De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I nterculturele B emiddeling - T aalbijstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I nterculturele B emiddeling - T aalbijstand."— Transcript van de presentatie:

1 © 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I nterculturele B emiddeling - T aalbijstand

2 © 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I NLEIDING

3 3© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent FACE – TO – FACE Intercultureel bemiddelaar Sociaal tolk Bij langere of emotionele gesprekken Wanneer non – verbale communicatie belangrijk is Wanneer documenten gebruikt worden Wanneer twee personen gelijktijdig getolkt dienen te worden V ormen van t aalbijstand VIA TELEFOON Babel Bij korte gesprekken Emotioneel NIET zwaar beladen gesprekken Wanneer GEEN documenten gebruikt worden Nadeel? Ontbreken van non – verbale communicatie kan het verloop v.e. gesprek bemoeilijken Voordeel? Snel te organiseren Anonimiteit wordt meer bewaard VIA INTERNET Interculturele bemiddeling via internet

4 © 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I NTERCULTURELE B EMIDDELING “De grenzen van de taal zijn de grenzen van mijn wereld” (Ludwig Wittgenstein)

5 5© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 1. O ntstaan “Sinds 1999 financiert FOD Volksgezondheid de aanwezigheid van intercultureel bemiddelaars in ziekenhuizen”. “Vergissingen bij de diagnosestelling, onvoldoende kennis bij de patiënt over zijn aandoening en behandeling, lage therapietrouw en een minder effectieve behandeling zijn maar enkele van de mogelijke gevolgen bij communicatieproblemen”

6 6© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 2. D efinitie “Interculturele bemiddeling is een term die we gebruiken voor een geheel van activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van de taalbarrière, sociaal culturele verschillen en spanningen tussen etnische groepen onderling voor de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. “

7 7© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 3. T eam ICB – UZG (contactgegevens) Mahir ERMIS- Turks tel. 09 332 41 47 of INLTURK07 Taissa MAJIEVA- Russisch tel. 09 332 63 31 of INLRUSS03 Ingeborg SCHEIRIS – Vlaamse Gebarentaal tel. 0471 717 182 of INLVLAG01 Maja KOITSJEVA- Bulgaars tel. 09 332 06 34 of INLBULG02

8 8© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent  Tolken  Het duiden van sociaal – culturele verschillen en hun impact op de hulpverlening  Het aanbieden van hulp en ondersteuning aan patiënten in het ziekenhuis  Het signaleren van knelpunten bij de hulpverlening aan individuele of groepen patiënten  Overleg plegen met zorgverstrekkers om vastgestelde problemen op te lossen  Voorlichting aan patiënten geven  Racisme of discriminatie melden wanneer ze daarmee geconfronteerd worden in het ziekenhuis 4. T akenpakket

9 © 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I NTERCULTURELE B EMIDDELING via I nternet

10 10© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent  Slechts een financiering van 100 ICB’s binnen de ziekenhuizen.  Beperkt aantal betrokken gezondheidszorginstellingen.  Mogelijkheid om interculturele bemiddelaars op rustige momenten op die manier buiten de eigen instelling in te zetten  Het grootste aantal talen waarvoor interculturele bemiddeling in 1 ziekenhuis beschikbaar is, bedraagt op dit ogenblik 7. Daar staat een enorme diversiteit bij het cliënteel van de gezondheidszorg tegenover. Dankzij interculturele bemiddeling op afstand (via videoconferentie) kunnen bemiddelaars voor alle beschikbare talen in het netwerk in alle deelnemende instellingen ingezet worden.  Beperkt gebruik van telefoon- en sociaal tolken. 1. A anleiding p roject

11 11© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent  Inzet interculturele bemiddelaars op eenvoudig verzoek  Onmiddellijk toegang tot belangrijke informatie voor een snelle reactie  Efficiëntere inzet van middelen  Kostenbesparing bij efficiënt gebruik  Interculturele bemiddelaars worden niet blootgesteld aan gevaarlijke situatie 2. V oordelen

12 12© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent Onthaaldesk Triagebox op een spoedafdeling Pre-operatieve consultaties Informatieve consultaties Invullen van medische vragenlijsten en informed consent documenten, e.a. Routine procedures zoals ambulante consultaties, radiografie, MRI, CATSCAN, fysieke onderzoeken en therapie, e.a. Dokterszaalronde op de afdeling. Gesprekken met gehospitaliseerde patiënten (rekening houdend met hun algemene medische toestand). Ontslagvoorbereiding uit het ziekenhuis. Elk moment waar communicatie nodig is ten behoeve van de patiëntenzorg en tevredenheid. 3. W anneer W EL i nzetten?

13 13© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent Technische beperkingen zoals slechte beeld- of geluidsverbinding, programmatie problemen e.a. Overvolle onderzoekskamers (uitrustingsbarrières, drukte waar hulpverleners voor de webcamera lopen), in technische ruimtes waar het donker is omwille van het uit te voeren medisch onderzoek, e.a. Ingewikkelde en risicovolle procedures. Visuele- en cognitieve beperkingen bij patiënten. Patiënt is niet coherent: ernstige neurologische- (bvb. dementie) of psychische (bvb. psychose) beperkingen. Voor slechtziende dove patiënten. Post-operatief. Bijkomende info: Volgens de literatuur gaat de voorkeur ernaar uit om bij emotioneel beladen gesprekken geen taalbijstand op afstand in te zetten. In de praktijk verlopen de ervaringen vaak anders. Goede afweging van pro’s en contra’s is hierbij belangrijk. 4. W anneer N IET i nzetten?

14 14© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 5. M ateriaal - P rogramma

15 15© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 6. T alen NederlandsFrans Albanees Arabisch (Klassiek, Maghrebijns) Berbers (Noord-Marokko Dhamazight) Bosnisch/Servo – Kroatisch/Macedonisch Bulgaars Italiaans Koerdisch Pools Roemeens Romanes Russisch Tsjetsjeens Turks Vlaamse Gebarentaal Albanees Engels Arabisch (Klassiek, Maghrebijns) Berbers (Noord-Marokko Dhamazight) Armeens Bosnisch/Servo-Kroatisch/Macedonisch Bulgaars Spaans Koerdisch Kinyarwanda/Kirundi Frans Belgische Gebarentaal Pools Portugees Roemeens Roma Russisch Turks Oekraïens

16 16© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 7. A anvraag IB via internet

17 17© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 8. P ermanentie maandag t.e.m. vrijdag 9u-12uTurksRussischArabisch13u30-16u30TurksRussischArabisch

18 18© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 8. W enst u gebruik te maken van het systeem? Stuur een e – mail naar: Verrept Hans hans.verrept@gezondheid.belgie.be Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning Psychosociale Gezondheidszorg DG Gezondheidszorg FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 19© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent 8. A fsluiter Interessante link: http://www.tvcn.nl/nl/map/

20 20© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent


Download ppt "© 2010 Universitair Ziekenhuis Gent I nterculturele B emiddeling - T aalbijstand."

Verwante presentaties


Ads door Google