De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het zondvloedverhaal van

Verwante presentaties


Presentatie over: "het zondvloedverhaal van"— Transcript van de presentatie:

1 het zondvloedverhaal van
Sem, Cham en Jafeth Genesis 610 – 101 1

2 bevinding uit eerdere studies:
Genesis is samengesteld uit documenten (‘toledot’) die de aartsvaders hebben nagelaten. 2

3 1 Dit is het BOEK van toledot van Adam. Genesis 5
toledot = documenten NBG: nakomelingen, geschiedenis 3

4 1 Dit is het BOEK van toledot van Adam. Genesis 5
* ‘tweede scheppingsverhaal’ (hfst.2) * eerste overtreding (hfst.3) * Kaïn en Abel (hfst.4) 4

5 9 Dit zijn de toledot van Noach. Genesis 6
* het register van tien generaties tot de zondvloed (hfst.5) * ‘de zonen Gods’ en ‘nephilim’ (hfst.6) 5

6 1 Dit zijn de toledot der zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet...
Genesis 10 * de zondvloed (hfst.6,7,8) * eerste gebeurtenissen na de zondvloed (hfst.9) 6

7 ‘Korte Verklaring’ dr.G.Ch. Aalders
De ‘bronnensplitsing’ ziet in het Bijbels bericht omtrent de zondvloed de samensmelting van op zijn minst tweeërlei verschillende overlevering (…) Volgens een der nieuwste opvattingen zou men zelfs aan drie ‘bronnen’ moeten denken… ‘Korte Verklaring’ dr.G.Ch. Aalders 7

8 meerdere vermeldingen van: aankondiging zondvloed ingaan in de ark
toename van het water verwoestende effecten van de vloed etc. 8

9 afwisselend woordgebruik
en verder… afwisselende stijlen afwisselend woordgebruik afwisselende aanduidingen van God (‘Elohiem’ en ‘Jahweh’) etc. 9

10 het zondvloedverhaal is…
# ooggetuigen-verslag van Sem, Cham en Jafeth vanuit de ark. # GEEN verhandeling over de lotgevallen van ‘de planeet aarde’ 10

11 "de aarde" is in de Bijbel GEEN planeet Aarde
De aarde is vanaf de zon gezien de derde planeet van ons zonnestelsel… "de aarde" is in de Bijbel GEEN planeet 11

12 dit is NIET 'ha erets' 12

13 “De aarde” in de Bijbel…
10 En God noemde het droge aarde (erets = land), en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeen. Genesis 1 13

14 b.v “het land Israël”, “het land Egypte”
ha erets 189 x “de aarde” 302 x “het land” NBG-vert. b.v “het land Israël”, “het land Egypte” 14

15 ha erets ± 30x in het zondvloedverhaal…
15

16 19 En de wateren namen geweldig sterk toe over de aarde*…
Genesis 7 (NBG enz.) 19 En de wateren namen geweldig sterk toe over het land… Genesis 7 16

17 19 … en alle hoge bergen onder de ganse hemel werden overdekt.
Genesis 7 lett. bezien vanuit wat? 17

18 vanuit een satelliet? of vanuit de ark? 18

19 ‘de ark in de branding’, 1977 (blz. 39,40)
"We mogen ook niet zeggen, dat het in Gen.6-9 alleen om de aarde gaat inzoverre die binnen Noachs gezichtsveld lag.... het gaat in Gen.6-9 helemaal niet om een beschrijving door Noach of om zijn persoonlijke indrukken." ‘de ark in de branding’, 1977 (blz. 39,40) 19

20 1 Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee, dat met hem in de ark was, en God deed een wind over de aarde strijken, zodat de wateren daalden. Genesis 8 (NBG enz.) 20

21 1 Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee, dat met hem in de ark was, en God deed een wind over het land strijken, zodat de wateren daalden. Genesis 8 21

22 het “gehele land” of de “gehele aarde”?
Hoe hebben de kangeroe, de ijsbeer en de pinquin hun reis naar de ark kunnen ondernemen? Hoe kon de hele dierenwereld verzorgd worden door een achttal mensen? Hoe hebben zee- en zoetwaterdieren in hetzelfde water kunnen overleven? etc. 22

23 8 … de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
2Petrus 3 23

24 2Petrus 2 vers 5 24

25 5 (Indien God…) de wereld van de voortijd niet gespaard heeft…
2Petrus 2 25

26 5 … maar Noach, de prediker der gerechtigheid…
2Petrus 2 Noach emigreerde niet maar predikte nl. door een ark te bouwen. 26

27 heel de mensheid stamt af van deze acht mensen
5 … met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht… 2Petrus 2 heel de mensheid stamt af van deze acht mensen 27

28 Heel de mensheid bewaart herinneringen aan de zondvloed.
Vandaar… Heel de mensheid bewaart herinneringen aan de zondvloed. Geen overleverig zo oud en wijdverbreid als die van een gigantische watervloed. Honderden (!) overleverigen ontdekt bij vrijwel alle volken. 28

29 belangrijkste overeenkomsten… een boot als middel van ontkoming;
een algehele vernietiging; de bewaring van een uitverkoren familie; zonde van de mensheid reden van vloed; dieren als medebewoners van ark; vogels verschaffen informatie ná de vloed; de ark landt ten slotte op gebergte; de overlevenden ontvangen Gods gunst. 29

30 ten slotte.. 30

31 De ark kreeg vaste grond op
… 17-de van de 7-de maand (Gen.84) = sinds Ex.12 de 1-ste maand de datum dat Christus verrees! 31

32 “na verloop van veertig dagen…” (86)
… wordt het venster naar boven geopend de dag dat Christus ten hemel voer 32

33 … komt de duif met een vers olijftak terug
rond de 50-ste dag (87-11) … komt de duif met een vers olijftak terug Pinksteren 33

34 34


Download ppt "het zondvloedverhaal van"

Verwante presentaties


Ads door Google