De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding voor nieuwe studenten academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding voor nieuwe studenten academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding voor nieuwe studenten academiejaar 2015-2016
Minerva Inleiding voor nieuwe studenten academiejaar

2 Minerva helpdesk 09 264 8570 minerva@UGent.be

3 1 – Inloggen

4 1. Open http://minerva. UGent
1. Open in een recente browser (Chrome, Firefox, IE 11, …) loginnaam ********** 2. Druk op de knop “Login met CAS” 3. Vul je UGent gebruikersnaam en wachtwoord in

5 Als je Minerva de eerste keer bezoekt, dan zie je deze boodschap en ontvang je een op je UGent adres om je registratie als Minerva gebruiker te bevestigen.

6 SIMON: studiekeuze-instrument, maar test ook de verschillende vaardigheden die jij persoonlijk nodig zal hebben om te slagen. Dit pop up venster verdwijnt na het invullen van dit onderzoek.

7 2 – Startpagina

8 Het menu-item “Mijn Minerva” toont alle cursus- en infosites waarop je bent ingetekend én al geactiveerd zijn door de lesgevers. Voor een aantal cursus- en infosites ben je automatisch ingeschreven op basis van uw inschrijving / curriculum in Oasis.

9 Cursussite = Minerva site van een cursus of opleidingsonderdeel bv
Cursussite = Minerva site van een cursus of opleidingsonderdeel bv. “Algemene psychologie” met code H (= code Oasis/studiegids) Infosite = Minerva site van een faculteit, opleiding, monitoraat, studentenvertegenwoordiging, … bv. “Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen” met code H

10 OASIS synchroniseert officiële inschrijvings- en/of curriculumgegevens naar Minerva. Is jouw lijst met officiële inschrijvingen in Minerva niet correct? Pas dan OASIS aan!

11 Op de pagina “Cursussites” staan alle cursussites…
1. waarvoor je automatisch bent ingetekend op Minerva (op basis van je inschrijving in Oasis). Deze cursussites kan je niet verwijderen en je krijgt pas toegang zodra deze sites aangemaakt zijn door de lesgever. 2. die je zelf hebt toegevoegd via “Intekenen op (andere) cursussites”. Deze cursussites kan je wél opnieuw verwijderen en je krijgt ofwel direct toegang tot deze sites ofwel pas na goedkeuring door de lesgever (wachtlijst).

12 Op de pagina “Infosites” wordt vakoverschrijdende informatie verzameld per opleiding of faculteit (bv. examenroosters). Je wordt automatisch ingeschreven voor alle infosites gekoppeld aan je opleiding (op basis van je inschrijving in Oasis). Alleen de infosites die je zelf toevoegt via de knop “Intekenen op (andere) infosites” (bv. in het kader van een GIT of SLO) kan je zelf opnieuw verwijderen.

13 Via het menu-item “Mijn profiel” kan je: - jouw persoonlijk Minerva-profiel bekijken - jouw tijdzone, foto, taal en agendaweergave aanpassen. Opgelet: de taal slaat op de algemene interface van de Minerva applicatie. Dit staat los van de taal van een cursussite (bepaald door lesgever).

14 Via het menu-item “Mijn agenda” kan je: - persoonlijk aangemaakte agenda-items raadplegen - agenda-items uit alle cursus- en infosites waarop u (al dan niet automatisch) bent ingetekend raadplegen. + dynamische link met Google Calendar, Outlook en iOS (iphone/ipad) mogelijk!

15 Het menu-item “Mijn Minerva” is de startpagina met:
mededelingen die relevant zijn voor alle Minerva gebruikers cursus- en infosites kan openen (door te klikken op de titel) aanklikbare iconen van geüpdatete modules sinds je laatste bezoek.

16 2 - Minerva modules

17 In bovenstaande startpagina van een Minerva site zijn alle mogelijke modules (functionaliteiten) geactiveerd door de lesgever of cursusbeheerder. Niet actieve functies worden ofwel vermeld in het grijs (niet aanklikbaar) of verborgen voor de gebruikers. Modules met nieuwe of gewijzigde items sinds uw laatste bezoek vertonen een sterretje.

