De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Toekomst voor de landbouw” CD&V-Senioren – Zwalm Vrijdag 19 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Toekomst voor de landbouw” CD&V-Senioren – Zwalm Vrijdag 19 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 “Toekomst voor de landbouw” CD&V-Senioren – Zwalm Vrijdag 19 april 2013

2 Toekomst voor de landbouw Land- en Tuinbouw: Algemeen Landbouwbeleid Vlaams: “Toekomstperspectief” zaterdag 28 juni

3 Toekomst voor de landbouw Land-en Tuinbouw: Algemeen – Sterk economisch belang • Europese en Mondiale markt – Professionalisme • Kansen creëren vanuit het beleid • Toekomstgericht zaterdag 28 juni

4 Toekomst voor de landbouw Land- en Tuinbouw: Algemeen – Vier sleutelbegrippen: • Risicobestendig maken • Innovatie • Samenwerking – leefmilieu-, natuur- en klimaatbeleid • Verjonging zaterdag 28 juni

5 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams zaterdag 28 juni GLB Verbreding Landbouw & ruimte Volatiliteit Verzekering Flankeren maatregelen MAP Plattelandsfonds Klimaatbeleidsplan 6 de staatshervorming Transparanter Landbouw- en visserijbeleid PDPOIII Actieplan bijen GGO & Coëxistentie Biolandbouw Melkquotum Erosie IHD’s Naschoolse vorming Wildschade Zorgboerderijen Pesticiden Valorisatie leegstaande gebouwen

6 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Hervorming GLB (2013 = cruciaal!) • Voorgestelde scenario’s verontrustend! • Sterke daling middelen! – Peiler 1: rechtstreekse steun vermindert, vergroeningseisen = probleem – Peiler 2: toename van de mogelijkheden  Geschat verlies ( ) = 390 miljoen euro (B) zaterdag 28 juni

7 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Hervorming GLB • Europees akkoord op 19 maart 2013 • Belangrijk voor ons: – Beleid toepasbaar op regionaal niveau! – Flexibele invulling vergroeningsmaatregelen • Hervorming GLB rond juni 2013! zaterdag 28 juni

8 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Plattelandsfonds • Vlaams regeerakkoord • Waarom? – Takenpakket plattelandsgemeenten toegenomen – Geen evenredige groei financiëring • Wat? – Projectmatig fonds voorziet bijkomende middelen voor plattelandsgemeenten zaterdag 28 juni

9 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Plattelandsfonds • 9 vooropgestelde doelstellingen – Rurale ondernemers ondersteunen – Bijzondere aandacht voor kwetsbare gebieden – Landbouw versterken en verbreden op het platteland – Leefbaarheid dorpen stimuleren – Beheren en onderhouden waterwegen – Aandacht voor kwetsbare groepen – Toerisme en recreatie kansen geven – Functioneel wegennet onderhouden, herstellen of heraanleggen – Vrijwaren en ontwikkelen open ruimte zaterdag 28 juni

10 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Plattelandsfonds • Selectie – Wetenschappelijke onderbouwing (parameters) – Doellijst op basis van open ruimte (inwonersaantal + % bebouwde oppervlakte) & fiscale draagkracht (1% personenbelasting-100 opcentiemen/aantal inwoners) • Trekkingsrecht wordt jaarlijks herbekeken • Budget 2013 – 6 miljoen euro • 35-tal gemeenten zaterdag 28 juni

11 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Mestactieplan • 2011: MAP4 goedgekeurd Europese Commissie – Strenger dan voorgaand actieplan – Flankerende maatregelen  Derogatie werd goedgekeurd! zaterdag 28 juni

12 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Mestactieplan • 2012 Voortgangsrapport – Mestbalans al enkele jaren in evenwicht – Daalt niet snel genoeg om EU doelstellingen te halen • 2013 Tussentijdse evaluatie – Resultaten waterkwaliteit en nitraatresidu’s – Basis voor aanpassing MAP4 en opmaak zaterdag 28 juni

13 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Mestactieplan • Coördinatiecentrum duurzame bemesting – probleemsituaties • 2014: start nieuwe onderhande- lingen met Europa zaterdag 28 juni

14 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Instandhoudings- doelstellingen (IHD’s) • Uitvoering IHD’s Vlaams niveau in Natura 2000 gebieden – Prioritair situeren in speciale beschermingszones – Onvermijdelijke gevolgen voor onze landbouwers – Landbouwers meer inschakelen in natuurbeheer! – Op zoek naar win-win oplossingen (beheers- overeenkomsten) – Indien nodig flankerende maatregelen zaterdag 28 juni

15 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Flankerende maatregelen • Impact beleidsbeslissingen inschatten (LIS) • Betere coördinatie bij grote projecten • Landinrichtingsdecreet? – Erosie • Nadelig landbouwers (bouwlaag spoelt af) • Efficiente en haalbare maatregelen afgestemd met de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen – verplichtend? zaterdag 28 juni

16 Toekomst voor de landbouw Landbouwbeleid Vlaams – Specialisatie en groei • Evolutieruimte? – Verbreding • Extra inkomen door diversificatie en verbreding landbouwactiviteiten • Actieplan Korte Keten onverkort uitgevoerd zaterdag 28 juni

17 Zijn er nog vragen? zaterdag 28 juni 2014www.cdenv.be16


Download ppt "“Toekomst voor de landbouw” CD&V-Senioren – Zwalm Vrijdag 19 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google