De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
Goed onderwijs In een prettige sfeer!

2 Doel van deze avond Algemene ouderavond Werken in groep 8 Advies
Keuze vervolgonderwijs Mogelijkheden in Etten-Leur

3 Werken in groep 8 Agenda Takenkaart
Huiswerk Toetsen Plannen Eigen verantwoordelijkheid Takenkaart Oriëntatie VO (open dagen / minilessen)

4 Richtlijnen agenda povo
Intensief gebruik! De agenda gaat elke dag mee naar huis. De agenda moet dagelijks geraadpleegd worden. Het huiswerk in het begin nog op het bord, later alleen in agenda. Het huiswerk wordt genoteerd op de dag dat het af moet zijn. Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gespreid over verschillende dagen.

5 Wat noteren we (povo) Huiswerk: maken (M) en leren (Lr).
Duidelijk noteren Planning maken Wat te noteren: Presentaties, spreekbeurten. Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels, knutselmaterialen. Buitenschoolse activiteiten. Vakanties en vrije dagen. Cijfers. Privéafspraken.

6 Voorlopig advies 23, 24 en 26 nov  voorlopig advies & rapport 1
Overleg leerkracht / IB-er / directeur Toetsen LVS Rapporten van leerlingen (methodegebonden) Cito entree (groep 7) Gesprekjes met leerlingen Observaties in de klas 23, 24 en 26 nov  voorlopig advies & rapport 1

7 Voorbeeld LVS ontwikkelingsperspectief

8 Observaties in de klas Concentratie Werktempo Nauwkeurigheid
Zelfstandigheid Zelfvertrouwen Doorzettingsvermogen Samenwerken

9 Eindadvies Resultaten in klas (methodegebonden) Toetsen LVS
Observaties in de klas Eventueel NIO Er is nog géén CITO-uitslag Eindadvies komt tot stand na overleg met IB-er, groepsleerkracht en directeur. 23 en 25 februari Definitief advies OKR Aanmelden nieuwe school

10 Advies VWO HAVO VMBO TL / MAVO / GL VMBO kader VMBO basis
Praktijkonderwijs (lwoo)

11 Citotoets in april? 19, 20, 21 april
Taal, rekenen, wereldoriëntatie (studievaardigheden geïntegreerd) Invloed op eindadvies? Inschrijving nieuwe school is al gedaan. Score is hoger/lager? Heroverweging?

12 Voorbeeld CITO-eindtoets

13 Mogelijkheden? Open dag: Za. 9 jan. 2016 9.30 - 13.00 uur Open dag:

14 Munnikenheide college

15 Sectoren VMBO Economie Zorg en Welzijn Techniek Groen (Prinsentuin)
Administratie Handel / verkoop Zorg en Welzijn Verpleging, kapsalon, schoonheidssp., enz. Techniek Bouw, voertuigen, installatie, elektro, metaal Verplicht vak natuur- en scheikunde Groen (Prinsentuin)

16 Leerwegen Basis (meeste praktijk) Kader (iets minder praktijk)
Theoretische leerweg is theoretisch Oude MAVO Ook technologie Oriëntatie op sectoren

17 KSE

18 Aanmelden nieuwe school
Nodig: Aanmeldformulier Onderwijskundig rapport Document met BSN (kopie identiteitskaart) KSE  aanmelding door 4HK Munnikenheide  zelf aanmelden Scholen in Breda  centrale aanmeldavonden (datum volgt) Aanmelden gebeurt in maart!

19 Klasbord

20 Na de CITO… Blijven we graag hard werken!
Staan bijzondere activiteiten op het programma…

21 Overige activiteiten Schoolkamp Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Musical EHBO I-beleefpad Schoolreis Kinderpostzegels Bureau Halt

22 Afsluiting Houd kranten / sites goed in de gaten
Bezoek open dagen / voorlichtingsavonden Neem een hand-out mee van deze presentatie. (staat ook op de site) Informatie data volgt Vragen?

23 Bedankt voor uw aanwezigheid.
Denny Huijzers, Marcel de Jong en Jennifer de Koning - Bakkers


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google