De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training Capaciteitsgerichte benadering Jasper Kimenai en Hechmi Souguir 09.30-12.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training Capaciteitsgerichte benadering Jasper Kimenai en Hechmi Souguir 09.30-12.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Training Capaciteitsgerichte benadering Jasper Kimenai en Hechmi Souguir 09.30-12.00 uur

2 Inhoud Welkom! Aanleiding Verschillende capaciteitsgerichte benaderingen ABCD Kan Wél Tijdvoorelkaar Presentiebenadering Vragen en stellingen

3 Burennetwerk Inventarisatie Burennetwerk 5 pilot regio’s

4 Conclusies Vragen om hulp is lastig Samenwerking komt moeizaam tot stand Coördineren is tijdrovend Continuïteit is belangrijk Het burennetwerk heeft meerwaarde

5 Capaciteitsgerichte benaderingen Er zijn verschillende benaderingen ABCD Kan Wél Tijdvoorelkaar Presententie benadering

6 Gemeenschappelijke Kenmerken Inventariseren en ontwikkelen van talenten en vaardigheden van buurtbewoners zelf om deze (weer) vitaal te maken Focus primair op kansen i.p.v. problemen Zelfredzaamheid van bewoners staat voorop Versterken van onderlinge netwerken Steun voor activiteiten die bijdragen aan bewonersdoelen; buutontwikkeling van binnenuit Stimuleer wederkerigheid

7 ABCD: Asset Based Community Development Mogelijkheden en kansen staan centraal Gericht op benutten van buurtnetwerken Op zoek gaan naar de (verborgen) schatten in de wijk (assets) zoals: – Hulpbronnen – Kwaliteiten – Capaciteiten – Vaardigheden Grondleggers: John Mc Knight en John Kretzman

8 materialen Grond/ruimte Voorzieningen & organisaties Plannen (in voorbereiding) Geldstromen voor de wijk kapitaal = capaciteit = potentie = talent= verborgen schatten = eigenwaarde = zelfredzaamheid = Hulpbronnen mensen grondstoffengebouwenbedrijven

9 Talentenjacht

10 Kan Wél Ondersteuning bieden aan individuele bewoner die een idee om wil zetten in actie De ontwikkelingsmedewerker ondersteund de medewerker in de praktische uitvoering De focus ligt op het concreet aanpakken Financiering vanuit gemeenten of woningcorporatie Momenteel “hot” het burgerinitiatief

11 Buurtzorg In gewone buurten wonen steeds meer buren die (informele) zorg nodig hebben Activeren van laagdrempelige sociale activiteiten in de buurt en stimuleren van kwetsbare bewoners om hier aan deel te nemen. Uitgangspunt iedereen moet zich thuis voelen in de buurt maar men moet zijn buren ook herkennen en erkennen Ontmoeting moet de basis gaan vormen van spontane initiatieven tussen buurtbewoners

12 Tijd voor elkaar Alternatieve economie Wederkerigheid: het uitwisselen van diensten tussen bewoners stimuleren Ruilproject in de vorm van een sociale marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen Belangrijke rol voor de marktmeester

13 Tijd voor elkaar

14 Presentiebenadering Als professional blijf je in de buurt Je moet er vooral zijn, observeren en contacten leggen Aansluiten bij de leefwereld Niet richten op problemen maar op wat wel goed gaat Brengt mensen bij elkaar

15 In de mixer Elementen uit de besproken methoden kan je zien als bouwstenen. In de praktijk bestaan veel projecten uit elementen van de besproken methoden. Welke elementen zou je kunnen meenemen voor het burennetwerk?

16 Vraag Kan een netwerk zonder ondersteuning kunnen blijven bestaan?

17 Stelling ‘Een positieve benadering negeert het probleem’

18 Stelling 2 ‘Een capaciteitsgerichte methodiek vraagt om een andere werkwijze van WonenPlus medewerkers’

19 Tot slot Bedankt!


Download ppt "Training Capaciteitsgerichte benadering Jasper Kimenai en Hechmi Souguir 09.30-12.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google