De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 september 2014. Klas 4 Uitwisselingen met Flône en Düsseldorf: november /december 2014 maart 2015 Brief wordt uitgedeeld in week 38 Informatie en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 september 2014. Klas 4 Uitwisselingen met Flône en Düsseldorf: november /december 2014 maart 2015 Brief wordt uitgedeeld in week 38 Informatie en."— Transcript van de presentatie:

1 11 september 2014

2

3 Klas 4 Uitwisselingen met Flône en Düsseldorf: november /december 2014 maart 2015 Brief wordt uitgedeeld in week 38 Informatie en inschrijving via It’s Learning. Deadline 26 september 4-daags bezoek uit en thuis Groep: 15 leerlingen begeleid door 1 à 2 docenten Reis per trein Prijs 150 euro Flône ook taal-uitwisseling; Düsseldorf alles in het Duits Programma: 1 dag op school met presentaties (stad, land, school), sport, spreekvaardigheid in Nederlandse/Franse/Duitse les; verder excursies; nadruk op sociale activiteiten en culturele uitwisseling.

4 Fotoimpressie Düsseldorf en Flône

5 Klas 5 Uitwisselingen met Noorwegen, Italië, Roemenië, Polen en Spanje Alle gasten komen in november 8 dagen naar Nederland voor project ‘Connections’ Presentatieavond op wo. 12 november 20.00 uur (atrium) Tegenbezoek in voorjaar, 8 dagen naar één van de vijf gastlanden Groepen van 8 tot 12 leerlingen begeleid door 2 docenten Reizen per vliegtuig Prijs: 400 euro Voertaal Engels Programma: excursies en workshops gekoppeld aan een thema, verder veel sociale activiteiten. Inschrijving voor zomervakantie

6 Klas 4 Klas 5

7 Italië (Carpi)

8 Roemenië (Curtea de Arges)

9 Noorwegen (Skarnes)

10 Polen (Komorow)

11 Doel : verantwoord kiezen voor een vervolgopleiding

12 Keuzetraject  Oriënteren (klas 4 en 5)  Verkennen (klas 4 en 5)  Verdiepen (klas 5 en 6)  Knoop doorhakken (klas 6)

13 Keuze bepalen  Opleidingen bezoeken  Beroepenavond  Gesprekken met decaan  Informatie  Brochures  Keuzegids Hoger Onderwijs  Internet (www.studiekeuze123.nl)

14 Klas 4  Methode keuzeweb  Voorlichtingsmiddag universiteiten (Thorbecke SG - 30 januari 2015)  Bezoek College Carrousel (RUG – april 2015)  Beroepenavond (Thorbecke SG– 16 feb 2015)  Bezoek opleidingen op eigen gelegenheid – Groene kaart

15 Klas 5  Methode keuzeweb  Bezoek opleidingen op eigen gelegenheid  Informatiemarkt  Beroepenavond

16 Klas 6  Methode keuzeweb  Op eigen gelegenheid opleidingen bezoeken  Individueel gesprek decaan (september /oktober)  Informatie markt  Bepalen keuze  Aanmelden

17 11 september 2014

18 Aandachtspunten  Tutor is eerste aanspreekpunt  Aanvragen kortdurend verlof bij de heer van Elsdingen (pedagogisch medewerker)  Aanvragen meerdaags bijzonder verlof bij de conrector  Vakken laten vallen: altijd langs decaan!

19 Herkansen  Herkansingsregeling  4 herkansingen per jaar  1 herkansing per periode  4 herkansingsmomenten, ca. 1 ½ week na de toetsweek  Bij ziekte in de toetsweek altijd contact opnemen met dhr Vogel.

