De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reken maar! (1) 17 sept. 2015 Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reken maar! (1) 17 sept. 2015 Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 reken maar! (1) 17 sept. 2015 Rotterdam

2 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;

3 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;
zonder linken naar de gangbare jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius Exiguus) zoals Jakob Usscher deed (1581)

4 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam (Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn Koninkrijk;
zonder linken naar de gangbare jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius Exiguus) zoals Jakob Usscher deed (1581) zonder steunpunten in de chronologie van Manetho (> Egyptische geschiedenis) en Ptolemeüs (Perzische koningslijsten).

5 een Goddelijk design van
3 x 2 millennia – 6 'dagen'

6 een Goddelijk design van
3 x 2 millennia – 6 'dagen' 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding;

7 een Goddelijk design van
3 x 2 millennia – 6 'dagen' 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding; symmetrie in tal van perioden;

8 een Goddelijk design van
3 x 2 millennia – 6 'dagen' 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en opstanding; symmetrie in tal van perioden; 6 millennia uitmondend in de 7de 'dag'

9 van Adam tot de vloed

10 'double check' bij elke vermelding van jaren: 130 jaar plus 800 jaar
Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. 'double check' bij elke vermelding van jaren: 130 jaar plus 800 jaar totaal: 930 jaar van Adam tot de vloed

11 Alleen de geslachtsregisters in de Messiaanse lijn rekent de jaren:
Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. Alleen de geslachtsregisters in de Messiaanse lijn rekent de jaren: Genesis 5 (lijn Seth) versus Genesis 4 (lijn Kaïn); Genesis 11 (lijn Sem) versus Genesis 10 (lijnen Cham en Jafeth) van Adam tot de vloed

12 exclusief of inclusief?
Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. exclusief of inclusief? van Adam tot de vloed

13 onze tijdrekening (exclusief):
geboorte verjaardag nul jaar één jaar

14 Bijbelse tijdrekening (inclusief):
geboorte verjaardag jaar één jaar twee

15 Genesis 17 12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden...

16 m.a.w. acht dagen oud = de achtste dag
Leviticus 12 3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. m.a.w. acht dagen oud = de achtste dag

17 verschil van (bijna) 1 jaar!
Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. jaar 130 hier? hier? verschil van (bijna) 1 jaar! 129,1? 129,9?

18 > middelen we rekenen: 129,5
Adam – Seth Genesis 5 3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. jaar 130 > middelen we rekenen: 129,5

19 129,5 van Adam tot de vloed Adam – Seth Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. 4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf. 129,5 van Adam tot de vloed

20 129,5 104,5 AH 234 van Adam tot de vloed Seth - Enos Genesis 5
6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos. 7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 AH 234 van Adam tot de vloed

21 129,5 104,5 89,5 AH 323,5 van Adam tot de vloed Enos - Kenan Genesis 5
9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan. 10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 AH 323,5 van Adam tot de vloed

22 129,5 104,5 89,5 69,5 393 van Adam tot de vloed Kenan – Mahalal-el
Genesis 5 12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el. 13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 69,5 393 van Adam tot de vloed

23 Mahalal-el - Jered Genesis 5 15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered. 16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 457,5 van Adam tot de vloed

24 Jered - Henoch Genesis 5 18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 619 van Adam tot de vloed

25 Henoch - Methusalach Genesis 5 21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren. 24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 683,5 van Adam tot de vloed

26 Metusalach - Lamech Genesis 5 25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech. 26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 186,5 870 van Adam tot de vloed

27 Lamech - Noach Genesis 5 28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. 29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft! 30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 186,5 181,5 1051,5 van Adam tot de vloed

28 Noach tot aan vloed Genesis 7 11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. 129,5 104,5 89,5 69,5 64,5 161,5 186,5 181,5 599,5 1651 van Adam tot de vloed

29 van begin tot het einde van de vloed
Genesis 8 13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde 1651 1 1652 van de vloed tot Abram

30 1651 1 2 1654 van de vloed tot Abram einde vloed - Arfachsad
Genesis 11 10 Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewon Arfachsad, twee jaren NA den vloed. * 11 En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. * aangenomen: 2 (volle) jaren na afloop van de vloed 1651 1 2 1654 van de vloed tot Abram

