De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom ! Christian De Bruyne Adjunct-Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België 07/06/2012 Belgische Vereniging voor de Voedselketencontrole.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom ! Christian De Bruyne Adjunct-Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België 07/06/2012 Belgische Vereniging voor de Voedselketencontrole."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom ! Christian De Bruyne Adjunct-Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België 07/06/2012 Belgische Vereniging voor de Voedselketencontrole

2 Vertegenwoordiging in België De Vertegenwoordiging in België is de communicatiepoort (interface in computertaal) van de Europese Commissie met België.

3 50 jaar G L B Al 50 jaar zet de E U zich in voor - voldoende - gezond - betaalbaar voedsel met respect voor mens en milieu.

4 Europese Eenwording Grote stappen & Verdragen •1951 EGKS •1957 EEG (voorziet GLB) & Euratom •1986 Interne Markt •1992 Maastricht – EU •2007 Lissabon “L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.” Robert Schuman, 9 mei 1950

5 1951 – 2012 6  27 lidstaten 4  23 talen > 500 miljoen burgers Grootste economische macht ter wereld

6 « Acquis communautaire » Europese Regelgeving •staat boven de nationale wetten ( primauteit ) •méér dan 75 % van de regels die ons dagelijkse leven bepalen komen van het Europese niveau •subsidiariteitsbeginsel

7 Hoekstenen van de E U •INTERNE MARKT = Vrij Verkeer van : Personen Goederen Diensten Kapitaal •Vrijwaring van de CONCURRENTIE •Handelsovereenkomsten alléén nog op Europees niveau

8 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (I) 30 juli 1962 ( EEG Raad: Verordening nr. 25 inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ) De EU voert het "Gemeenschappelijk LandbouwBeleid" in, waardoor de landen gezamenlijk de voedselproductie gaan beheren. Voor de producten van landbouwers wordt dezelfde prijs betaald. De EU produceert genoeg voedsel om in haar behoeften te voorzien en de landbouwers verdienen goed. Het ongewenste neveneffect is overproductie met gigantische overschotten. Sinds de jaren negentig zijn het reduceren van de overschotten en het verbeteren van de voedselkwaliteit de prioriteiten.

9 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (II) Huidige streefdoelen: •voldoende hoeveelheden veilig voedsel van hoge kwaliteit produceren voor de Europese consument; •ten volle bijdragen tot de gediversifieerde economische ontwikkeling v plattelandsgebieden; •voldoen aan zeer strenge normen op het gebied van milieubescherming en dierenwelzijn.

10 Kenmerken v/d Europese Landbouw (I) Landbouwgrond en bossen nemen het leeuwendeel van het Europese grondgebied in beslag en zijn bepalend voor de gezondheid van de plattelandseconomie en het rurale landschap. De landbouw heeft nog steeds een waardevolle bijdrage te leveren tot de duurzame economische groei van de plattelandsgebieden.

11 Kenmerken v/d Europese Landbouw (II) Landbouwers vervullen tal van taken, gaande van de productie van voedings- en andere producten, over plattelandsbeheer en natuurbescherming, tot toerisme. De landbouw kan dus terecht als een multifunctionele activiteit worden bestempeld.

12 Gezondheid en Consumenten (I) De geïntegreerde aanpak van de EU inzake voedselveiligheid heeft tot doel een hoog niveau van voedselveiligheid, dierengezondheid, dierenwelzijn én plantengezondheid in de Europese Unie te waarborgen via coherente maatregelen "van boer tot bord" en aangepaste controles, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de interne markt doeltreffend functioneert.

13 Gezondheid en Consumenten (II) De uitvoering van deze aanpak gaat gepaard met wetgevende en andere maatregelen: doeltreffende controlesystemen instellen en beoordelen of voldaan wordt aan de EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en voedselkwaliteit, dierengezondheid, dierenwelzijn, dierenvoeding én plantengezondheid, zowel in de EU als in derde landen voor zover het uitvoer naar de EU betreft; met derde landen en internationale organisaties internationale relaties onderhouden betreffende voedselveiligheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, dierenvoeding en plantengezondheid; relaties onderhouden met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en zorgen voor een risicobeheersing op wetenschappelijke basis.Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

14 Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) Opgericht in januari 2002, na een aantal voedselcrises in de late jaren '90, als een onafhankelijke bron van wetenschappelijk advies én communicatie over risico's in de voedselketen voor : -risico-evaluatie met betrekking tot voedsel- en voederveiligheid; -onafhankelijk wetenschappelijk advies & duidelijke communicatie over bestaande en nieuwe risico's, in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten én in open overleg met haar stakeholders. De Europese consumenten behoren tot de best beschermde en de best geïnformeerde ter wereld mbt de risico's in de voedselketen.

15 Contactpunten (I) Europese Commissie Directoraat-Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling Mevrouw Angela Filote Hoofd van de Dienst Communicatie L-130 04/148a B-1049 Brussel Telefoon: + 32 2 2959786 Fax: + 32 2 2950130 E-mail: angela.filote@ec.europa.euangela.filote@ec.europa.eu

16 Contactpunten (II) Europese Commissie Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming Mijnheer Eric Thévenard Hoofd van de Dienst Communicatie B-232 05/115 B-1049 Brussel Telefoon: + 32 2 2969966 E-mail: eric.thevenard@ec.europa.eueric.thevenard@ec.europa.eu

17 Contactpunten (III) E F S A - Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid Mevrouw Anne-Laure Gassin Directeur Communicatie Via Carlo Magno 1A I - 43126 Parma Telefoon: + 39 0521036111 Fax: + 39 0521036110 E-mail: anne-laure.gassin@efsa.europa.euanne-laure.gassin@efsa.europa.eu

18 Handige Informatiebronnen •Rapid (databank met documenten die zich in het bijzonder tot de media richten): http://ec.europa.eu/rapid •Audiovisuele informatie: http://ec.europa.eu/ebshttp://ec.europa.eu/ebs •Europese regelgeving: http://eur-lex.europa.eu

19 Hoeveel kost dat allemaal ? Ongeveer 1 % van het BNP van de 27 Lidstaten Natuurlijke hulpbronnen: +/- 41 % van die 1 % (incl. Landbouw & Milieu) Werking van de Instellingen: +/- 6 % van die 1 %

20 Vragen ? Bedankt voor de belangstelling ! Christian De Bruyne christian.de-bruyne@ec.europa.eu 07/06/2012


Download ppt "1 Welkom ! Christian De Bruyne Adjunct-Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België 07/06/2012 Belgische Vereniging voor de Voedselketencontrole."

Verwante presentaties


Ads door Google