De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Het Europees landbouwbeleid. Specifieke kenmerken van de landbouw sterke aanbodschommelingen problematiek van spinnenwebtheorema - varkenscyclus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Het Europees landbouwbeleid. Specifieke kenmerken van de landbouw sterke aanbodschommelingen problematiek van spinnenwebtheorema - varkenscyclus."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Het Europees landbouwbeleid

2 Specifieke kenmerken van de landbouw sterke aanbodschommelingen problematiek van spinnenwebtheorema - varkenscyclus de Wet van Davenant-King de Wet van Engel toenemende inkomenskloof landbouw versus niet-landbouw

3 Q P Q1 P1 P2 Spinnenwebtheorema Q2

4

5

6 Algemene doelstellingen van de landbouwpolitiek zelfvoorziening deviezenbesparing prijsstabilisatie efficiëntie nieuw! : voedselveiligheid (cf. BSE, MKZ, vogelpest, varkenspest, genetische modificatie,…) duurzame landbouw & plattelandsontwikkeling

7 Doelstellingen GLB Art. 33 Verdrag van Rome : verhoging landbouwproductiviteit verzekeren levensstandaard landbouwers marktstabilisatie verzekeren van de bevoorrading redelijke prijzen voor de consumenten !conflicten tussen doelstellingen!

8 Principes GLB eenheid van de markt communautaire preferentie financiële solidariteit

9 Evolutie GLB Aanvankelijk ‘zware marktordening’ Opeenvolgende hervormingen 1983: Groenboek 1988: eerste hervorming 1992: McSharry Agenda 2000 2003: Midterm Review Evolutie weg van zware marktordening (toen), over directe inkomenssteun (nu) naar plattelandsontwikkeling (toekomst)

10 ‘Zware marktordening’ = Interventie en bescherming aan de buitengrens Principes Vaststelling van de prijzen Richtprijzen = gewenst Drempelprijzen = bescherming Interventieprijzen = aankoop Aankopen door interventiebureaus Variabele invoerheffingen Uitvoerrestituties

11 De zware marktordening als oplossing Veilig stellen van de voedselbevoorrading Grote keuze Modernisering

12 PWPW PGPG Zware marktordening als probleem

13 Zware marktordening als probleem in de jaren 80 overschotten : wijnzeeën boterbergen vleesbergen budgettaire spanningen overschotten moesten opgekocht uitvoer moest gesubsidieerd scheeftrekking in de markt productie voor de interventie ecologische problemen problemen in internationale betrekkingen wereldmarkt als residu nefast voor mol

14 Conclusie meer marktwerking is noodzakelijk

15 Hoe tot meer marktwerking komen ? Gegarandeerde prijzen laten dalen Minder overschotten Minder budgettaire druk Maar ook - Neerwaartse druk op landbouwinkomens - Ongelijke spreiding van de last van de prijsdaling (grote versus kleine bedrijven)

16 Klein versus groot

17 De hervormingen van de CAP achtergronden de hervorming 1985-88 de hervorming van MacSharry agenda 2000 De hervorming 2003

18 1985-88 Meer marktgericht prijsbeleid Prijsdaling Medeverantwoordelijkheid producenten Beperking van de interventiegarantie Set aside (braaklegging)

19 Steun aan zwakkere bedrijven Kleine boeren waren slachtoffer Rechtstreekse inkomenssteun !!! VUT Begrotingsstabilisatoren guidelines

20 1992 voorgaande plan was niet voldoende + internationale druk van de Uruguay-ronde verdere verlaging van de gegarandeerde prijzen steun voor milieuvriendelijke productie uitbreiding van de inkomenssteun !!!

21 Agenda 2000 inkomenssteun verder verlaging van de interventieprijzen

22 Hervorming 2003 Loskoppeling steun van productie (‘decoupling’) : Inkomenssteun obv de steun ontvangen in referentieperiode 2002-2002 Normen ovv voedselveiligheid, natuurbescherming en dierenwelzijn Modulering steun naar grootte

23 Pijlers van het beleid stabilisatie van de prijzen en/of de inkomens = korte termijn, marktbeleid plattelandsontwikkeling structuurbeleid gericht op toename productiviteit/afbouw tewerkstelling = lange termijn, structureel beleid

24 Markt-, prijs- en inkomensbeleid Directe inkomenstoeslagen Gedeeltelijke vergoedingen voor lagere marktprijzen (ca 60 % van prijsdaling) Marktmaatregelen Regulering Interventieaankopen Productierestituties en verwerkingssteun Invoerheffingen Exportrestituties Types marktordening

