De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond klas 4 cursusjaar 2015-2016 H. Rietmulder A.Luchtenberg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond klas 4 cursusjaar 2015-2016 H. Rietmulder A.Luchtenberg"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond klas 4 cursusjaar 2015-2016 H. Rietmulder (rer@csg.nl) A.Luchtenberg (luc@csg.nl)

2 17 augustus 2015 Welkom Programma vandaag:  Verdeling mentoraat (Mw Janzen (Luchtenberg) en Mr Rietmulder) + invulling  2 periodes  Zak/slaag reglement: rekentoets minimaal een 5  Informatie PTA  Sport oriëntatie  Prestatieplan + Actielijst

3 Verdeling mentoraat klas 4 en invulling  Mentoren klas 4: Mr Rietmulder en Mw Janzen.(Luchtenberg)  Leerlingen van klas 4 worden onderverdeeld bij deze 2 mentoren.  Dit is een individuele mentor (hulp, gesprekken etc.)  Mentoraat klas 4 is anders dan voorgaande jaren.  Mentoraat is meer bedoeld te ondersteunen.  Tijdens het mentoruur: individuele gesprekken en een klassikaal mentoruur.  De leerling houdt zelf een ‘dossier’ bij.  Bij elk gesprek neemt de leerling dit mee.  We werken dit jaar met een prestatieplan en een actielijst.

4 Examens mei 2016 vmbo tl DatumTijdstipVak Dinsdag 17 mei09:00-11:00Beeldende vakken Dinsdag 17 mei13:30-15:30Nederlands Woensdag 18 mei09:00-11:00Geschiedenis Woensdag 18 mei13:30-15:30Engels Donderdag 19 mei09:00-11:00Duits Donderdag 19 mei13:30-15:30Wiskunde Vrijdag 20 mei13:30-15:30Economie Maandag 23 mei09:00-11:00Aardrijkskunde Maandag 23 mei13:30-15:30Natuur- en scheikunde 1 Dinsdag 24 mei13:30-15:30Biologie Donderdag 26 mei13:30-15:30Natuur- en scheikunde 2.

5 2 termijnen  Het jaar is verdeeld in 2 periodes: - 1 e periode: begin schooljaar tot kerstvakantie; herkansingen in januari - 2 e periode: januari tot april; herkansingen einde schooljaar  In Januari zal er een 15 minuten- gespreksouderavond plaats vinden ( anders dan in klas 1,2,3).  Aan het einde van de 1 e periode krijgen de lln een tussenstand van de behaalde cijfers.  Aan het einde van de 2 e periode krijg de lln de definitieve eindlijst van je SE’s. ( 50% van je eindcijfer)

6 Zak/slaag regeling 2015  Een kandidaat op TL is geslaagd als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:   Het gemiddelde van de centraal examencijfers is 5,5 of hoger.  Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger.  Op de rekentoets V.O. is minimaal een 5 gehaald.  Kunstvakken1 en lichamelijke opvoeding zijn “voldoende” of “goed”.   De eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:  - alle eindcijfers zijn 6 of hoger, óf  - één eindcijfer is 5 en alle andere zijn 6 of hoger, óf  - één eindcijfer is 4 en alle andere zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, óf  - twee eindcijfers zijn 5 en alle andere zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger  maatschappijleer (klas 3) kan compensatiepunt opleveren.  Het sectorwerkstuk is “voldoende” of “goed”

7 Informatie PTA klas 4  Het jaar is verdeeld in 2 periode’s.  Per periode krijgen de lln een overzicht met alle SE’s.  Alle SE’s tellen mee voor je eindcijfer.  SE’s 50% + CSE 50%= eindcijfer.  Alles is verplicht, alle SE’s moeten gemaakt worden.  Is de lln ziek: officieel afmelden en zelf zsm een afspraak maken met de docent.  Examensecretaris is meneer Luchtenberg.  Alle SE’s worden ook ingevuld op het huiswerkportaal onder het kopje PTA klas 4.

8 Sport - oriëntatie  Sportoriëntatie is een verplicht onderdeel dat hoort bij het programma in klas 4.  Data in het huiswerkportaal wanneer er sportoriëntatie is  Als men iets niet kan/ heeft gemist, dan overleg met de LO-docent hoe dit opgelost moet worden.

9 Ouderavonden klas 4  2 e ouderavond is in januari. Dit is een individuele ouderavond om een gesprek aan te vragen met de mentor en evt vakdocent.

10 Vragen?  Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom op de ouderavond klas 4 cursusjaar 2015-2016 H. Rietmulder A.Luchtenberg"

Verwante presentaties


Ads door Google