De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke relevantie van kleinschalige groepswoningen – Casestudy Abbeyfield Voorstelling onderzoeksresultaten Algemene Vergadering Abbeyfield.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke relevantie van kleinschalige groepswoningen – Casestudy Abbeyfield Voorstelling onderzoeksresultaten Algemene Vergadering Abbeyfield."— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke relevantie van kleinschalige groepswoningen – Casestudy Abbeyfield Voorstelling onderzoeksresultaten Algemene Vergadering Abbeyfield Vlaanderen VZW 21 mei 2015, Brussel

2 Voorstelling onderzoek 1.Vraagstelling 2.Methode 3.Resultaten 4.Aanbevelingen

3 Algemene vraagstelling Doel: basisprincipes ABF toetsen aan ervaring bewoners & verwachting kandidaten↓ Drie onderzoeksvragen 1.Wat zijn de doelstellingen en meerwaarde? 2.Hoe verloopt beslissingsproces voor intrek? 3.Hoe krijgt samenwonen, zorgen voor elkaar en zelfbeheer vorm? 3

4 Methode Kwalitatieve gegevensverzameling  Bezoekdag aan elk Abbeyfieldhuis Focusgroep (n=20) Individuele interviews (n=9) Participatieve observatie  Groepsinterview met bestuurders Abbeyfield (n=4) Kwantitatieve gegevensverzameling  Schriftelijke vragenlijst bewoners (n=18)  Schriftelijke vragenlijst kandidaat-bewoners (n=18) 4

5 Resultaten: Deelnemersprofiel  9/10 vrouwen  1/2 gescheiden; 1/5 ongehuwd  7/10 hoger onderwijs  7/10 goede gezondheidstoestand  1/2 appartement; 2/3 stedelijke context  Bewoners 1/2 huurder Kandidaten bijna 1/3 huurder  Bewoners 2/3 ouder dan 70 Kandidaten 1/2 jonger dan 60 5

6 Meerwaarde groepswonen volgens bewoners 1.Kleine momenten delen en niet alleen zijn: beveiligd wonen 2.Een verrijking: participatie en zelfontwikkeling 3.Het opnemen van verantwoordelijkheid 4.Vrijheid door respect voor autonomie 6

7 Keuze voor Abbeyfieldhuis 1.Motieven om te kiezen voor een Abbeyfieldhuis  Aantrekkingskracht van het concept ABF  Praktisch/financieel beter aangepaste woning 2.Kennismakingsprocedure nieuwe bewoners  Nuttig en nodig  Suggestie tot verbetering kennismakingsprocedure 3.Vereiste: kandidaten moeten autonoom, respectvol en tolerant zijn en kunnen bijdragen aan de groep 7

8 Redenen om te kiezen voor ABF Ik wil mijn privéleven behouden en gezelschap hebben. Ik wil zo lang mogelijk onafhankelijk blijven. Ik wil mezelf nuttig maken en anderen helpen. Ik wil een nieuwe levensfase beginnen. Ik wil mijn toekomst in eigen handen houden door opname in woonzorgcentrum te vermijden. Ik wil niet meer alleen leven. 8

9 Hoe krijgt samenwonen vorm? 1.Gezamenlijke activiteiten en gedeelde ruimtes  Gemeenschappelijke maaltijden een ankerpunt  Gezamenlijke ruimtes niet vaak benut 2.Communicatie en bemiddelaars 3.Privacy en private leefruimte  Privacy wordt gerespecteerd  Oppervlakte individuele appartementen 9

10 Hoe krijgen zorg en zelfbeheer vorm? 1.Betekenis van “zorg”  Bezorgdheid, zorgzaam zijn  Geen dagelijkse verplichting  Praktische hulp en sociale steun  Medisch zorg door professionelen 2.Zorgbehoevendheid gevoelig thema 3.Huishoudelijk reglement basis voor zelfbeheer 10

11 Wonen in een Abbeyfieldhuis Autonomie Persoonlijke verrijking Zelfontplooiing Vrijheid & veiligheid Wonen in groep Zich van tel voelen in relaties met de andere Zorgzaamheid en plezier met anderen delen Individueel engagement naar externe omgeving Zich van tel voelen in een gemeenschap/groep Groeps- engagement naar externe omgeving

12 Sterktes  Regie bij bewoners = krachtenbenadering  Positief benaderen van elke bewoner vanuit sterktes en talenten  Woonvorm voor actieve ouderen zonder grote zorgbehoefte Aanbevelingen TTransparanter over plaats van kwetsbaarheid, afhankelijkheid, zorgbehoevendheid Overkoepelende principes 12

13 Sterktes  Duidelijke structuren en procedures  Bestuursmodel zelfbeheer bewoners en kwaliteitscontrole bestuur  Eigenheid huis vorm geven en bewaren  Kwaliteitsvolle materiële omgeving Aanbevelingen BBetaalbaarheid VVoldoende beschikbare private m² BBetrokkenheid bij beleid en andere huizen Abbeyfield Interne organisatie ABF-huis 13

14 Sterktes  Verankerd in de lokale omgeving  Nastreven van extern engagement (eigen vrijwilligerswerk of gezamenlijk groepsinitiatief) & draagkracht van de groep respecteren Aanbevelingen IIn landelijke omgeving? EExtern engagement als mogelijkheid (niet als verplichting) faciliteren Relatie met omgeving 14

15 Sterktes  Er zijn voor elkaar in kleine dingen  Zorgzaam zonder verplichting  Bemiddeling door externe organisatie  Balans tussen autonomie en bijdragen aan de groep  Selectie nieuwe bewoners Aanbevelingen  Weinig echte mantelzorg  Functie externe voorzitter versterken als buffer voor groepsprocessen  Intervisie voorzitters  Aanpassen inloopprocedure  Leeftijdsverdeling Interrelationele aspecten 15

16 Sterktes  Actief ouder worden  Respect voor zelfstandigheid  Vrijheid en veiligheid Aanbevelingen EElke persoon heeft ook kwetsbaarheden TTransparante uitstroomprocedure MMeer realistische houding t.a.v. ‘zorg nodig hebben’ GGrenzen waarbinnen bewoners moeten kunnen functioneren helder maken Individueel 16

17 Abbeyfield = sterk concept van activerend, participatief en beveiligd groepswonen Onderzoeksteam LUCAS, Virginie Carlassara Hilde Lauwers Dr. Nele Spruytte Prof. dr. Chantal Van Audenhove 17


Download ppt "De maatschappelijke relevantie van kleinschalige groepswoningen – Casestudy Abbeyfield Voorstelling onderzoeksresultaten Algemene Vergadering Abbeyfield."

Verwante presentaties


Ads door Google