De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Mede namens meester Eric.. Doel van de avond  Informatie over het schooljaar groep 8.  Informatie over het Voortgezet Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Mede namens meester Eric.. Doel van de avond  Informatie over het schooljaar groep 8.  Informatie over het Voortgezet Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Mede namens meester Eric.

2 Doel van de avond  Informatie over het schooljaar groep 8.  Informatie over het Voortgezet Onderwijs.

3 Sfeer en regels  J J J Je veilig in de groep voelen is belangrijk!!  H H H Het welbevinden van het kind staat voorop. KKKKinderen leren om voor zichzelf op te komen.  M M M Merkt u wat aan uw kind dan graag melden…….  K K K Kinderen in groep 8: Hoe gaan ze met elkaar om????.  S S S Schoolregels worden besproken met de kinderen. KKKKanjertraining: niet meer uit het boek, maar in de praktijk! meldenmeldenmeldenmelden

4 Het schooljaar groep 8 Verwachtingen van elkaar t.a.v.: Manier van werken/Dalton in groep 8 Meer zelfcontrôle (verBETERen) Meer instructie op eigen niveau én een op maat gemaakte weektaak Meer zelfverantwoordelijkheid voor eigen werk….niet alles wordt meer letterlijk door de leerkracht nagekeken. Leren goed naar jezelf te kijken (spiegelen) Meer verantwoordelijkheid voor de omgeving: jaaroverzicht met diverse taken! Verantwoordelijkheid voor huiswerk en agendagebruik. Hoe gaan we om met huiswerk? Wat kunnen kinderen thuis oefenen??? Zie website van de school…… Meer loslaten……door leerkracht én ouders……

5 Programma  De vakken in groep 8 Rekenen Taal Spelling (woorden en werkwoorden) Begrijpend/studerend lezen Engels Zaakvakken: Aardrijkskunde-Geschiedenis-Natuurkunde-Verkeer Catechese/H. Vormsel Kanjertraining Gym/zwemmen Expressievakken: Dans, drama, muziek, tekenen, handvaardigheid

6 Communicatie: Communicatie: SONAR SONAR Website algemeen Website algemeen Website groep 8 met o.a. verslagen van kinderen (terugblik op de week). Daar ook mededelingen/informatie te vinden…. Website groep 8 met o.a. verslagen van kinderen (terugblik op de week). Daar ook mededelingen/informatie te vinden…. Veel via kinderen….vraag hen naar agenda en afspraken… Veel via kinderen….vraag hen naar agenda en afspraken… Dringende mededelingen/oproepen via de mail! Dringende mededelingen/oproepen via de mail! Graag even uw mailadres checken vanavond. Klassenouder: ………. Klassenouder: ……….

7 Bijzondere momenten Bezoek Woolthuis door 8b ( 11 sept.) i.v.m. ziekendag Dierendag op vrijdag 2 oktober. Nog één keer eigen dier mee. Techniekochtend groep 7-8 (`16 – 23 September) Wie wil helpen??? Als voorbereiding op de techniekdagen Salland (10 en 12 oktober 2015) Deelname Debatspel in september. Kinderpostzegelaktie (start 23 sept.) Culturele uitstapjes: HOFtheater en Sted. Museum Zwolle (?) Organiseren van de Pietenochtend voor de kleuters of groepen 3 Voorbereiding keuze VO en CITO eindtoets Kiezen van prins(es) Carnaval Organiseren van Tuimelaarsfeest Evt. Meedoen aan optocht in Heino; afhankelijk van ouders… (de wagen dient opgeknapt te worden; regelen van de muziek op de wagen. Verantwoordelijkheid tijdens deelname bij ouders. Wie loopt mee? Voorleesontbijt Project Vormsel (met uitstapje Utrecht?!) Kamp Musical Diverse gastlessen (Dierendag, vuurwerkles HALT, Gehandicaptenadviesraad…) ………………