31 1651 1 2 34,5 1688,5 van de vloed tot Abram Arfachsad - Selah
Genesis 11 12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij* gewon Selah. 13 En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en hij gewon zonen en dochteren. * via zwagerhuwelijk met Kainan? Lucas 3:35,35 1651 1 2 34,5 1688,5 van de vloed tot Abram

32 1651 1 2 34,5 29,5 1718 van de vloed tot Abram Selah - Heber
Genesis 11 14 En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber. 15 En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 1718 van de vloed tot Abram

33 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 1751,5 van de vloed tot Abram Heber - Peleg
Genesis 11 16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg. 17 En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 1751,5 van de vloed tot Abram

34 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 1781 van de vloed tot Abram Peleg - Rehu
Genesis 11 18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu. 19 En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 1781 van de vloed tot Abram

35 Rehu - Serug Genesis 11 20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug. 21 En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 31,5 1812,5 van de vloed tot Abram

36 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 31,5 1840 van de vloed tot Abram Serug
Genesis 11 22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor. 23 En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 31,5 1840 van de vloed tot Abram

37 Nahor - Terah Genesis 11 24 En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah. 25 En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren; en hij gewon zonen en dochteren. 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 31,5 28,5 1870,5 van de vloed tot Abram

38 Terah was dus bij de geboorte van Abram (205 – 75 =) 130 jaar
Terah - Abram Genesis 11 26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran (...) 32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran. Handelingen 7 4 Toen ging hij (=Abram) uit het land der Chaldeen, en woonde in Haran. En van daar, NADAT zijn vader gestorven was (> 205 jaar oud), bracht Hij hem over in dit land... Genesis 12 4 ... en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. Terah was dus bij de geboorte van Abram (205 – 75 =) 130 jaar 1651 1 2 34,5 29,5 33,5 31,5 28,5 129,5 2000 van de vloed tot Abram

39 een nieuwe fase in Gods plan
Noach Genesis 9 28 En Noach leefde na de vloed driehonderd vijftig jaar; 29 zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar; en hij stierf. 950e jaar > 949 jaar * AH † AH 2000 Noach (representant van de voortijd) stierf in hetzelfde jaar dat Abraham geboren werd (2000 AH): een nieuw millennium het 40e jubeljaar een nieuwe fase in Gods plan

40 Abraham – Izaak Genesis 21
5 Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. geboorte Abram geboorte Izaak 2000 2100

41 Izaak – uittocht Genesis 15
13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, VIERHONDERD jaar. 14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en DAARNA zullen zij met grote have UITTREKKEN. geboorte Abram geboorte Izaak uittocht 2000 2100 2200 2300 2400 2500

42 Exodus 12 (lett.) 40 De woning van de zonen van Israël welke wonen in Egypte, was dertig en vierhonderd jaar. 41 En aan het einde van dertig en vierhonderd jaar juist op de dag af, gingen al de legerscharen van JAHWEH uit het land Egypte. 30 jaar > roeping van Abram in Ur tot geboorte Izaak 400 jaar > geboorte Izaak tot Exodus zie ook Gal.3:16 2000 > geboorte Abram 2070 > roeping in Ur en de belofte 2075 > vertrek uit Haran; Terah overlijdt (Gen.12:4) 2100 > geboorte Izaak 2500 > uittocht

43 Galaten 3 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het verbond, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. de belofte gegeven in Ur en wetgeving uittocht 2070 2000 2100 2200 2300 2400 2500

44 de uittocht in 2500 AH 50e jubeljaar! 50 x 50 jaar (genade in kwadraat!) het jubeljaar is het jaar waarin alle slaven bevrijd worden! in het 50e jubeljaar wordt Israël bevrijd uit het slavenhuis van Egypte!

45 Aan Mozes maakt God zijn Naam bekend;
Exodus 6:3 26 10 5 6 5

46 10 5 6 5 22.Jakob 23.Levi 24.Kehath 25.Amram 26.Mozes
16.Rehu 17.Serug 18.Nahor 19.Terach 20.Abram 21.Isaak 11.Sem 12.Arpachsad 13.Selah 14.Heber 15.Peleg 1.Adam 2.Seth 3.Enos 4.Kenan 5.Mahalalel 6.Jered 7.Henoch 8.Methusalem 9.Lamech 10.Noach Egypte verdeling zondvloed 10 5 6 5


Download ppt "Reken maar! (1) 17 sept. 2015 Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google