De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ouderavond 2015-2016 De Bongerd Daar groei je!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ouderavond 2015-2016 De Bongerd Daar groei je!"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ouderavond De Bongerd Daar groei je!

2 Op school spelen en werken wij op een prettige manier
Op school spelen en werken wij op een prettige manier. Op school houden wij rekening met elkaar. Op school gaan wij op een nette manier met materialen om.

3 Ontwikkelingen Ouderbetrokkenheid
We gaan voor een betrokken samenwerking met kinderen en ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Samen staan we nog sterker! Ouderportaal Daar kunnen ouders en school elkaar eenvoudig, altijd en overal op de hoogte houden in een afgeschermde, beveiligde omgeving. Ontwikkelen portfolio Een nieuwe stap in rapporteren waarbij partnerschap tussen leerling, ouder en school centraal staat. Taal / lezen / woordenschat Wij blijven gefocust! Gezonde school / sportschool Samenwerking met de combinatiefunctionaris, Shintai en “De Bengele beweegt” o.a. bij de beweegmiddagen.

4 Contactmomenten September Informele Informatieve Infoavond
November Individuele ouderavond seo Maart Individuele ouderavond vorderingen Juli Facultatieve ouderavond vorderingen Voelt u zich vooral vrij om tussentijds met uw vragen bij ons aan te kloppen. Ook kunt u iedere morgen tijdens de inlooptijd een praatje maken met de leerkracht.

5 Snappet Verwerking op tablet voor rekenen, spelling en begrijpend lezen. Groepen 4 t/m 8. Vervolgopdrachten op niveau. Directe feedback. Kinderen kunnen instructiefilmpjes oproepen. Leerkracht heeft groep goed in beeld en kan meteen ingrijpen.

6 DI-model : directe instructie model
Houdt rekening met verschillen in leervermogen van kinderen Veel structuur in de lessen door een vaste opbouw van fases: - terugblik vorige les - oriëntatie\ wat gaan we vandaag leren - instructie \ differentiatie - begeleid inoefenen - controle - verwerking - afronding Voordelen hantering van dit model: taakgerichtheid; competentiegevoel; leerplezier

7 Zorgstructuur Verzamelen van gegevens (observaties, werkjes, toetsen, leergesprekjes, signaleringsinstrumenten zoals VISEON en CITO, oudergesprekken, vorig groepsplan). Analyseren van gegevens en het maken van een groepsplan Uitvoeren van het groepsplan Evalueren Dit proces doorlopen we 4x per jaar: 2x op sociaal-emotioneel gebied 2x op didactisch gebied (leerstof)

8 Conflicthantering/Seo
Leerling moet komen melden als er zich iets voordoet Leerling haalt het betrokken kind Leerling spreekt uit waar hij last van heeft en vraagt waarom … dat gedaan heeft Dialoog tussen leerlingen Leerkracht volgt gesprek en begeleidt dit gesprek, wanneer daar aanleiding toe is. Bij schoppen, slaan, spugen, schelden volgt time-out Time-outs worden genoteerd. Bij een patroon worden ouders geïnformeerd. Wekelijks is er in elke groep een SEO-kring.

9 Vragen staat vrij!

10 De kleutergroep

11 Dagindeling Binnenkomst en keuzewerkje Dagritmekaarten
- kleine kring (voorbereidend taal en rekenen) - eten - naar de wc - buiten spelen - werken opdrachten weektaak - overblijven of thuis eten - grote kring - keuze werk - naar huis of naar de BSO

12 Gymles 1x in de week naar de sporthal, sporten in de dansstudio
Starten met nieuwe methode: Aansluiting groep 3 t/m 8 Onder begeleiding van de combinatiefunctionaris (Karin Mennen) Oneven weken maandagochtend uur Even weken maandagmiddag uur

13 Werkles Magneetbord Hoekenbussen Opdrachten weektaak en keuzewerk
Zelfstandig werken Verschil in opdrachten - makkelijk / moeilijk - meer / minder - hogere eisen stellen Plakboek met verzamelde werkjes

14 Kleuterplein Projecten van 4 weken Introductie via Raai de kraai
Kleuters mogen spullen meebrengen Altijd stukje boekpromotie a.d.h.v. picto’s Letterkast Thematafel Planbord

15 Stagiaire Ik wil mij graag even voorstellen:
Ik ben Lynn Verheijen, 17 jaar en woon in Ospel bij mijn ouders en broer. Mijn hobby’s zijn: sporten, winkelen, dagjes weg gaan met mijn vriendinnen en met mijn nichtjes knutselen, kleuren of spelen. Ik loop stage in groep 1/2. Deze stage loop ik tot het einde van het schooljaar op iedere maandag en dinsdag. Ik volg de opleiding onderwijsassistente niveau 4. Deze opleiding volg ik bij Gilde opleidingen in Weert en ik zit nu in mijn 2e leerjaar. Na deze opleiding wil ik doorstuderen en uitkomen bij de pabo (leraren opleiding) om uiteindelijk leerkracht te worden in het basisonderwijs. Hopelijk heb ik u een beetje meer informatie over mezelf gegeven en zo weet u ook wie ik ben als u me een keer zou zien op basisschool de Bongerd. Liefs, Lynn Verheijen.

16 Ouders in de school Binnenkomst Verjaardag, wel foto’s Kijkochtenden
Computerouders Spelletjesmiddagen Begeleiden van activiteiten Autorijden uitstapjes Kriebelouders Poetsen materialen

17 Na schooltijd hebben de juffen eindelijk de barbecue voor zichzelf!


Download ppt "Algemene ouderavond 2015-2016 De Bongerd Daar groei je!"

Verwante presentaties


Ads door Google