20 Vooruit kijken  Afgesloten vakken  Anw, Maatschappijleer  combinatiecijfer  diploma  Combinatiecijfer ANW(4), Maat(4), KCV(5), Profielwerkstuk(6)  Ak, Ec, MaW, Mijleer, Ges, Fi, NLT, WiD  schoolexamencijfer  Gemiddelde rapportcijfer > 7,5 of 8,0  extra activiteiten binnen en buiten school

21

22 Programma van Toetsing en Afsluiting  Wetboek van de Tweede Fase (4, 5 & 6)  algemene regels rond toetsing, fraude e.d.  per vak toetsenoverzicht (zie www.celeanum.nl => Downloads)www.celeanum.nl  soort toetsen per vak  theoretische toetsen  praktische opdrachten  handelingsdelen  lees-, luister-, spreek- en schrijfdossiers  verschijnt rond 1 oktober

23 Overgangsregeling van klas 4 naar 5 Bevordering, alle voorwaarden:  Geen eindcijfer < 4;  Niet > 3 tekorten;  maximaal 2 onvoldoende eindcijfers in de profiel(keuze) vakken  Bij 2 tekorten 1 compensatiepunt; bij 3 tekorten 2 compensatiepunten  Bij Wi, En, Ne maximaal 2 tekorten;  Alle handelingsdelen, LO en MaS minimaal voldoende afgerond

24 Klankbordgroep klas 4  Meepraten & signaleren  Per jaarlaag (ouders 4 e klassers)  Vier avonden per jaar (1 per periode)  Dinsdag 4 november 2014  Donderdag 22 januari 2015  Woensdag 1 april 2015  Donderdag 4 juni 2015 (gezamenlijk)  Vrijwilligers voor mediatheek en excursies

25 WWW.CELEANUM.NL  Belangrijke data onder Agenda  Data Klankbordavonden onder Ouders  Studiewijzers  Roosters en roosterwijzigingen  Informatie over Huiswerkklas  Informatie over Bijles  Alle uitgaande post onder Downloads

26 Extra ouderavond - donderdag 23 oktober om 19.30 uur, - aan de Zoom - voorlichting door de decaan van de Radboud Universiteit Nijmegen over studeren met een functiebeperking - doelgroep: leerlingen met ASS, AD(H)D en dyslexie. - ook aan de orde komen: studiefinanciering en STUMASS huizen

27

28 Maatschappelijke stage (MaS) ?  Kennis maken met vrijwilligerswerk  Kennis maken met organisaties en mensen in de vrijwilligerswereld  Ontdekken en verkennen van je andere talenten SAMEN LEVEN KUN JE LEREN!

29 Wat is vrijwilligerswerk ?  Vrijwilligerswerk is onbetaald  Vrijwilligerswerk vervangt nooit een betaalde baan  Géén vrijwilligerswerk bij familie  Mogelijkheden bij een maatschappelijke organisatie, een vereniging of bij jou in de wijk  Geen opleiding, wel vaardigheid  Vrijwilligerswerk is afgebakend

30 Hoeveel uren MaS ?  30 klokuren vrijwilligerswerk  Eén grote vrijwilligersactiviteit of verschillende kleine activiteiten  Verplicht handelingsdeel  Moet als voldoende worden afgesloten

31 Hoe vind ik een stageplaats?  Zelf op zoek (activiteiten dicht bij huis)  Netwerk ouders  Vrijwilligerscentrale Zwolle (alle grote organisaties)

32 Schoolbegeleiding  MaS-coördinator: dhr. Busstra, voor hulp bij:  vinden stageplaats  invullen formulieren  voortgangscontrole  wekelijks spreekuur

33 Hoe en wanneer?  Individueel *  Flexibele werktijden (niet onder schooltijd)  Vakanties  Meerdere klussen mogelijk * in overleg met meertallen

34 Pauze Kennismaking met de tutor: 4Adhr. Schrotenlokaal 1 4Bdhr. Busstra lokaal 11 4Cdhr. Jansen lokaal 3 4Dmw. Van Perlo lokaal 5 4Edhr. Gaastralokaal 7


Download ppt "11 september 2014. Klas 4 Uitwisselingen met Flône en Düsseldorf: november /december 2014 maart 2015 Brief wordt uitgedeeld in week 38 Informatie en."

Verwante presentaties


Ads door Google