8 En dan is er……… Tot straks…….

9 Voorbereiding op het VO... DDDDe overgang van BO naar VO lijkt best wel groot. Er zijn duidelijke verschillen. ---- kind in het middelpunt- leerstof meer in het middelpunt ---- geen eindexameneisen- eindexameneisen ---- weinig huiswerk- huiswerk als noodzakelijk onderdeel van de studie ---- veel ind. begeleiding- minder ind. begeleiding ---- allerlei niveaus bij elkaar- groep meer op één niveau ---- minder leerkrachten- meer (vak-) leerkrachten ---- vast lokaal- geen vaste lokalen ---- kleinere school;- grotere school; ---- relatief dicht bij huis- fietsen of openbaar vervoer

10 Kiezen voor het VO….  Informeer U goed!!! -In de klas hebben we het over het VO…fimpjes,’boekje’, special van schooltvweekjournaal, bezoek VMBO-HAVO- VWO van CCS (30 okt. ) en ook een school in Zwolle (Groene Welle of…..?) enz. -Voor de ouders:  voorlichtingsavond CCS (woe 25 nov. 2015) op locatie Ons Plein  Voorlichtingsavond OOZ (do 12 nov. 2015) op locatie de Springplank  Open Huis avonden en dagen van de scholen voor VO in Zwolle, Raalte en Wijhe.  Boekje: Kiezen voor het voortgezet onderwijs  Informatiebulletin waarin alle info nog eens samengevat is en de data op een rijtje gezet zijn staat op de site (Data zijn nog niet geactualiseerd. Zodra we die binnen hebben, passen we deze aan  Informatiebulletin waarin alle info nog eens samengevat is en de data op een rijtje gezet zijn staat op de site (Data zijn nog niet geactualiseerd. Zodra we die binnen hebben, passen we deze aan  Bezoek vooral alle websites van de scholen!!!! 

11 Het VO in het algemeen HAVO MBO HBO/Universiteit MBO

12 Extra zorg in het VO  Leer Weg Ondersteunend Onderwijs.  Remedial Teaching  Dyslexie ondersteuning  Mentor uren  ……

13 Hoe komt het advies tot stand? Objectieve gegevens:  LVS  Rapporten  Methodegebonden toetsen  NIO toets (oktober 2015)  Verplichte Eindtoets basisonderwijs (april 2016) Subjectieve gegevens:  Ervaringen en visies van de collega’s/vooradvies  Werkhouding  Mate van zelfstandigheid  Motivatie  Taakbesef/verantwoordelijkheid  Algemene ontwikkeling en interesse.  Eigen wens van de kinderen….en het waarom daarvan?

14 Procedure  Oudergesprekken (regulier en extra) en de ouder- en kindgesprekken (nieuw)  NIO toets in oktober  Bij rapportgesprekken in november een vooradvies.  In jan. afname LVS midden 8  Verwijzingsgesprekken in febr. 2016 (20 minuten)  (donderdag 11 febr.; dinsdag 16 febr.; woensdag 17 febr.; )  Bezoeken vanuit CCS in febr-mrt (ter voorbereiding op plaatsing)  Warme overdracht in mrt-april met scholen VO  Brieven van plaatsing eind april naar ouders/verzorgers  Aanmelding door ouders  Informatie door school  School zorgt voor verzending van beide formulieren naar scholen VO. Aanmeldingen dienen over het algemeen voor maandag 7 maart binnen te zijn. In april is de CITO eindtoets! Digitaal of op papier In april is de CITO eindtoets! Digitaal of op papier

15 Keuze VO gehad en dan….? We gaan verder met het reguliere programma!!!! Projecten waaronder: - Liefdesplein - Tactus verslavingszorg - gastlessen - sportdag etc. Kamp Musical …….kortom…we zitten echt niet stil ;-)

16 Inloopochtenden Van 7 sept. t/m 11 sept. bent U van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de groep. Van 7 sept. t/m 11 sept. bent U van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de groep. Intekenlijsten vindt u op het prikbord…. Intekenlijsten vindt u op het prikbord…. Ook kunt u (in overleg met uw kind ) intekenen voor een kind- en oudergesprek Ook kunt u (in overleg met uw kind ) intekenen voor een kind- en oudergesprek

17 VRAGEN??????

18 Dank voor uw komst en………….. Dank voor uw komst en………….. Wel thuis!! Wel thuis!!


Download ppt "Welkom Mede namens meester Eric.. Doel van de avond  Informatie over het schooljaar groep 8.  Informatie over het Voortgezet Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google