De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie verkorte programma’s rechten 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie verkorte programma’s rechten 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie verkorte programma’s rechten 21 september 2015

2 Welkom Welkom aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid Doel infosessie o Toelichting programma o Praktische informatie o Vragen stellen o Kennismaking

3 De Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid o Oude Valk (DV1) o Nieuwe Valk (DV3) o Hooverplein 7-11 Colleges op de campus of in een omtrek van max. 500 m Lokalen en adressen? o In uurrooster lokaal aanklikken

4 Facultaire diensten o Facultaire studentenadministratie (Oude Valk): ‘Infopunt’ geopend elke voormiddag tussen 8.45u en 12.15u ISP-verantwoordelijken Technische vragen over het ISP kunnen gesteld worden door in het ISP ‘isp-verantwoordelijke’ aan te klikken Algemene vragen: info@law.kuleuven.beinfo@law.kuleuven.be Tip: vermeld vakcodes en studentennummer in je e-mails o Dienst Studentenbegeleiding (Hooverplein): Studietrajectbegeleiding (vragen over studietraject, programma, ISP, IER,...): Liesbet Smedts Examenombudsdienst (problemen tijdens examenperiode) Spreekuren of op afspraak Contactgegevens: zie studentenportaal

5 Centrale KU Leuven diensten Centrale studentenadministratie KU Leuven: o Inschrijvingen, attesten, studiegelden o www.kuleuven.be/inschrijvingen www.kuleuven.be/inschrijvingen Andere diensten: Cel studeren met een functiebeperking (o.a.leerstoornissen), Sociale dienst, Huisvestingsdienst, Studieadvies ICTS: Kotnet, Toledo, webmail (e-mails van privé-adres mogen niet beantwoord worden!) Zie www.kuleuven.be/studentenwww.kuleuven.be/studenten

6 Studentenportaal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal Toegangspoort tot alle belangrijke informatie over het onderwijs – raadpleeg deze dagelijks! o Informatie over verzoekschriften, onderwijsaanbod, studiebegeleiding, infosessies, ISP-info, examens, reglementen en beleidslijnen... o Opleidingspecifieke informatie: werkcolleges en seminaries… Sommige communicatie gebeurt via e-mail – andere informatie enkel via studentenportaal Vakspecifieke informatie via Toledo

7 ISP en IER ISP (Individueel StudieProgramma) en IER (= Individueel ExamenRooster): toepassingen in KU Loket - Toledo ISP: vakken aanvinken die je dat academiejaar wil volgen. IER: examenmomenten van de aangevinkte vakken in het ISP voor de eerste (januari) en tweede (juni) examenperiode Mogelijkheid van voorlopig opslaan Je mag geen (keuze)vakken opnemen waarvan de examenmomenten overlappen (tenzij meteen tweede zittijd) De examenregeling voor de derde examenperiode wordt bekend gemaakt ten laatste twee weken voor de start van de examenperiode (let op: verplichte inschrijving voor 2 de zittijd)

8 ISP en IER Pas wanneer ISP en IER volledig is ingevuld en bevestigd, kan je het ISP doorsturen Strikte deadline ISP eerste semester = 7/10/2015. Programma tweede semester kan nog gewijzigd worden in februari Zie studentenportaal voor meer informatie over ISP en IER – veel gestelde vragen en zie www.kuleuven.be/onderwijs/student (demo’s, handleidingen…) www.kuleuven.be/onderwijs/student De ISP’s worden goedgekeurd tegen 15/11 maar de student is verantwoordelijk voor zijn/haar programma => na de ISP-deadline is het programma definitief

9 Uurroosters en Toledo Toledo: online leerplatform bij elk opleidingsonderdeel Van zodra ISP doorgestuurd (of voorlopig opgeslagen) is, worden opleidingsonderdelen automatisch toegevoegd aan Toledo, maar steeds mogelijk om vakken toe te voegen of te verwijderen via admin-toepassing. De vakken die je ziet in je Toledo-toepassing zijn dus niet noodzakelijk dezelfde als die in je programma. Verwijder niet opgenomen vakken teneinde verwarring te voorkomen!