25 Marktordeningen (GMO) Combinaties van instrumenten : Intern (interventie) : Vaststelling van de prijzen Steunverlening Productiebeheersing Extern : Heffingen op invoer Restituties bij uitvoer

26

27 Categorieën GMO Zware GMO: graan, melk, rundsvlees, suiker ca 1/5 productie Garantieprijzen + rechtstreekse steun: schapenvlees, olijfolie,… Bescherming aan de grens + steun: groenten en fruit Bescherming aan grens: varkensvlees, slachtpluimvee Geen bescherming: aardappelen

28 Marktordening : totstandkoming van het beleid Commissievoorstellen Speciaal Comité Landbouw Ministerraad : gemeenschappelijk standpunt Advies Parlement Begeleidende maatregelen Commissie Beheerscomités per GMO

29 Uitvoeren van het beleid Raad : grote lijnen Commissie : uitvoering i.s.m. beheerscomités per GMO

30 Plattelandsontwikkeling (vroeger structuurbeleid) Grote structurele verschillen (zie tabel) Fasen doorheen de tijd: eerste fase : coördinatie financiële steun tweede fase : gemeenschappelijk beleid Plan-Mansholt nu : ‘plattelandsontwikkelingsbeleid’ Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

31

32 ELFPO Vergroten concurrentiekracht landbouw: Steun voor opleiding, voor vestiging jonge landbouwers, voor vervroegde uittreding,… Verbetering milieu  duurzame ontwikkeling Bevorderen leefkwaliteit op platteland & diversificatie (cf hoevetoerisme edm) Participatieprincipe: EU betaalt slechts gedeelte (25 %)

33 EOGFL goed voor ca. 45% van EU-budget verplichte uitgaven twee afdelingen, sinds 2007 twee fondsen Garantie (sinds 2007: Europees Landbouwgarantiefonds) Oriëntatie (sinds 2007: ELFPO) BIRB

34

35 Aandeel rechtstreekse steun 2000 (uitvoering2006 (prognose) Totale steun (mln EUR) 36290,041770 Rechtstreekse steun (mln EUR) 25462,232554 Aandeel (%) 70,277,9 Bron : Europese Commissie

36 Voedselveiligheid BSE, dioxine, varkenspest, MKZ, vogelgriep, blauwtong Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EAV): Wetenschappelijk advies Controle (van ‘boer tot bord’)

37 Beoordeling in functie van De doelstellingen (bevoorrading, stabilisatie, productiviteit, …) Marktintegratie Cf MCB’s, handelsverlegging Welvaartseconomie Last voor belastingbetaler Last voor consument

38 Doelstellingen Productiviteit: sterk toegenomen Inkomen landbouwers: problematisch (zie volgende slides: relatieve daling + ongelijke verdeling steun) Stabilisatie: ok (uiteraard) Voedselvoorziening: vooruitgegaan (maar ook voor weinig gesteunde producten, zie tabel) Redelijke prijzen consumenten: 1000 euro teveel voor gezin van vier

39

40

41 Royal farms get £1m from taxpayers Read the list of subsidy recipients (pdf, 1.1MB) David Hencke and Rob Evans The Guardian, Wednesday March 23 2005 Article history The Queen and Prince Charles received a total of more than £1m in EU farm subsidies in the past two years, it was revealed yesterday. The figure emerged as the government for the first time published the amount of subsidy each farmer in Britain receives, after a request from the Guardian under the Freedom of Information Act. It showed that major landowners receive the largest subsidies from the taxpayer. Seventeen farmers and agricultural enterprises received more than £1m each last year in help from the taxpayer.

42

43 Verstoring internationale handel EU = belangrijke ‘handelaar’ problemen met WTO & VS Uruguay-ronde VS + Cairns versus EU + Japan MacSharry Dunkel Blair House akkoord

44

45

46 Producer support estimate 1986-882005 In mln EUR% landbouw- inkomen In mln EUR% landbouw- inkomen EU849984210668932 Japan44869624661256 VS38413254197416 Australië118198965 Bron : OESO

47 Politieke economie van de CAP overwicht Raad en Commissie sterke organisatie bij de landbouwers tegenstelling tussen boeren en agri- alimentaire nijverheid budgettaire spanningen


Download ppt "Hoofdstuk 9 Het Europees landbouwbeleid. Specifieke kenmerken van de landbouw sterke aanbodschommelingen problematiek van spinnenwebtheorema - varkenscyclus."

Verwante presentaties


Ads door Google