De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Culturele problemen? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van Diabetes Mellitus bij Indiase mensen? Inleiding India wordt tegenwoordig ook wel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Culturele problemen? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van Diabetes Mellitus bij Indiase mensen? Inleiding India wordt tegenwoordig ook wel."— Transcript van de presentatie:

1 culturele problemen? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van Diabetes Mellitus bij Indiase mensen? Inleiding India wordt tegenwoordig ook wel de wereldhoofdstad van Diabetes genoemd. Één op de vijf mensen met Diabetes in de wereld komt uit India. In India lijden naar schatting 40 miljoen mensen van de totale bevolking aan diabetes mellitus. Een deel van dit probleem is te wijten aan de genetische aanleg voor diabetes onder Indiërs, hierdoor hebben zij de neiging om 10 jaar eerder de ziekte te ontwikkelen dan mensen uit meer ontwikkelde landen. Vooral vrouwen in India ervaren de complicaties van diabetes. Tot de midden jaren 90 werd in India gedacht dat de “moeder/verzorgende rol” zoveel energie van de vrouw vereiste waardoor fysieke activiteiten en intellectuele bezigheden niet werden gepromoot voor vrouwen. De algemene gezondheid van de vrouw werd vaak genegeerd, de zorg voor vrouwen was vooral gericht op het zich kunnen voortplanten. Vandaag de dag wordt er nog steeds van vrouwen verwacht dat zij de gezondheid van familieleden boven die van hunzelf verkiezen, hierdoor wordt er vaak geen vroegtijdige diagnose gesteld. Welke factoren spelen een rol bij ontstaan van Diabetes Mellitus bij Indiase mensen, en zijn deze factoren te beïnvloeden? Methode Voor het onderzoek zijn er semi- gestructureerde interviews afgenomen met 6 indiërs. Deze indiërs zijn gevonden door eerst de kenniskringen af te gaan en vervolgens zijn er nog mensen gezocht bij de Indische ambasade. De semi-gestructureerde interviews zijn gedaan aan de hand van een topic-lijst. Het contact is verder verlopen via mails.Verder zijn de semi-gestructureerde interviews geannalyseerd en is er een analyse van gedrag en determinanten uit gekomen volgens het ASE-model. Resultaten Vanuit het onderzoek blijkt dat de meeste geïnterviewden onvoldoende kennis hadden over een gezond eetpatroon en de verbinding tussen het eetpatroon en diabetes. Dat kan gevolg hebben op de attitude om voor gezond voedsel te kiezen. De sociale en culturele omgeving heeft ook invloed op het kiezen van een gezond eetpatroon. Gerechten die vanuit traditie worden bereid in India zijn calorie- en vetrijk. Het is een teken van gastvrijheid eten aan te bieden, uit beleefdheid zal de gast het aanbod tot zich nemen. De mensen uit India worden vaak verleid met de lekkernijen op feesten en bezoeken. Het eetpatroon van de allochtonen die werden geïnterviewd is veranderd sinds ze in Nederland wonen. De meeste groenten die ze gebruiken in de Indische keuken zijn hier niet vinden of zijn te duur. De groenten die ze hier kunnen vinden worden niet gewaardeerd. Ze introduceren meer koolhydraten (brood) in hun dieet en verminderen de groenten en peulvruchten. Ook verrichten de meeste minder lichamelijke activiteiten vanwege het moderne leven waar alles machinaal wordt gedaan. Conclusie Uit de resultaten is gebleken dat er bij de doelgroep Indiërs een aantal factoren een rol spelen die het risico op Diabetes Mellitus verhogen. De oorzaken die het risico op Diabetes Mellitus verhogen liggen vooral bij de attitude en de sociale/culturele factoren. Om deze factoren te beïnvloeden is er een interventie ontwikkeling geschreven, zodat het risico voor deze doelgroep omlaag gaat. Discussie De gegevens in dit onderzoek zijn slechts gebaseerd op verhalen van zes verschillende mensen. Dit zou niet representatief kunnen zijn voor de gehele doelgroep. Verder zijn er mensen ondervraagd die pas voor kortere tijd in Nederland wonen, maar ook mensen die al langere tijd in Nederland wonen. Als laatste hebben ook niet alle respondenten diabetes, dit zou resultaten kunnen beïvloeden. Auteurs: Julia Verhoog (13025090), Demi Romeijn (13032232), Serena de pater (13017225), Jacky Vermeulen (13075098), Jelly Barnas (13056891) en Anoã Lima Lacoste Brand (10057676). Cultuur - Leefstijl - Algemeen Indiaas eetpatroon - Kennis/omgang betreft ziektes Gezonde voeding en beweging - Kennis gezond eetpatroon - Wat doe je aan gezond eetpatroon - Invloed sociale omgeving op eetpatroon - Kennis gezonde beweging - Wat doe je aan beweging - Invloed sociale omgeving op beweging Gewenste hulpvormen - Hulp gewenst? - A – attitude - S – sociale omgeving - E – zelfvertrouwen om te veranderen Topic lijst voor de semigestructureerde interviews Literatuur (1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822625 (2)http://dspace.sctimst.ac.in/jspui/bitstream/1234567 89/2124/1/MPH_5700.pdf (3) “manual of dietetic practice fourth edition” “Briony Thomas en Jacki Bishop” (geschreven 1988, uitgegeven in 2007).


Download ppt "Culturele problemen? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van Diabetes Mellitus bij Indiase mensen? Inleiding India wordt tegenwoordig ook wel."

Verwante presentaties


Ads door Google