18 De module Agenda toont datumgebonden informatie over de cursus zoals: - de hoorcolleges en practica op basis van de officiële lesroosters in Centauro - deadlines voor het indienen van opdrachten - goedgekeurde reservaties - geplande webconferenties - … Opgelet: Het menu-item “Mijn agenda” bundelt de agenda-items uit al uw cursusagenda’s en laat het toevoegen van persoonlijke agenda-items wel toe.

19 Via de module Aankondigingen deelt de lesgever belangrijke cursusgebonden informatie mee aan de gebruikers van de cursussite. Ook (groeps)opdrachten of last minute wijzigingen aan het lesrooster kunnen langs deze weg aangekondigd worden. Lesgevers kunnen bepaalde aankondigingen: - richten naar alle of alleen specifieke groepen studenten - ook en naar het UGent adres van studenten

20 Via de module "Documenten" kunt u extra leermateriaal terugvinden en zelfs downloaden. Bv. lespresentaties, aanvullende literatuur, oplossingen van oefeningen, korte kennisclips, lesopnames, verklarende afbeeldingen, geluidsfragmenten, ... Studenten kunnen via deze module niet zelf documenten opladen.

21 Studenten kunnen wel zelf documenten opladen/delen via de module:
Puntenboek (bv. voor het indienen van een opdracht) Dropbox (bv. voor het indienen van een opdracht) Groepen (bv. in het kader van groepswerk binnen de groepsruimte) Portfolio (bv. in het kader van stagebegeleiding, projectwerk, ...) WebPA (bv. in het kader van online peer assessment) Studentenpublicaties.

22 De module "Links" brengt cursusrelevante links naar externe websites samen. Klik gewoon op de naam van de link om de webpagina te openen. Cursusbeheerders kunnen links ook: structureren in categorieën aanbieden als stap in een leerpad aanbieden op de startpagina van de cursus

23 Via de module ”Leerpaden" volg je een reeks stappen om tot een bepaalde kennis te komen.
Dit leertraject is vaak opgebouwd uit meerdere leermaterialen: - lesmateriaal (presentaties, video’s, artikels, …) - opdrachten - discussies - …

24 Een leerpad omvat dus een opeenvolging van leeractiviteiten die je zelfstandig, thuis en op eigen tempo kan doorlopen. Kortom: buiten de lesuren omdat leerpaden vooral ingezet worden als voorbereiding op, aanvulling op of zelfs vervanging van een hoorcollege.

25 Via de module Wiki kunnen studenten webpagina’s aanmaken en door andere studenten laten aanpassen zonder dat de inhoud eerst door deskundigen moet worden goedgekeurd. Dit maakt van een wiki een ideaal medium voor online samenwerking aan een groepsopdracht of project.

26 Via de module Puntenboek kunnen studenten online: - opdrachten indienen (verslagen, groepswerk, …) - toetsen, oefeningen, examens, … opstarten - hun punten raadplegen (en feedback van de lesgever lezen) Ook voor punten op opdrachten die niet via Minerva verlopen (zoals mondelinge presentaties, observaties practica, aanwezigheden, …)!

27 WebPA is een online peer assessment tool in het kader van groepswerk waarbij:
elke student een draft maakt elke student feedback en/of een score geeft op drafts van andere groepsleden elke student zijn draft afwerkt tot een finale versie op basis van deze feedback de docenten scores geven zowel aan de groep en de groepsleden afzonderlijk. Opgelet: verwar deze module niet met de peer review tool in het puntenboek!

28 De module Forums maakt een online discussieruimte mogelijk
De module Forums maakt een online discussieruimte mogelijk. Klassieke voorbeelden zijn: "Algemeen" met forums die voor alle cursusgebruikers toegankelijk zijn "Groepen" met forums die enkel toegankelijk zijn voor specifieke groepen in de cursus (groepsruimte).

29 Via de module Oefeningen kunnen studenten eenvoudige oefenreeksen online uitvoeren.
Deze zelftesten bestaan vaak uit multiple choice vragen of invulvelden waar je tekst of getallen dient in te tikken.