10 Uurroosters en Toledo Cursusmateriaal: via Toledo of tijdens eerste college. Te koop via cursusdienst (VRG) of ACCO. Uurroosters: persoonlijk uurrooster via KU Loket van zodra ISP opgeslagen/doorgestuurd is, maar algemeen uurrooster steeds consulteerbaar via programmagids (studentenportaal > programmagids)

11 Examens Eerste examenperiode: (vrij) 08/01/16 -(za) 30/01/16 Tweede examenperiode: (vrij) 3/06/16- (za) 25/06/16 Derde examenperiode (tweede zittijd): (vrij) 12/08/16 -(za) 3/09/16 Bekendmaking resultaten in studievoortgangsdossier KU Loket (concrete tijdstippen studentenportaal) Binnen de 5 kalenderdagen na de bekendmaking: collectieve nabespreking en inzage / beroep o Rekening mee houden bij plannen vakanties Examenombudsdienst Examenfaciliteiten

12 Tolerantiesysteem en studievoortgangs- bewaking Tolerantiekrediet: 10% van het aantal effectief opgenomen stp van de opleiding (dus excl. vrijstellingen) o Voorwaarde: 50% Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) o CSE: De verhouding tussen het aantal behaalde credits en het aantal opgenomen studiepunten. Belangrijk om toleranties te kunnen opnemen (min. 50%) Belangrijk om een derde keer te kunnen inschrijven voor een opleidingsonderdeel (min 50%) o Nultolerantie in masteropleidingen o Waar? Tolerantiedossier in het studievoortgangsdossier (KU Loket)

13 Tolerantiesysteem en studievoortgangs- bewaking Max. aantal inschrijvingen o 3 de inschrijving voor een opleidingsonderdeel kan mits 50% CSE Leerkrediet Meer informatie: zie Studentenportaal (studietrajectbegeleiding) of http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student

14 Verkorte bachelor in de rechten 122 studiepunten Modeltraject = 58+ 64 o Niet verplicht te volgen maar aan te raden Volgtijdelijkheid o Rechtsvakken bouwen verder op basisvakken o Bv. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht bouwt verderop Verbintenissenrecht en Inleiding tot de rechtswetenschap o Normaal technisch geen probleem in ISP Mogelijkheid om examen GBO af te leggen in juni o Enkel voor dit vak mogelijk o Op het einde van het eerste semester beslissen

15 Verkorte bachelor in de rechten: fase 1 Eerste semester sp.Tweede semester sp. Inleiding tot de rechtswetenschap Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht Geschiedenis van het publiekrecht 986986 Verbintenissenrecht Publiekrecht I. Staats- en administratief recht Handels-, vennootschaps- en economisch recht, m.i.v. boekhouden 7 10 Rechtsmethodiek, werkcollege (4 sp.) Juridisch schrijven, werkcollege (4 sp.)

16 Verkorte bachelor in de rechten: fase 2 Eerste semester sp.Tweede semester sp. Strafrecht en strafprocesrecht Publiekrecht II. Internationaal en Europees recht Rechtsvergelijking Fondements de droit 98369836 Arbeids- en socialezekerheidsrecht Gerechtelijk recht Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht Fiscaal recht 8695 8695 Juridisch werkcollege te kiezen uit Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Jurisprudence, Verbintenissenrecht, Strafrecht en Strafprocesrecht (1) 3 Rechtsvergelijking, werkcollege (3 sp.) Seminarie (4 sp.) te kiezen uit Rechtsgeschiedenis A, Rechtsgeschiedenis B, Verbintenissenrecht, Staatsrecht, Administratief recht, Goederenrecht, Bijzondere overeenkomstenrecht, Handels- en economisch recht, Vennootschapsrecht, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht, Gezondheidsrecht en ICT-recht

