De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO
Dinsdag 2 september 2014

2 Kennismaking Mentoren: Hanneke Kroon, v4a Liesbeth Veldhuis, v4b
Margret Huirne, v4c En verder: Frans van Arenthals – decaan Vivi ter Velde – deelschoolleider vwo

3 Programma Organisatie Begeleiding Werkweek Loopbaanoriëntatie

4 Organisatie Halfjaarroosters Vier toetsweken

5 Examenreglement Schoolexamen versus Centraal Examen Combinatiecijfer
Maatschappijleer Profielwerkstuk ANW De onderdelen ckv, lo en lob moeten voldoende afgesloten worden Examensecretaris mevrouw Tensen Herkansingen

6 Taal en rekenen Rekenen is een apart vak
Taal is onderdeel van het vak Nederlands Vanaf is rekenen een van de vier kernvakken (Ne, En, Wis, rekenen) Leerlingen worden getest op rekenen en taal Leerlingen die uitvallen, krijgen extra ondersteuning voor rekenen en taal

7 Begeleiding door school
Mentor Docenten Contactvertrouwenspersoon Verzuimcoördinator Tutoren Interne en externe begeleiders (zorgteam) Dyslexiecoach Deelschoolleider

8 Begeleiding door ouders
Website: roosters, data, overgangsnormen Magister: cijfers, absentie TeleTOP: examenzaken, studiewijzers, intekenen Ouderavonden Klankbordgroep

9 Valkuilen van leerlingen
- Trage start - Uitstelgedrag - Niveau onderschatting - Oh, dat cijfer haal ik nog wel op

10 Vragen?

11 Werkweek in Gulpen Wanneer? Waarom? Waar?

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Programma werkweek 4 vwo Gulpen 17 t/m 19 september 2014
Snowworld Landgraaf Feestavond Geuldal Budget- en sleutelbeheer Zelf verzorgen diner en ontbijt Stadswandeling Aken Grotten St. Pietersberg Maastricht Avondwandeling / zwembad Gulpen Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten

21

22 Per huisje vastleggen in sociaal contract
Afspraken Per huisje vastleggen in sociaal contract GEEN ALCOHOL, DRUGS EN ENERGIEDRANKEN

23 Begeleiding bij de studiekeuze
Loopbaanoriëntatie: Begeleiding bij de studiekeuze

24 Mogelijkheden na het vwo-examen
H.B.O. V.W.O W.O. WERKEN BUITENLAND WERKEN STUDEREN

25 Loopbaanoriëntatie Berust op twee pijlers: Zelfkennis
Kennis van de wereld van opleidingen en beroepen

26 Zelfkennis Wat voor iemand ben ik? Welke eigenschappen heb ik?
Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?

27 Hoe verloopt een keuze? Stappenplan: Oriënteren Klas 4 en 5 Verkennen
Verdiepen Klas 5 en 6 Knoop doorhakken Klas 6

28 Activiteiten in 4 vwo Introductie http://oscarromero.dedecaan.net/
Identitest Bezoek WO middag 13 november Copernicus Bezoek HBO middag 4 december Werenfridus April 2015 College-carrousel Groningen ? Studiekeuzebegeleiding via de methode Qompas Bezoek en verslagen van Open Dagen WO / HBO (voor een overzicht zie bijv. Qompas en Studiekeuze 123) Plusactiviteiten bij de universiteiten voor gemotiveerde leerlingen

29 Toekomstdossier Overzicht en verslagen van ondernomen activiteiten
Een houvast in de begeleiding Onderdeel van het schoolexamenprogramma Belangrijk om steeds een stapje verder te komen in het keuzeproces

30 Begeleiding LOB Decaan in 4 vwo
introduceert oscarromero.dedecaan.net en Qompas bereidt voor op WO- en HBO-middag bespreekt testresultaten en stimuleert zoekgedrag leerling volgt, stimuleert en beoordeelt het keuzeproces samen met de mentoren geeft toestemming bezoek Open Dagen e.d. in schooltijd verschaft informatie en informatiemateriaal voert gesprekken met leerlingen over studiekeuze

31 Begeleiding LOB Mentor in 4 vwo voert gesprekken
volgt en stimuleert het keuzeproces via Qompas en het Toekomstdossier verwijst indien nodig naar de decaan

32 Begeleiding LOB Rol van de ouder/verzorger
stimulator, bijv. meegaan naar open dagen, belangstelling tonen gesprekspartner, bespreek opgedane ervaringen de zaken op een rijtje zetten en de mogelijk volgende stap bespreken mogelijkheid om uzelf aan te melden bij oscarromero.dedecaan.net, eventueel als keuzekenner

33 Hebt u vragen?

34 Met de mentoren naar de lokalen
Hanneke Kroon, v4a: lokaal 0.22 Liesbeth Veldhuis, v4b: lokaal 0.23 Margret Huirne, v4c: lokaal 0.24


Download ppt "Welkom Voorlichtingsavond 4 VWO"

Verwante presentaties


Ads door Google