De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd altijd een afspraak met mij kunt maken. Wat wordt er vanavond besproken?

3  Rekenen  Taal  Spelling  Schrijven  Technisch Lezen  Begrijpend Lezen  Aardrijkskunde  Geschiedenis (Nieuwe methode!)  Natuur/Techniek  Studievaardigheden  Engels  Verkeer  Tekenen/Handvaardigheid  Muziek/Drama Vakken in groep 8

4  We gymmen in het Voortouw en de Beukenlaan (di-vrij)  Meenemen: gymkleren, gymschoenen  Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op school met een werkje  Enkel rollerdeodorant  We werken met een jaarplan, zodat de verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan bod komen Gym

5  Methode voor sociaal-emotionele vorming.  Er wordt gewerkt aan de hand van stellingen en onderwerpen.  Korte activiteit om de kaart te introduceren ( gesprekje, tekenen, schrijven o.i.d.) Sociale vaardigheden

6  Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is, verder gaan met weektaak.  De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op het voortgezet onderwijs. Weektaak

7  Rekenen (1 keer per week)  Taal/Spelling (1 keer per week)  Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken)  EHV (1 keer per week gedurende een periode)  Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok) Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voorhet reken- en taal/spelling-huiswerk. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden het invullen van de agenda stap voor stap. Huiswerk

8  Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week van tevoren op.  De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal gesproken aan bod komt.  De toetsen worden met de leerlingen besproken, zodat ze weten wat ze goed en fout hebben gedaan. Methodetoetsen

9  In groep 8 doen alle leerlingen een spreekbeurt en een boekbespreking.  De spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het werkstuk.  De eisen voor het werkstuk krijgen de leerlingen op papier. Werkstuk/spreekbeurt/ boekbespreking

10  CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in hoeverre de leerlingen de verschillende onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra hulp in groep 8 nog gewenst is.  Eindcito (19-20-21 april 2016) Cito

11  Rapportgesprekken: 26 november en 1 december 2015  Adviesgesprekken: 16-17-18 februari 2016 (Vòòr dit gesprek worden er geen definitieve uitspraken gedaan over schoolrichtingen van individuele leerlingen.) Oudergesprekken

12  EHV (theorie en praktijk)  Klassenlunch  Schoolfeest 8 juni 2016  Sportdag 6 april 2016  Kamp: groep 1: van 13 t/m 15 juni 2016 (16 juni ochtend vrij) groep 2: van 15 t/m 17 juni 2016  Musical  4 juli t/m 7 juli 2016  Afscheidsavond  20 juli 2016 (laatste woensdag)  Donderdag 21 juli laatste schooldag! Typisch groep 8

13 Social Media  Diploma veilig internet  Thuis

14 Woordenschat  Je moet van 95-98% van de woorden in een tekst de betekenis kennen, wil je een tekst kunnen begrijpen.  Veel lezen in boeken van een passend niveau  De actualiteit volgen (denk aan Jeugdjournaal, Klokhuis)  het niet uit de weg gaan van lastige woorden in het dagelijks taalgebruik (maar juist woorden uitleggen aan kinderen) kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de woordenschat van kinderen.

15  Fietsen parkeren op het schoolplein  Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken zonder prik en koekje of fruit.  Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt bijna dagelijks gebruikt.  Schoolsite: www.depontus.nl  Tel. nummer school: 076-5012414 (SMH)/076-5011480 (Keen) (ziekmelden). Ziekmelden telefonisch of via de schoolsite (formulier invullen).  Mijn mailadres:  Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden van schoolsite).  Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel. Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven.  Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken.  We hebben al klassenouders dit jaar! Praktische zaken

16  Zijn er nog vragen?  Enorm bedankt voor jullie aandacht.  Een fijn schooljaar en nog een fijne avond! Tot slot


Download ppt "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van."

Verwante presentaties


Ads door Google