De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO
Dinsdag 1 september 2015

2 Kennismaking Mentoren: Kees Overtoom, v4a Liesbeth Veldhuis, v4b
Margret Huirne, v4c En verder: Frans van Arenthals – decaan Ellen Klinkenberg - leerlingcoördinator Vivi ter Velde – conrector

3 Programma Nieuw dit schooljaar Organisatie Examenreglement
Taal en Rekenen Leerlingcoördinator Begeleiding Werkweek Loopbaanoriëntatie

4 Nieuw dit schooljaar Roosterprogramma: Zermelo ELO: Magister
Beeldschermen in de school Leerlingcoördinator Zo doen we

5 Organisatie Halfjaarroosters Vier toetsweken

6 Examenreglement Schoolexamen versus Centraal Examen Combinatiecijfer
Maatschappijleer Profielwerkstuk De onderdelen ckv, lo en lob moeten voldoende afgesloten worden. Lessen lo moeten ingehaald worden. Examensecretaris mevrouw Tensen Herkansingen

7 Taal en rekenen Rekenen is een apart vak
Taal is onderdeel van het vak Nederlands Vanaf hoort Rekenen bij de slaag-zakregeling Leerlingen worden getest op rekenen en taal Leerlingen die uitvallen, krijgen extra ondersteuning voor rekenen en taal Contactpersonen taal en rekenen: Taal: Petra Massee – Rekenen: Karoline van den Reek –

8 Leerlingcoördinator 2 t/m 6 vwo
Voorstellen Taak toelichten Leerlingbegeleiding Klankbordgroep leerlingen Coördinatie activiteiten Communicatie Eerste ervaringen

9 Leerlingbegeleiding Visie: vanuit de driehoek leerling; ouders; school
Mentor is de spil in de begeleiding; In samenwerking met: Leerling coördinator Zorgfunctionaris Verzuimteam Decaan

10 Begeleiding door ouders
Website: roosters, data, overgangsnormen Magister: cijfers, absentie, studiewijzers, examenzaken Ouderavonden Klankbordgroep Nieuwsbrief op vrijdag

11 Valkuilen van leerlingen
- Trage start - Uitstelgedrag - Niveau onderschatting - Oh, dat cijfer haal ik nog wel op

12 Vragen?

13 Werkweek in Gulpen Wanneer? Waarom? Waar?

14 Programma werkweek 4 vwo Gulpen 9 t/m 11september 2015
Snowworld Landgraaf Feestavond Geuldalwandeling Budget- en sleutelbeheer Zelf verzorgen diner en ontbijt Stadswandeling Aken Grotten St. Pietersberg Maastricht Avondwandeling / zwembad Gulpen Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten

15 Per huisje vastgelegd in sociaal contract
Afspraken Per huisje vastgelegd in sociaal contract GEEN ALCOHOL, DRUGS EN ENERGIEDRANKEN

16 Begeleiding bij de studiekeuze
Loopbaanoriëntatie: Begeleiding bij de studiekeuze

17 Mogelijkheden na het vwo-examen
H.B.O. V.W.O W.O. WERKEN BUITENLAND WERKEN STUDEREN

18 Loopbaanoriëntatie Berust op twee pijlers: Zelfkennis
Kennis van de wereld van opleidingen en beroepen

19 Zelfkennis Wat voor iemand ben ik? Welke eigenschappen heb ik?
Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?

20 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan: Oriënteren Klas 4 en 5 Verkennen
Verdiepen Klas 5 en 6 Knoop doorhakken Klas 6

21 Activiteiten in 4 vwo Introductie http://oscarromero.dedecaan.net/
Identitest Bezoek WO middag 26 november OSG Bezoek HBO middag 3 december Oscar Romero Studiekeuzebegeleiding via de methode Qompas Bezoek en verslagen van Open Dagen WO / HBO (voor een overzicht zie bijv. Qompas en Studiekeuze 123) Plusactiviteiten bij de universiteiten voor gemotiveerde leerlingen Deelname Pre University College (PUC) bij de Vrije Universiteit

22 Toekomstdossier Overzicht en verslagen van ondernomen activiteiten
Een houvast in de begeleiding Onderdeel van het schoolexamenprogramma Belangrijk om steeds een stapje verder te komen in het keuzeproces

23 Begeleiding LOB Decaan in 4 vwo
introduceert oscarromero.dedecaan.net en Qompas bereidt voor op WO- en HBO-middag bespreekt testresultaten en stimuleert zoekgedrag leerling volgt, stimuleert en beoordeelt het keuzeproces samen met de mentoren geeft toestemming bezoek Open Dagen e.d. in schooltijd verschaft informatie en informatiemateriaal voert gesprekken met leerlingen over studiekeuze

24 Begeleiding LOB Mentor in 4 vwo voert gesprekken
volgt en stimuleert het keuzeproces via Qompas en het Toekomstdossier verwijst indien nodig naar de decaan

25 Begeleiding LOB Rol van de ouder/verzorger
stimulator, bijv. meegaan naar open dagen, belangstelling tonen gesprekspartner, bespreek opgedane ervaringen de zaken op een rijtje zetten en de mogelijk volgende stap bespreken mogelijkheid om uzelf aan te melden bij oscarromero.dedecaan.net, eventueel als keuzekenner

26 Hebt u vragen?

27 Met de mentoren naar de lokalen
Kees Overtoom, mentor v4a: lokaal 0.22 Liesbeth Veldhuis, mentor v4b: lokaal 0.23 Margret Huirne, mentor v4c: lokaal 0.24


Download ppt "Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google