De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 MINERVA, elektronische leeromgeving van Universiteit Gent Inleiding voor studenten Academiejaar 2013-2014 Helpdesk: 09/264-8570

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 MINERVA, elektronische leeromgeving van Universiteit Gent Inleiding voor studenten Academiejaar 2013-2014 Helpdesk: 09/264-8570"— Transcript van de presentatie:

1 1 MINERVA, elektronische leeromgeving van Universiteit Gent Inleiding voor studenten Academiejaar 2013-2014 Helpdesk: 09/264-8570 minerva@UGent.be

2 2 Start je internetbrowser naar keuze op (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, …) Tik de volgende URL in: http://minerva.UGent.behttp://minerva.UGent.be Inloggen: Klik op “Login met CAS” om je aan te melden bij het centrale authenticatiesysteem van UGent Vul gebruikersnaam en wachtwoord van je UGent-account in die je verkregen hebt na je inschrijving loginnaam **********

3 3 Wanneer je voor de eerste maal inlogt, word je geregistreerd als Minerva-gebruiker, krijg je deze boodschap op je scherm en ontvang je een mail op uw UGent-adres om je registratie te bevestigen

4 4 Op een aantal Minerva-cursussites en/of -infosites zal je automatisch worden ingetekend, afhankelijk van je inschrijving en curriculum. Deze worden dan op deze “Mijn Minerva”-pagina weergegeven. Klik op “Aanbod 2013-2014” bovenaan of links om dit te controleren en om op andere cursussites en/of infosites in te tekenen

5 5 In het onderdeel ‘Officiële inschrijvingen’ staan de opleidingen en afstudeerrichtingen waarvoor je officieel bent ingeschreven bij de centrale studentenadministratie (te raadplegen via OASIS). Er wordt geen studiejaar vermeld (1 e bachelor, …) omdat je inschrijft voor een opleiding en hiervoor een bepaald studietraject volgt (bijv. modeltraject1). Officiële veranderingen moeten altijd via oasis gebeuren!

6 6 In het onderdeel ‘Cursussites’ krijg je een lijst met opleidingsonderdelen die behoren tot je curriculum voor dit academiejaar. Je bent automatisch ingetekend op de cursussites die behoren bij deze opleidingsonderdelen en je kan dit niet ongedaan maken (grijze kruis-icoontjes). Als een opleidingsonderdeel nog niet is aangemaakt als Minerva- cursussite door de lesgever, kom je in een wachtlijst terecht. Als student ben je steeds gewone gebruiker in de Minerva-cursussen. Daarnaast kan je nog intekenen op andere cursussites via “Intekenen door te zoeken” of “Intekenen door te bladeren”. Deze intekeningen kan je dan wel ongedaan maken (rode kruis-icoontjes).

7 7 In de infosites wordt o.m. vakoverschrijdende informatie verzameld per opleiding of faculteit, zoals lesroosters, examenroosters, e.a. Je wordt automatisch ingetekend op alle infosites gekoppeld aan je opleiding, dit kan je niet ongedaan maken. Sommige faculteiten hebben ook andere infosites waar je automatische voor ingetekend wordt (studentenvertegenwoordiging, monitoraat, …) Daarnaast kan je zelf nog intekenen op andere infosites, dit kan je opnieuw ongedaan maken.

8 8 Klik op ‘Mijn profiel’ om je Minerva-profiel te bekijken of aan te passen. Verander je voertaal indien gewenst

9 9 ‘Mijn agenda’ geeft een overzicht met alle agenda-items van de Minerva-cursussen waarop je ingetekend bent. Hier heb je ook de mogelijkheid om persoonlijke agenda-items toe te voegen.

10 10 Klik op de link om naar deze cursus te gaan ‘Mijn Minerva’ geeft een overzicht met de Minerva-cursussen waarop je ingetekend bent. Dit is de pagina waar je terechtkomt na het inloggen. Als je een Minerva-cursus niet in de lijst terugvindt, betekent dit dat die nog niet is aangemaakt door de lesgever. Bovenaan kunnen ook mededelingen verschijnen die belang hebben voor alle gebruikers. Klik op de mededeling om ze volledig te lezen of klik op het oogje rechts om ze te verbergen.

11 11 Naast je cursussen kunnen icoontjes verschijnen: de notificatie- icoontjes. Deze geven aan dat er nieuwe of aangepaste items zijn sinds uw vorige bezoek. Als je op een icoontje klikt, kom je onmiddellijk op de juiste plaats terecht.

12 12 Na klikken op een cursus in ‘Mijn Minerva’ kom je op de startpagina van de cursus terecht. De hoofding brengt je snel naar de volgende plaatsen: terug naar de lijst met je cursussen je profiel je agenda je curriculum-overzicht Broodkruimels om te navigeren binnen deze cursus Icoontjes om te springen naar de startpagina en naar de actieve modules in deze cursus Onderaan kan je eventuele problemen rapporteren

13 13 Onder de hoofding, titel (en eventuele inleidingtekst) staan de modules (functionaliteiten, tools, …) van de cursus die geactiveerd zijn door de lesgever of cursusbeheerder. Niet actieve modules staan in het grijs en zijn niet toegankelijk. Functies die nieuwe of gewijzigde items bevatten sinds uw vorig bezoek hebben een sterretje op hun icoon.

14 14 In de agenda-module wordt alle datumgebonden informatie geplaatst voor deze Minerva-cursus. In ‘Mijn agenda’ worden de agendapunten uit al jouw Minerva-cursussen verzameld.

