De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken en toetsing in groep 8  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken en toetsing in groep 8  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2  Voorstellen  Vakken en toetsing in groep 8  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd altijd een afspraak met mij kunt maken. Wat wordt er vanavond besproken?

3  Hoofdrekenen, metriek stelsel, breuken, procenten, kommagetallen, zakrekenmachine  Projecttaak  Alle blokken in een thema  realistisch rekenonderwijs  We werken met drie niveaus, 2 e helft groep 8 voor ieder kind een werkboek op eigen niveau in thema’s.  N.a.v. de toets een analyse. Daarna herhaling en/of verrijking. Rekenen

4  In thema’s.  Elk blok: Spreken & luisteren, taalbeschouwing, schrijven, woordenschat.  Aan het einde van een blok volgt een toets, vervolgens een week van herhaling en/of verrijking. Dit wordt weer bepaald na de geanalyseerde toets door de leerkracht. Taal

5  Dezelfde methode als taal.  Het kunnen categoriseren van de woorden, om ze vervolgens op de juiste manier te kunnen spellen, staat centraal.  Na elk blok volgt een dictee waar de kinderen thuis voor kunnen leren. Deze woorden hebben ze gekopieerd mee naar huis gekregen (voor het hele schooljaar).  Ook kunnen ze de woorden oefenen op BLOON. Spelling

6  We werken met Nieuwsbegrip.  N.a.v. actuele teksten studievaardigheden en vaardigheden begrijpend lezen oefenen.  Woordenschat erg belangrijk!  www.nieuwsbegripxl.nl  staat op de weektaak, hier mag ook thuis aan gewerkt worden Begrijpend lezen

7 Studievaardigheden  BLITS= Begrijpend Lezen van Informatieve Teksten en andere Studievaardigheden  Informatiebronnen, zoals:  Woordenboek  Kaarten  Schema’s, tabellen  Hoofdzaken, bijzaken  Kritisch lezen, wat is een feit/mening?

8  3x per week drie kwartier technisch lezen op schoolniveau.  Alle leerlingen lezen op AVI plus niveau.  Deze methode kent 3 aanpakken: - Aanpak 1: wordt geleid door de leerkracht - Aanpak 2: wordt begeleid door de leerkracht - Aanpak 3: zelfstandig aan de slag Technisch lezen

9  We werken met de schrijfmethode: ‘Zwart op wit’  Begeleiding naar een vlot, correct en duidelijk geschreven handschrift.  Het schrijftempo gaat een steeds grotere rol spelen. Schrijven

10  20 e en 21 e eeuw  Onder meer:  Industrialisatie  urbanisatie  Tweede Wereldoorlog  Watersnoodramp  Immigranten  Koude Oorlog  politiek stelsel Geschiedenis

11  We werken met de methode: “De blauwe planeet”  In groep 8 wordt de wereld behandeld.  Topo is geïntegreerd in de lessen, maar wordt wel apart getoetst. Aardrijkskunde

12  Methode Argus Clou In 5 thema’s die ieder jaar terugkeren: 1. De wereld in hokjes 2. Ruimteschip aarde 3. Ik hou van jou 4. Zon in je tank 5. On(beperkt) houdbaar Natuur/Techniek

13  We werken met de methode ‘Klaar over!’  Elk jaar verkeersweek Verkeer

14  Methode met digibordsoftware.  De kinderen werken in thema’s als: holiday, food, travelling, my house, round the clock, love  Aan het einde van twee hoofdstukken krijgen de kinderen een toets.  De toets bestaat uit 2 delen: NE-EN en luistervaardigheid.  Het durven spreken in het Engels staat centraal in deze lessen. Engels

15  We gymmen 2x per week, op maandag in het Voortouw en op donderdag in het Turfschip  Meenemen: gymkleren en gymschoenen  Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op school met een werkje of zit aan de kant tijdens de gymles  Enkel rollerdeodorant  We werken met een jaarplan, zodat de verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan bod komen Gym

16  Leerkracht is vrij om zelf liedjes in te brengen. Ook naar inbreng van leerlingen wordt geluisterd. Muziek

17  We gebruiken hiervoor de methode ‘Drama: Moet je doen’.  Musical! Drama

18  Methode voor sociaal-emotionele vorming.  Er wordt gewerkt aan de hand van stellingen en onderwerpen.  Korte activiteit om de kaart te introduceren ( gesprekje, tekenen, schrijven o.i.d.) Sociale vaardigheden

19  Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is, verder gaan met weektaak.  De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op het voortgezet onderwijs. Weektaak

20  Rekenen (1 keer per week)  Taal (1 keer per week)  Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken)  EHV (1 keer per week gedurende een periode)  Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok) Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voor het reken- en taalhuiswerk. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden het invullen van de agenda stap voor stap. Huiswerk

21  Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week van tevoren op.  De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal gesproken aan bod komt.  De toetsen worden met de leerlingen besproken, zodat ze weten wat ze goed en fout hebben gedaan. Methodetoetsen

22  In groep 8 doen alle leerlingen 1 spreekbeurt (1 ste rapport) en een boekbespreking ( 2 de rapport).  De 1 ste spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het 1 ste werkstuk. Spreekbeurt/boekbespreking

23  In groep 8 worden 2 werkstukken gemaakt. De eisen hieraan hebben de leerlingen op papier gekregen.  Het 2 e werkstuk is een groepswerkstuk, hieraan wordt op school gewerkt. Werkstukken

24  CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in hoeverre de leerlingen de verschillende onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra hulp in groep 8 nog gewenst is.  Eindcito (21-22-23 april 2015) Cito

25  In groep 8 komt het drempelonderzoek. Dit wordt afgenomen door een extern bureau en dient als een van de instrumenten om het advies naar het VO te kunnen onderbouwen.  Voor afname drempelonderzoek is toestemming van ouders nodig. Drempelonderzoek

26  De adviesgesprekken: 10-11-12 februari 2015  Voor deze gesprekken worden er geen uitspraken gedaan over schoolrichtingen van individuele leerlingen. Adviesgesprekken

27  EHV (theorie en praktijk)  Klassenlunch  Schoolreis  Sportdag  Kamp: groep 1: van 15 t/m 17 juni 2015 (18 juni ochtend vrij) groep 2: van 17 t/m 19 juni 2015  Musical  29 juni t/m 3 juli 2015  Afscheidsavond  8 juli 2015 Typisch groep 8

28  Fietsen parkeren op het schoolplein  Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken zonder prik en koekje of fruit.  Traktaties graag bescheiden houden. Liever iets gezonds!  Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt dagelijks gebruikt.  Schoolsite: www.depontus.nl  Tel. nummer school: 076-5011480 (Keen). Ziekmelden enkel telefonisch of via de schoolsite (formulier invullen).  Mijn mailadres: j.vanzundert@depontus.nl  Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden op schoolsite).  Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel. Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven.  Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken.  Wie willen klassenouder zijn dit jaar? Praktische zaken

29  Zijn er nog vragen?  Enorm bedankt voor jullie aandacht.  Een fijn schooljaar en nog een fijne avond!  Schrijf een leuk briefje naar uw zoon of dochter! Tot slot


Download ppt "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken en toetsing in groep 8  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google