30 Via de module Studentenpublicaties kunnen studenten documenten beschikbaar stellen aan de andere (groepen) gebruikers van de cursus.

31 De module Dropbox wordt voornamelijk gebruikt voor het indienen van taken en opdrachten als alternatief voor het verzenden van s met documenten in bijlage. Opgelet: enkel de als ontvanger geselecteerde gebruikers kunnen het document zien in hun tabblad “Ontvangen bestanden”.

32 De module Poll is een module waarbij lesgevers korte multiple choice vragen kunnen stellen om online te: polsen naar de mening van de studenten (bv. om een discussie uit te lokken) peilen naar de verworven kennis van de studenten (op het einde van de les of bij de start van de volgende les)

33 De module Curios is de online toetsomgeving voor zelftesten, enquêtes, multiple choice examens, …
Deze module maakt meer uitgebreide en complexe vragen mogelijk in vergelijking met de module Oefeningen.

34 De module Portfolio kan niet alleen gebruikt worden voor de ondersteuning van klassiek portfoliogebaseerd onderwijs maar evengoed voor begeleiding en beoordeling van stages, papers, projectwerk, … Het portfolio van Minerva bestaat uit 3 componenten: 1. een documentenruimte waarin de student documentatie online kan bewaren 2. een wiki waarin de student opdrachten kan uitvoeren en becommentariëren 3. een discussieruimte waarin de student over de opdrachten kan discussiëren met begeleider en medestudenten.

35 Via de module Webconferenties kan de lesgever met de studenten online vergaderen, lesgeven, presenteren, overleggen, ... met gebruik van video (webcam), audio (microfoon), chat en (annotaties op) presentatiemateriaal. Nodig: up-to-date internetbrowser, Adobe Flash en toegang tot de cursussite

36 De module Studiefiche linkt naar de officiële informatie-pagina voor het vak in de studiegids (PDF).

37 De module Cursusbeschrijving geeft algemene en didactische informatie i.v.m. de cursus.

38 De module "Gebruikers" geeft een overzicht van elke gebruiker die is ingeschreven op de cursussite, inclusief: - hun rol binnen de cursus (bv. titularis, medelesgever, student, medewerker, ...) - de groep (of groepen) waartoe elke gebruiker eventueel behoort in de cursus - of de gebruiker ook een cursusbeheerder is.

39 Via de module "Groepen" kunnen studenten samenwerken in online studie- of werkgroepen aan groepsopdrachten. Deze groepsruimtes zijn opgebouwd met de functionaliteiten van de modules documenten, forums en wiki. Deze module beheert ook de manier van inschrijven in groepen: door de lesgever, door de studenten of door Minerva.

40 De module Reservaties is een module waarbij: - cursusbeheerders een lijst kunnen opstellen van beschikbare items zoals: - mogelijke onderwerpen voor een masterproef of boekbespreking - mogelijke contactmomenten (bv. voor feedback- of monitoraatsessie) - studenten hun keuze (of volgorde van voorkeur) meedelen aan de lesgever

41 Via de module Woordenboek kan de lesgever woordenlijsten aanmaken waarin termen worden gedefinieerd.
Lesgevers kunnen ook de mogelijkheid tot samenwerken inschakelen waardoor alle ingeschreven gebruikers de bestaande definities kunnen aanpassen. Alle termen uit het woordenboek worden automatisch gemarkeerd binnen de cursussite en van hun definitie voorzien.

42 Documenten Forums De module "Typologieën" maakt het mogelijk om een label, kenmerk of categorie toe te kennen aan: - discussies in de module Forums - documenten in de module Documenten of Dropbox - wiki pagina's in de module Wiki

43 Via de module "Masterproef" kunnen studenten hun masterproef elektronisch indienen.

44 3 – Afmelden na gebruik!

45 We raden aan om na het gebruik van Minerva altijd af te melden, zeker als u zich aanmeldt met CAS op een computer voor gedeeld gebruik (bv. in een computerlokaal). Laat uw computer nooit onbewaakt achter …

46 Minerva helpdesk 09 264 8570 minerva@UGent.be


Download ppt "Inleiding voor nieuwe studenten academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google