17 Verkorte bachelor in de rechten 2 de fase: juridisch werkcollege + seminarie: o Toewijzing volgens verdeelprocedure, geen vrije keuze (e-mail 21/09) o Volgtijdelijkheidsvoorwaarde: je moet op het basisvak geslaagd zijn of een tolerantie ingezet hebben o Daarom beter wachten tot 2 de fase

18 Verkorte bachelor in de rechten Werkstudenten? statuut via http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student Normaal gezien geen toegang tot monitoraatsbegeleiding voor studenten met academische vooropleiding o maar uitzondering voor IRW en Publiekrecht I: e-mail sturen naar de monitor Verbintenissenrecht: afzonderlijk oefeningencollege

19 Schakelprogramma Master in de rechten Programma van 89 stp Maximum 72 studiepunten per jaar, maar meer dan 60 stp wordt afgeraden Hoe verdelen? o Evenwichtig = advies o Begin rustig aan, elke ISP-periode kan het ISP gewijzigd worden o Tweede jaar kan er aangevuld worden met mastervakken (op voorwaarde dat alle stp van het schakelprogramma geboekt zijn)

20 Schakelprogramma Master in de rechten Eerste jaar: o kies in elk geval de vakken uit eerste bachelor (Gesch. Publiekrecht, Fund. Wijsbegeerte, Verbintenissenrecht, Publiekrecht 1: Staats- en administratief recht) Seminarie: volgens verdeelprocedure, geen vrije keuze, voorkeuren doorgeven via online module, e-mail op 21/09, keuze tot 28/09. Toewijzing tegen 2/10 (meer info: zie studentenportaal) o Volgtijdelijkheidsvoorwaarde: credit of tolerantie voor basisvak (evt. tijdens vooropleiding)

21 Eerste semester sp.Tweede semester sp. Fundamentele wijsbegeerte Geschiedenis van het publiekrecht Fondements de droit Strafrecht en strafprocesrecht Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht Publiekrecht II. Internationaal en Europees recht Rechtsvergelijking 666988366698836 Gerechtelijk recht Rechtspsychologie Verbintenissenrecht Publiekrecht I. Staats- en administratief recht Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht (9 sp.) of Arbeids- en sociale zekerheidsrecht (8 sp.) 6 5 7 10 9 of 8 Rechtsvergelijking, werkcollege (3 sp.) Seminarie (4 sp.) te bepalen in functie van de vooropleiding Te kiezen uit ICT-recht, Rechtsgeschiedenis (A), Rechtsgeschiedenis (B), Verbintenissenrecht, Staatsrecht, Administratief recht, Goederenrecht, Bijzondere overeenkomsten, Handels- en economisch recht, Vennootschapsrecht, Gezondheidsrecht, Personen- en familierecht en Familiaal vermogensrecht

22 Schakelprogramma Master in de rechten Volgtijdelijkheidsvoorwaarden: o Bv. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht: voorwaarde = Publiekrecht 1: Staats- en administratief recht, Verbintenissenrecht en Inleiding tot de rechtswet. gevolgd hebben. o Normaal geen probleem in ISP Studiebegeleiding: schakelstudenten hebben toegang tot monitoraatswerking voor vakken Fundamentele wijsbegeerte, Geschiedenis van publiekrecht, Publiekrecht1: Staats- en administratief recht en Verbintenissenrecht Werkstudenten? statuut via http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student

23 Schakelprogramma Master in de rechten Niet geslaagd in het eerste jaar? o Je mag opnieuw inschrijven op voorwaarde dat je CSE 30% of hoger is o Is je CSE lager dan 30% dan mag je niet opnieuw inschrijven voor het schakelprogramma Bindende voorwaarde o Na jaar 2 moet je minimum 50% CSE hebben, anders mag je voor geen enkele opleiding aan KU Leuven meer inschrijven. Max. aantal inschrijvingen o Als je CSE hoger is dan 50% mag je een vak voor een derde keer opnemen

24 Veel succes!


Download ppt "Infosessie verkorte programma’s rechten 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google