De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 sept. 2015 Zoetermeer. wat aan Romeinen 6 (direct) vooraf ging...  door één daad van ongehoorzaamheid zijn alle mensen veroordeeld tot zonde en dood;

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 sept. 2015 Zoetermeer. wat aan Romeinen 6 (direct) vooraf ging...  door één daad van ongehoorzaamheid zijn alle mensen veroordeeld tot zonde en dood;"— Transcript van de presentatie:

1 13 sept. 2015 Zoetermeer

2 wat aan Romeinen 6 (direct) vooraf ging...  door één daad van ongehoorzaamheid zijn alle mensen veroordeeld tot zonde en dood;  door één daad van gehoorzaamheid zijn alle mensen bestemd tot rechtvaardiging en leven;  de wet die er 2500 jaar later bijkwam maakte de zonde te meerder...  maar waar de zonde toenam werd de genade des te overvloediger.

3 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Romeinen 6

4 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Romeinen 6 lett. zullen-wij doorgaan-met de zonde...

5 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Romeinen 6

6 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Romeinen 6

7 3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Romeinen 6 lett. tot-in Christus Jezus gedoopt worden "... in één Geest tot-in één lichaam gedoopt..." 1Kor.12:13

8 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6

9 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6

10 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Romeinen 6 geïdentificeerd met Christus en dus... een nieuw leven!

11 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; Romeinen 6 lett. in-de gelijkenis van-de dood van Hem nl. de (geestelijke) doop (6:3)

12 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; Romeinen 6 onze doop in Christus verenigt ons met de gestorven en opgewekte Christus

13 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; Romeinen 6

14 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; Romeinen 6 niet langer wordt het lichaam beheerst door de zonde

15 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; Romeinen 6

16 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Romeinen 6 lett. gerechtvaardigd

17 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, Romeinen 6

18 9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Romeinen 6

19 9 daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Romeinen 6 niet meer be-heer-st door...

20 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Romeinen 6

21 10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Romeinen 6

22 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 lett. rekent

23 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 lett. jullie zijn doden voor-de zonde niet: de zonde is dood maar: wij zijn doden t.o.v. de zonde! "... we waren zondaars" Rom.5:8

24 11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 lett. levenden echter voor-de God in Christus Jezus

25 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, Romeinen 6 lett. koning-zijn > beheerst worden door...

26 12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, Romeinen 6

27 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God... Romeinen 6 lett. presenteert

28 13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God... Romeinen 6 lett. presenteert jullie-zelf voor-de God DE GOD > die in staat te doen wat wij niet kunnen (=zonde, doelmissen)

29 13... als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Romeinen 6 lett. als van-uit doden levenden

30 13... als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Romeinen 6 lett. voor-de God

31 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6 niemand wordt meer beheerst door de zonde als degene die zich stelt onder wet (gij zult niet...)


Download ppt "13 sept. 2015 Zoetermeer. wat aan Romeinen 6 (direct) vooraf ging...  door één daad van ongehoorzaamheid zijn alle mensen veroordeeld tot zonde en dood;"

Verwante presentaties


Ads door Google