15 15 De aankondigingen-functie is vooral bedoeld voor belangrijke informatie, vergelijkbaar met de “Ad Valvas”-borden in de universitaire gebouwen. De lesgevers kunnen hier opdrachten e.d. aankondigen, al dan niet met bijdrages (verwijzingen naar andere items in de cursus). Regelmatig bezoek is noodzakelijk, zodat je op de hoogte blijft van verloop en ontwikkelingen. Nieuwe berichten worden “uitgeklapt” weergegeven, oudere berichten worden “samengeklapt” weergegeven. Indien nodig (bijv. in geval van hoogdringendheid), kunnen lesgevers er ook voor kiezen om een aankondiging bijkomend per email op te sturen. Dergelijke aankondigingen krijgen een envelop-icoontje.

16 16 Bij de ‘documenten’-functie vind je cursusmateriaal. Het is niet altijd de bedoeling dat je hier de volledige syllabus terugvindt, wel (extra) informatie zoals presentaties, extra literatuur, videomateriaal enz. De documenten kunnen in verschillende folders onderverdeeld zijn. Ook kan je per item een korte persoonlijke aantekening maken.

17 17 Bij de ‘links’-functie krijg je verwijzingen naar externe websites die relevant zijn voor de cursus. Deze kunnen in categorieën ingedeeld zijn. Klik op de hyperlink om op de betreffende webpagina terecht te komen.

18 18 Een leerpad is een opeenvolging van leerstappen waarbij ofwel een aantal hoofdstukken moeten doorlopen worden (inhoudstafel) ofwel een aantal opdrachten moeten uitgevoerd worden. Op die manier is het meer een ‘rode draad’ die je volgt om zo bepaalde kennis onder de knie te krijgen. Een leerpad kan je stap voor stap doorlopen. Aan de linkerkant zijn de opeenvolgende stappen van het leerpad te zien, rechts worden de stappen volledig weergegeven. Klik op de links om te navigeren door het leerpad.

19 19 De wiki-functie wordt gebruikt om samen te werken aan inhoud. Jij en je medestudenten passen wiki-documenten binnen de cursus rechtstreeks online aan.

20 20 Het puntenboek kan door de lesgever gebruikt worden om je werk gestructureerd bij te houden en te evalueren. Je kan gevraagd worden werkjes in te dienen, testen af te leggen, aan discussiefora mee te werken enz. Je bijdrages kunnen dan worden gescoord en je krijgt die ten gepaste tijde te zien.

21 21 De forum-functie lijkt veel op andere discussieforums te vinden op het internet. De lesgever kan categorieën voorzien met verschillende forums per onderwerp en op die manier al structuur aanbrengen. Als je op een forum klikt, krijgt je een overzicht van alle discussies in dit forum. Je krijgt een overzicht van alle berichten in een discussie door er op te klikken. Je kan dan reageren op een bericht van een andere. Je kan ook zelf een nieuwe discussie starten.

22 22 Via de oefeningen-functie kan de lesgever jou eenvoudige oefeningenreeksen aanbieden.

23 23 Via de ‘Studentenpublicaties’-functie kan de lesgever aan de studenten vragen hun eigen bijdrages te publiceren zodat ze beschikbaar worden voor iedereen binnen de cursus.

24 24 Met de Dropbox kunnen zowel jij als de lesgever(s) op een gerichte manier documenten of werkjes af te leveren aan anderen binnen de cursus. Dit is vergelijkbaar met je e-mailbox. Lesgevers kunnen bij het inleveren vragen om een document aan een specifieke opdracht te koppelen (‘Types’).

25 25 Met de poll-functie kan de lesgever je korte, eenvoudige meerkeuzevragen voorleggen. Na je antwoord kan je een globaal beeld krijgen hoe er geantwoord is.

26 26 De Curios-functie geeft toegang tot online toetsen, zelftesten, enquêtes, uitgebreide oefeningen, … die de lesgevers voorbereid hebben

27 27 De studiefiche van de cursus geeft een link naar de officiële informatie- pagina voor het vak in de studiegids.

28 28 De ‘Cursusbeschrijving’ geeft algemene en didactische informatie i.v.m. de cursus, zoals doelstellingen enz.

29 29 Bij ‘Gebruikers’ krijg je een overzicht van de cursusgebruikers: Wie is ingeschreven voor de cursus Welke rol heeft een gebruiker Tot welke groep behoort een gebruiker Klik op een naam, om o.a. het email-adres te zien

30 30 Via de ‘groepen’-functie kan je je in- en/of uitschrijven voor groepen binnen de cursus, indien mogelijk gemaakt door de lesgever. Een groep is een verzameling van studenten die beschikt over een afzonderlijke ruimte binnen de cursus met eventueel forum, documentenruimte en wiki.

31 31 De ‘Reservatie’-toepassing is ontwikkeld met het oog op het kiezen van bijv. scriptie-onderwerpen, maar kan ook gebruikt worden voor reservatie van contacturen, boeken,... Er zijn meerdere reservatie-rondes mogelijk, je kan indien gewenst je voorkeur kenbaar maken d.m.v. gewichten, er kunnen restricties opgegeven worden,...

32 32 Opgelet: Vergeet niet uit te loggen … Laat uw computer niet onbewaakt achter …


Download ppt "1 MINERVA, elektronische leeromgeving van Universiteit Gent Inleiding voor studenten Academiejaar 2013-2014 Helpdesk: 09/264-8570"

Verwante presentaties


Ads door Google