De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van klas 3 Schooljaar 2015 - 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van klas 3 Schooljaar 2015 - 2016."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom op de ouderavond van klas 3 Schooljaar 2015 - 2016

3 Programma 22 september 2015 Welkom Mentoren voorstellen Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Engelandreis klas 4 Informatie decaan Maatschappelijke stage Klas 3A J. Molenhuis lokaal 14 Klas 3B D. Plette lokaal 13 Klas 3C G. Verhelst lokaal 07 Pauze Afsluiting met drankje & hapje in de aula

4 OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) §In plaats van handelingsplan (HP) nu ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). §Gaat uit van wat de leerling nodig heeft aan ondersteuning. §Opgesteld door mentor, getekend door ouders. §Ieder schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld

5 Toestemming ouders Het OPP wordt ook gebruikt om financiering te kunnen aanvragen voor extra ondersteuning en kleine klassen. U dient als ouders toestemming te geven voor het versturen van de aanvraag en het OPP. Hiervoor heeft u een toestemmingsformulier ontvangen.

6 BELANGRIJK §U ontvangt het OPP per post in tweevoud, graag voor 1 november een getekend exemplaar retour. §Denk aan het retourneren van het toestemmingsformulier Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevr. Van Heeswijk, r.vheeswijk@stjorisschool.nl

7 Belangrijke beslissingen en keuzes T niveau Pakket kiezen Sector kiezen DeDecaan.net

8 Voorbereiding en begeleiding ThuisMentor DecaanVoorlichting Keuze van de leerling

9 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding §M.i.v. 01-08-2014 is LOB een verplicht onderdeel voor alle VMBO richtingen vandaar een nieuwe positie van LOB binnen het PTA. §Alle opdrachten zijn gekoppeld aan Dedecaan.net §Zowel op school als thuis aan te werken §dedecaan.netdedecaan.net

10 Voorbereiding en begeleiding op school: §De leerlingen werken zelfstandig de opdrachten van Keuzeweb (Dedecaan.net) door. §De decaan geeft voorlichting en aanvullende lessen. §Dedecaan.net bevat een pakketkeuzetest voor alle leerlingen. §In het Keuzeweb zitten verplichte onderdelen (zie PTA-klas 3)

11 §De decaan zorgt voor informatie- verstrekking over open dagen, informatiemarkten, e.d. §De vakdocenten brengen advies uit. (maart-april 2016)  Gesprek met de decaan om tot een definitieve vakkenpakketkeuze komen.

12 Thuis: §Bespreken van de capaciteiten en daaruit voortvloeiende (on)mogelijkheden en interesses. §Verdiepen in opleidingen, beroepen, bedrijven, enz. §De regionale bladen goed in de gaten houden. (open dagen) §Open dagen e.d. bezoeken.

13 22 april 2016 is de uiterste inleverdatum van de definitieve pakket- en sectorkeuze op vmbo-t niveau.

14 Vakkenpakketten en profielen §Op 15 maart 2016 is er een ouderavond die speciaal gewijd zal zijn aan de pakket- en profielkeuze. Dan zal duidelijk zijn welke pakketten en profielen wij definitief zullen aanbieden. §Momenteel doen we onderzoek naar wat de veranderende exameneisen van Havo en van een aantal vervolgopleidingen betekenen voor ons aanbod. §Hierbij wordt rekening gehouden met het toegankelijk houden van de vier sectoren en Havo.

15 Tenslotte: §CKV, LOB en Lichamelijke opvoeding zijn verplichte afvinkvakken voor het eindexamen VMBO-T. §Ook Maatschappijleer is een verplicht vak. Dit vak levert een cijfer op voor de eindcijferlijst.

16 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) KLAS 3 -Doel -Wetgeving -De MAS op de Sint Jorisschool -Klas 3 -Vragen -Informatie

17 Doel: o De overheid wil met de stage de sociale samenhang bevorderen. o Leerlingen leren een vrijwillige bijdrage aan de maatschappij te leveren. o Zij komen zo in contact met mensen die ”anders” zijn. o Zij ontwikkelen hun sociale en communicatieve vaardigheden.

18 Wetgeving (oud) o Leerlingen gestart in leerjaar 2011 - 2012 moesten 30 uur stage volgen.

19 De maatschappelijke stage op de Sint Jorisschool o 12 uur in klas 1 en 2 (corvee en Goede Doel).

20 In klas 3: o 2 uur corvee o 16 uur een echte stage bij een (niet-) commerciële organisatie. o Deze stage wordt afgerond met een cijfer en een certificaat. o Het cijfer telt 5x mee voor het examenvak Maatschappijleer 1

21 Wanneer? o Blokstage > tijdens lestijd (heeft de voorkeur) dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 oktober. o Lintstage > buiten lestijd, dus in eigen tijd van de leerling.

22 Stageplaatsen? o Zelf (oude basisschool, of via werk ouders) o Via www.mas-xpress.nl, inloggen met leerlingnummer > stagevacatureswww.mas-xpress.nl o Via coördinator

23 Vragen? Informatie: Schoolsite > mededelingen > maatschappelijke stage. Hier vind u: o Het beleidsplan Burgerschap&MAS o Filmpje van de stage klas 3 oktober 2011 c.faber@stjorisschool.nl


Download ppt "Welkom op de ouderavond van klas 3 Schooljaar 2015 - 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google