgangers en fietsers? Zorg dat er een veilig alternatief is voor de auto. (Andere scholen – fietsersbond)

14 Voetpaden Voetpaden voldoen niet aan de norm Voetpad = 1.05 breed
Voor kinderen en ouders + bezoekers gezondheids- centrum Agenda 22, Solgu – Nelleke Wuurman

15 Langs de parkeerkorven
Vanaf boven: Jansen en Jansen Tandarts Gezondheidscentrum Fietsparkeren? Laden en Lossen? Plaatje uit de stukken die ter inzage liggen bij de tandartspraktijk. Let op de vreemde ingang van het gezondscentrum. Bij de stoep van 1.05 Laden en lossen Fietsparkeren Hulpdiensten 4 parkeerkorven ingetekend

16 Fietsroutes Vanuit Parkwijk: Vanuit Het Zand: Overbevolkt Onveilig
Verder via Pauwoogvlinder? Vanuit Het Zand: Smal fiets/voetpad ‘t Zand Oversteek fietsboulevard 30-km zone & menging met snelverkeer Fietsboulevard werkt niet voor alle routes Kinderen belanden in de sloot, slechte kanten, bouwverkeer, steeds meer auto’s. Fietspad wordt wel doorgetrokken volgens commissiebrief, maar niet volgens het inrichtingsplan. ‘Vanaf de Vogelvlinderweg richting forum’ Volgens commissiebrief komt er een ‘fietspad vanaf de Vogelvlinderweg richting het cluster’. Waar?

17 Inrichtingsplan 17

18 Het nood-fiets/voetpad
Net verplaatst, straks wegbezuinigd voor meer parkeerplaatsen? Langs de parkeerkorven aan de Pauwoogvlinder

19 Oversteek fietsboulevard
Schijnveiligheid Er zijn wel lampjes bijgekomen…

20 Oversteekplaatsen Het Zand
3 2 1 Ingang Pauwoogvlinder 1= hier wil je oversteken 2= hier is de zebra 3= hier wil je naartoe Ingang via Vogelvlinderweg Beide scholen werken aan het UVL-label, willen wel meedoen met de ‘uniforme verkeersveilige inrichting’ die gisteren aan de orde is geweest bij de Rietendakschool.

21 Belang van de kinderen? Conclusie:
De belangen van de kinderen worden onvoldoende meegenomen Inrichtingsplan zit muurvast Status klankbordgroep onduidelijk Financiële belangen boven de belangen van de kinderen Te veel voorzieningen, die te veel parkeerplaatsen vragen. Overdag zijn 73,76 parkeerplaatsen gereserveerd voor La Sabbia, zonder die parkeerplaatsen kun je een veiliger alternatief voor fietsers/voetgangers bieden: voetpaden Vogelvlinderweg verbreden + fietsstrook fietspad langs Pauwoogvlinder (aan één kant parkeren) Eigenlijk wil je dan nog een fietspad langs de stroken, maar dat kan dan al niet meer in de parkeerbalans Klankbordgroep heeft onduidelijke status, duidelijk is dat het inrichtingsplan vastligt. Fietspad is tijdelijk verlegd, andere belangrijke punten uit de verkeersschouw van 1 december hebben nog niets opgeleverd. (oversteekbaarheid ‘t zand, fietsroutes, voetpaden). Afspraken over bouwverkeer komen niet boven tafel.

22 Wat vragen wij: Veiligheid voor onze kinderen
Minder verkeersdruk door minder voorzieningen Rust en ruimte om ‘t Forum-gebouw Wij moeten jaren verder met wat nu gemaakt gaat worden. We roepen de raadsleden op om daarop aan te dringen bij de wethouder. Het belang van de kinderen zou voorop moeten staan!

23 Ook nog niet opgelost…


Download ppt "Verkeersveiligheid Forum ‘t Zand"

Verwante presentaties


Ads door Google